V reedukačních hodinách se zabývám smyslovou výchovou.  Smyslová výchova znamená podle Marie Montessori kultivaci smyslů, umění zařadit vjemy podle vnímání smyslů. Smyslové orgány (smysly zrak, čich, sluch, hmat a chuť) působí aktivně na proces vnímání a jsou našimi spojovacími body s prostředím, s jejichž pomocí se vnější svět dostává do vnitřku člověka. Zvláště pro tuto etapu rozvoje Marie Montessori vytvořila sadu pomůcek, které se nazývají smyslový didaktický materiál a které pomáhají dítěti jednotlivé vjemy rozlišovat.

Krabice ve tvaru trojúhelníku

Krabice ve tvaru trojúhelníku

Smyslový didaktický materiál rozvíjí: zrakové vnímání, hmatové vnímání, sluchové vnímání, smysl pro vnímání váhy, smysl pro vnímání teploty, smysl pro chuťové vnímání, smysl pro čichové vnímání a stereognostické vnímání. Ke stereognostickému vnímání dochází spojením dvou pocitů, hmatového a svalového (pocit pohybu). Maria Montessori chtěla, aby se děti v raném období naučily rozlišovat velikosti, dokázaly pojmenovat rozdíly a vlastnosti jednotlivých předmětů, poznat jejich tvar, váhu, teplotu, povrch, zvuk. To je důležité k porozumění souvislostem mezi jednotlivinami. Míra tohoto porozumění tvoří potom základ hloubky vzdělání každého jedince. Především mi jde o to, aby docházelo v myšlení dětí k procvičování smyslů ke strukturování, kategorizování a nacházení hledisek pořádku a třídění či poté, dítě by mělo dojít k novým poznatkům a jejich rozpoznání od starých.

Geometrická tělesa

Geometrická tělesa

Pin It on Pinterest