2014711531183118LIBEREC – Novým pavilonem leknínů, který je unikátem nejen v České republice, ale i celé střední Evropě, se může pyšnit Botanická zahrada Liberec. Pavilon byl po dokončení stavby otevřen v úterý 1. července 2014. Bude se specializovat na pěstování tří druhů největších leknínových rostlin světa najednou. Jedinečné exotické přírodní prostředí, které je v přirozené podobě jen obtížně dosažitelné, umožní navíc návštěvníkům botanické zahrady příjemnou relaxaci.

„Otevíráme pavilon, který zvýší přitažlivost botanické zahrady, a tím i města Liberce

jak pro naše občany, tak i pro návštěvníky města. Poskytne vhodné zázemí nejen pro vyhlášenou Viktorii královskou, která je raritou a chloubou naší botanické zahrady a vlastní expozici si zasloužila. Proto mě těší, že se nám projekt, kterému v jednu chvíli hrozilo, že nebude realizován, nakonec podařilo prosadit,“ řekla primátorka Martina Rosenbergová.

Projekt „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“ je součástí tzv. Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ a je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Statutární město Liberec chce tímto projektem podpořit rozvoj volnočasových aktivit se zaměřením na posilování vztahu člověka k přírodě formou seznamování s mimořádnými rostlinnými druhy, jejich pozorováním v různých vývojových stádiích i aktivním celoživotním vzděláváním v oblasti botaniky. „Věřím, že tímto novým pavilonem napomůžeme ke zvýšení zájmu o svět rostlin a vztahu člověka k přírodě jako celku,“ doplnil náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace Jiří Rutkovský. Pavilon je již otevřen pro veřejnost, podle ředitele zahrady Miloslava Studničky bude však nejlepší čas pro návštěvu až za několik týdnů, až se pavilon zevnitř více zazelená. „Pavilon je sice osázen, ale sazenice jsou mladé, tudíž malé, ujímají se teprve několik dnů,“ poznamenal.

Realizace stavebních prací proběhla v období od října 2013 do června 2014. Stavbu prováděla společnost Regionální stavební s.r.o. za cenu 10,6 mil. Kč vč. DPH. Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu činily 11,2 mil. Kč, z toho dotace činí cca 9,5 mil. Kč (85 % celkových způsobilých výdajů). Projektovou dokumentaci zpracovala firma UNION ARCH spol. s r.o. Technický dozor investora zajišťovala Ing. Hana Myslivcová. Partnerem projektu je Botanická zahrada Liberec, která bude nový skleník využívat.

 

Autor / zdroj: Jan Král

 

Pin It on Pinterest