101

Soubor velkoformátových tištěných fotografií s tematikou mykoflóry zajištěné v budově kina Varšava ostře kontrastuje s krásou architektonické perly Liberce. Motivem k uspořádání výstavy je tendence ZKV k propagaci všeobecného uvědomění a pochopení situace domu, který svou výjimečností přesahuje hranice města.
Expozice podává svědectví o stavu budovy a předkládá zrcadlo možné budoucí reality, viděné optikou jasné vize spolku ZKV. Součástí vernisáže bude malé občerstvení, hudební doprovod a shrnutí dosavadní a budoucí práce na záchraně cenné budovy kina Varšava.

Záštitu nad touto akcí převzala radní LK pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova paní Ivana Hujerová.

Zdroj: spolek Zachraňme kino Varšava

Pin It on Pinterest