Arnoltice

ARNOLTICE / BULOVKA – Praktická informace: Uzavírka mostu v Arnolticích z důvodu opravy mostu potrvá od 20/8/2012 do 31/10/2012. Objízdná trasa č. 1  do Frýdlantu je vedena po vyznačené místní komunikaci (okolo bývalé školy v Arnolticích) a je určena pouze pro autobusovou dopravu, dopravní obsluhu včetně osobních automobilů místních občanů s trvalým bydlištěm na trase uzavírky. Autobusová doprava má na trase uzavírky vzhledem k šířce komunikace absolutní přednost. Občané žijící v horní části obce Bulovka a Dolní Oldřiše mohou využít pro hladší provoz na objízdné trase zadní komunikaci z Horní Bulovky do Pertoltic.

Objízdná trasa č. 2  pro ostatní dopravu je vedena přes Krásný Les, Dolní Řasnici a po komunikaci č. II/291 (novoměstská) do Frýdlantu.

Všem děkujeme za trpělivost a hlavně ohleduplnost!!!

Zdroj: http://www.bulovka.eu/index.php

Arnoltice

 

 

Pin It on Pinterest

Share This