dscf8236aJIZERSKÉ HORY –  Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor ve spolupráci se Společností pro Jizerské hory, o.p.s. připravila projekt Podpora biodiverzity lesních systémů v Jizerských horách. Jedná se o výsadby původních dřevin (buků, dubů, jedlí, …) do Jizerských hor. Projekt za necelých 4,5 miliónů korun je plánován jako dlouhodobý až do roku 2015 a v jeho průběhu bude osázeno přes 331 ha ploch necelými 90 tisíci sazenicemi dřevin a keřů.

Jizerské hory byly v minulosti vystaveny vysoké imisní zátěži i nevhodnému lesnickému hospodaření. Značná část hor byla zalesněna monokulturami nepůvodního smrku pichlavého s výrazně sníženou odolností vůči zdejším nepříznivým podmínkám. Výsledkem byla ekologická katastrofa, která vedla k odlesnění velké části náhorní plošiny Jizerských hor.

Naše snaha navazuje na již úspěšně realizované projekty, které vedly k částečné stabilizaci narušeného lesního porostu. Nadace ve spolupráci s Společností pro Jizerské hory, kterou jsme založili v roce 1999, bude realizovat projekt Podpora biodiverzity lesních systémů v Jizerských horách. Vycházíme z postupné obnovy biocenter, kam je celý projekt lokalizován a jejich následnému rozšiřování, propojování až k celkové stabilizaci lesa Jizerských hor. Připravili jsme projekt, který má za cíl vnášet původní dřeviny a keře do lesních porostů. Zároveň budeme zvyšovat druhou rozmanitost lesa, která je nezbytná pro jeho dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci. Při jeho přípravě jsme úzce spolupracovali se Správou CHKO Jizerské hory a Lesy ČR, s.p.

Celkový rozpočet projektu je necelých 4,5 miliónů korun a věříme, že převážnou část se nám podaří získat z prostředků Evropské unie. V rámci Operační programu životního prostředí jsme podali žádost a do konce roku bychom měli vědět, zda nám tato podpora vyjde. Každý rok však musíme sehnat svůj vlastní podíl, který se bude pohybovat kolem 100 000,- Kč. V současné se obracíme na firmy se žádostí o finanční podporu na náš spolupodíl.

Prostředky však sháníme i prostřednictvím výstavy a prodeje kalendářů, který vznikl na základě fotosoutěže s příznačným názvem Zaostřeno na Jizerky. Soutěž jsme vyhlásili v březnu a do červnové uzávěrky se sešlo více než 200 fotografií, které vyhodnotila odborná porota. Vybrané snímky poputují na říjnovou výstavu v Krajské vědecké knihovně v Liberci, kde se představí veřejnosti.  Následně se přesunou do prostor obchodního centra Fórum a poté i do vybraných obcí v Libereckém kraji, které mají vazbu na Jizerské hory. Zde se bude též prodávat reprezentativní kalendář ve formátu A2 „Zaostřeno na Jizerky 2012“, který bude tvořen z nejlepších snímků fotosoutěže. Vzhledem ke značnému úspěchu fotosoutěže, plánujeme již nyní další ročník.

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor byla založena v roce 1993 se srozumitelným cílem: podporovat veškeré projekty směřující k celkové rehabilitaci chráněné krajinné oblasti, která byla poškozena imisemi a kdysi i nevhodným lesnickým hospodařením.

Nadace realizovala řadu vlastních záměrů vedoucích ke stabilizaci lesních porostů. Podařilo se podpořit řadu projektů zaměřených na záchranu jizerskohorských lesů samotných a mnoho dalších důležitých výzkumných projektů, konkrétních ochranářských opatření či ekologicko-výchovných programů pro veřejnost. Již od počátku spolupracuje nadace se Správou CHKO Jizerské hory a s Lesy České republiky, s. p., což zaručuje dobré odborné zázemí pro její počínání. Nadace podpořila za dobu své existence několik stovek malých i větších projektů o objemu více než deset miliónů Kč, které přispěly k obnově přírodního prostředí jizerskohorské krajiny.

Více informací:

Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor,

tel.: 605 701 503, e-mail: jizerky@ecn.czwww.jizerky.ecn.cz

Pin It on Pinterest

Share This