dny otevřených dveří

 

Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant
Bělíkova 1387, příspěvková organizace

Tel. 482 428 861
e-mail : info@sshlfrydlant.cz
www.sshlfrydlant.cz

Dny otevřených dveří
Pá 23.11.2012 10.00 – 16.00 hod.,
So 24.11.2012 8.30 – 13.00 hod.

Přijďte se k nám podívat!!

Zároveň budou probíhat i další aktivity:
Pá 23.11.2012 11.00 – 15.00 hod. Prodej adventní výzdoby
Pá 23.11.2012 14.00 – 16.00 hod. Schůzky s rodiči

Pracoviště školy: 

Frýdlant – Bělíkova 1387
Frýdlant – Zámecká 4003
Hejnice – Lázeňská 349

Čtyřleté studijní obory s maturitou

Obchodní akademie ( 63 – 41 – M/02 ) 
Absolvent po ukončení tohoto čtyřletého studia s maturitou je schopen rychlé orientace a zapracování ve výkonu profese s vědomím nutné flexibility a další schopnosti kvalifikovat se, aby byl schopen pružně reagovat na změny v tuzemské i mezinárodní obchodní či jiné podnikatelské činnosti, peněžnictví, v cestovním ruchu, veřejné správě či vlastní podnikatelské činnosti.
Agropodnikání ( 41 – 41 – M/01 ) 
Studijní obor ukončený maturitou, který připravuje absolventy širokého uplatnění. Studium klade důraz na samostatné myšlení, schopnost kvalifikovaně vyhodnocovat informace a pohotově se rozhodovat tak, jak to vyžaduje současná praxe, aby našli své uplatnění nejen v oborech zemědělství a souvisejících služeb, ale i v dalších službách, ve veřejné správě nebo vlastní podnikatelské činnosti. Samozřejmostí je studium dvou jazyků, práce s výpočetní technikou a možnost zahraničních praxí.
Veterinářství ( 43 – 41 – M/01 ) 
Studijní obor ukončený maturitou, který připravuje absolventy k uplatnění v komplexu veterinárně technických činností organizačního charakteru a specificky odborných úkonů. Veterinární asistent pomáhá veterinárním lékařům zejména při různých kontrolách. Součástí vzdělání je i příprava k získání řidičského oprávnění.
Ekologie a životní prostředí ( 16 – 01 – M/01 ) 
Studijní obor ukončený maturitou, který připravuje specializované pracovníky pro ochranu přírody, zejména lesa, ale také odborníky, kteří budou schopni ekologické poznatky uplatňovat v různých oblastech lidské činnosti.
Sociální činnost ( 75 – 41 –M/01 ) 
Studijní obor připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb. Absolventi najdou uplatnění jako pracovníci sociální péče v různých typech sociálních zařízeních (státních, obecních, soukromých), v terénní pečovatelské službě nebo jako referenti sociálních orgánů státní správy a samosprávy (např. OSSZ, sociálních referátů okresních a obecních referátů).

Tříleté obory s výučním listem ( obory kategorie H ) 

Opravář zemědělských strojů ( 41 – 55 – H/01 ) – Frýdlant – Bělíkova 1387
Obor pro chlapce, absolventi mají široké uplatnění podobné automechanikovi, či strojnímu zámečníkovi. Zvládnou ruční i strojní zpracování kovů, kování, montážní práce nejen na dopravních prostředcích, získávají svářečské průkazy a řidičské oprávnění B a C.
Řezník – uzenář ( 29 – 56 – H/01 ) – Frýdlant – Bělíkova 1387
Obor pro chlapce i dívky, absolvent oboru se naučí během studia zpracovávat téměř všechny druhy masa, včetně porážky, bourání, dělení a třídění masa, vařenou a uzenářskou výrobu včetně výroby specialit.
Pekař ( 29 – 53 – H/01 ) – Frýdlant – Bělíkova 1387
Obor pro chlapce a dívky. Vyučený pekař zvládá veškerou technologii klasické ruční i automatizované pekařské výroby. .
Zemědělec – farmář ( 41 – 51 – H/01 ) – Frýdlant – Bělíkova 1387
Zemědělský učební obor, jehož absolventi zvládnou veškeré kvalifikované činnosti v zemědělské výrobě. Absolventi splňují kvalifikaci potřebnou k čerpání dotací EU.
Kuchař – číšník ( 65 – 51 – H/01 ) – Frýdlant – Bělíkova 1387
Tříletý učební obor pro chlapce a dívky. Absolventi zvládají přípravu pokrmů i obsluhu zákazníka v klasickém restauračním provozu i provozech hromadného veřejného stravování.
Prodavač ( 66 – 51 – H/01 ) – Frýdlant – Bělíkova 1387
Dívky i chlapci, kteří se připravují v tomto oboru se za dobu studia naučí správné technice prodeje potravinářského zboží, včetně obsluhy veškeré prodejní technologie, vedení a organizaci provozu, naučí se pracovat s výpočetní technikou a zvládají dva cizí jazyky.
Zedník ( 36 – 67 – H/01 ) – Frýdlant – Bělíkova 1387
Vyučení chlapci jsou připravováni pro vykonávání samostatné činnosti ve stavebnictví.

