Sn5Elektronická aukce pro občany Frýdlantu zdarma

Jak vznikl tento nápad? Město Frýdlant soutěžilo nového dodavatele elektrické energie pro sebe a jím zřizované příspěvkové organizace včetně Tepla Frýdlant, s.r.o. prostřednictvím elektronické aukce. Po patnácti minutách elektronické aukce bylo vysoutěženo a Město Frýdlant získalo úsporu ve výši 37,7% na období jednoho roku, což představuje 500 tis. Kč. Aukci pro Město zajišťovala firma e-Centre a ta přišla s nabídkou uspořádat aukci i pro domácnosti. Když zástupci města viděli, jak velké úspory je možno dosáhnout, rozhodli se zajistit i pro své občany možnost snížit náklady domácností na elektrickou energii a zemní plyn. Lidé se tak mohou zapojit do projektu, kde se prostřednictvím elektronické aukce vybere nejlevnější dodavatel těchto služeb.

Zástupci Města Frýdlantu chtějí v dnešní době, kdy ceny energií neustále rostou, nabídnout i svým občanům úsporu prostřednictvím právě elektronické aukce.

Čím více lidí se do projektu zapojí, tím nižší cena se vysoutěží. Samotná domácnost nemá v relativně malém odběru možnost dosáhnout takové úspory při změně dodavatele, jako v případě, že se bude soutěžit více domácností najednou.

Občané města se o možnosti zapojení do projektu snížení nákladů na elektrickou energii a zemní plyn mohou informovat od 20. března 2013 na Městském úřadu Frýdlant, odboru majetkosprávním u Bc. Martiny Černé. Celý projekt je pro občany zcela zdarma, stačí si s sebou přinést smlouvu se stávajícím dodavatelem (včetně všech dodatků a obchodních podmínek) a poslední roční vyúčtování spotřeby elektrické energie a zemního plynu.

Přesný časový harmonogram a další informace se občané dozví koncem března z letáků, které budou distribuovány do každé domácnosti a na webových stránkách města www.mesto-frydlant.cz.

Bc. Martina Černá, vedoucí OMS

Pin It on Pinterest

Share This