HEJNICE – V minulých týdnech byly předány do užívání dvě lávky v Hejnicích, které nahradily povodní poškozené přemostění řeky Smědé. Dodavatelská firma vybudovala dvě nové lávky, které odpovídají veškerým předpisům a požadavkům správce toku. Proto se také lávka pod kostelem umisťovala zhruba o metr výše než byla z důvodu umožnění podtečení větší vody. V lokalitě u restaurace Dělnický dům zůstala lávka s podpěrným pilířem, takže je tvořena dvěma kusy. Ta pod kostelem je z jednoho kusu a byl oříšek ji dostat na místo usazení.

Tyto dvě stavby byly posledním velkým dílem v rámci oprav majetku města po povodni. Nyní se již bude zaměřovat spíše na opravu povrchů komunikací poškozených onou velkou vodou. Tam se ale vyčkává až skončí práce na opravách potoků z důvodu pohybu těžkých nákladních automobilů po těchto komunikacích.

Více fotografii na http://www.mestohejnice.cz/cs/archiv/2012/obnova-povodnovych-lavek.html

Zdroj: http://www.mestohejnice.cz

Pin It on Pinterest