RaspenavaRASPENAVA –  Informujeme občany, že pracovnice Městského úřadu Frýdlant, odbor sociální péče Martina Cerhová, DiS., poskytuje sociální poradenství pro občany města Raspenavy a to každé druhé úterý v měsíci, v době od 10,00 do 11,00 hodin v budově Městského úřadu v Raspenavě a to v prostorech Klubu důchodců v přízemí budovy. Pokud se chcete na cokoliv zeptat ze sociální oblasti, komu je služba určena a s jakými sociálními problémy se můžete na tuto pracovnici obrátit:

  • osobám se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním
  • osobám pečujícím o osoby závislé na péči jiné osoby
  • osobám s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům
  • osobám ohroženým sociálním vyloučením
  • osobám ohroženým rizikovým způsobem života
  • obětem agrese, trestné činnosti a domácího násilí
  • osobám bez přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení
  • nezaměstnaným a osobám s materiálními problémy
  • imigrantům
  • rodinám s dětmi

Příští návštěva se uskuteční dne 12. června 2012 ve výše uvedenou dobu na MěÚ Raspenava.

Za sociální péči Raspenava Jana Lipenská

Zdroj : http://www.raspenava.cz

Pin It on Pinterest