Operátor skladování ( 66 – 53 – H/01 ) – Frýdlant – Bělíkova 1387
Absolventi získají kvalifikaci odpovídající požadavkům pro výkon povolání jako skladový operátor v obchodní nebo výrobní sféře. Součástí vzdělání je i příprava k získání průkazu odsluhy motorových manipulačních vozíků.
Strojní mechanik ( 23 – 51 – H/01 ) – Frýdlant – Bělíkova 1387
Absolventi jsou připraveni zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu a provádět jejich běžnou údržbu. Součástí vzdělání je příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 311 W01, ZK 135 W01.
Zahradník ( 41 – 52 – H/01 ) – Hejnice – Lázeňská 349
Dívky i chlapci, kteří se připravují v tomto oboru se za dobu studia naučí správné technice aranžování a vazby květin v květinových síních. Absolvent se uplatní jako kvalifikovaný pracovník při zakládání, úpravě a ošetřování parkové i krajinné zeleně v zahradnických provozech květinářských, zelinářských i ovocnářských, při pěstování okrasných stromů a keřů, při práci s malou mechanizací. Žáci se učí navrhovat ozelenění menších ploch a okrasných zahrad, absolvují keramický kurz.
Lesní mechanizátor ( 41 – 56 – H/01 ) – Hejnice – Lázeňská 349
Absolventi jsou připravováni pro vykonávání samostatné mechanizované práce v lese s motorovou pilou, křovinořezem, s traktory pro přibližování dříví, s železným koněm, s hydraulickým jeřábem a další lesnickou mechanizací. Absolventi zvládají základní dovednosti v opravárenské činnosti používaných strojů. Naučí se základy kovářských prací, absolvují základní kurz pilařské výroby. Během studia získají zdarma řidičský průkaz na traktor.
Zpracovatel dřeva ( 41 – 57 – H/01 ) – Hejnice – Lázeňská 349
Absolventi se uplatní jako plně kvalifikovaný pracovník pro pilařské provozy truhlářské a tesařské dílny, získávají osvědčení pro práci s motorovou pilou.

Tříleté obory s výučním listem ( obory kategorie E )

Stravovací a ubytovací služby ( 65 – 51 – E/01 ) – Frýdlant – Bělíkova 1387
Učební obor zejména pro žáky speciálních škol. Absolventi se naučí připravovat a expedovat jídla teplé kuchyně, přepravovat a ošetřovat základní druhy surovin. Žáci pracují pod vedením učitelky odborného výcviku v malých skupinách na vlastních i externích pracovištích školy.
Zednické práce ( 36 – 67 – E/01 ) – Frýdlant – Bělíkova 1387
Vyučení chlapci zvládají veškeré základní stavební úkony – jako jsou zdění, omítání, betonování, stavby a přístavby. Výuka probíhá především v rámci zakázkových prací na externích pracovištích v okolí Frýdlantu pod dozorem učitele odborného výcviku.
Pečovatelské služby ( 75 – 41 – E/01 ) – Frýdlant – Bělíkova 1387
Žáci zvládají práce ve zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče, její náplní je pečovatelská služba – péče o klienta, osobní hygienu, stravování, úpravu lůžka a prostředí, péče o prádlo, rozhovory s příjemcem pečovatelské služby.
Potravinářská výroba ( 29 – 51 – E/01 ) – Frýdlant – Bělíkova 1387
Absolventi zvládají v rámci praxe v potravinářských a gastronomických provozech veškeré základní dovednosti potřebné
pro uplatnění v řeznických, pekařských, lahůdkářských a kuchyňských provozech.
Strojírenské práce – název ŠVP Technické služby v autoservisu ( 23 – 51 – E/01 ) 
Frýdlant – Bělíkova 1387
Absolvent učebního oboru technické služby v autoservisu má předpoklady k výkonu povolání, dělník v pneu – servisu, pomocný dělník v autoservisu, dělník v servisních myčkách a v servisech zajišťující výměnu olejů a antikorozní ochranu karoserií.

Nástavbové studium – denní forma
Podnikání ( 64 – 41 – L/51 ) – Frýdlant – Bělíkova 1387
Maturitní studium, které prohlubuje vědomosti a dovednosti nabyté v učebních oborech a rozšiřuje je o dovednosti jazykové, počítačové, ekonomické, komunikační tak, aby absolventi zvládli veškeré požadavky úplného středního vzdělání a to formou denního studia.

Dny otevřených dveří

Pá 23.11.2012 10.00 – 16.00 hod., So 24.11.2012 8.30 – 13.00 hod.
Pá 11.1.2013 10.00 – 16.00 hod., So 12.1.2013 8.30 – 13.00 hod.
Pá 15.2. 2013 10.00 – 16.00 hod., So 16.2.2013 8.30 – 13.00 hod.

PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT

Pin It on Pinterest

Share This