002

Liberec (8. října 2014) – S mrtvě narozenými dětmi v Liberci se od nynějška již nezachází jako s biologickým odpadem. Naopak se k nim přistupuje jako ke každému zemřelému. Je jim vybaven pohřeb a jejich ostatky uloženy do urnového hrobu. O jejich důstojný odchod se postará sdružení Tobit, se kterým město Liberec uzavřelo smlouvu o spolupráci.

Liberec se stal prvním městem, které smlouvu se sdružením uzavřelo. Jako druhé se připojily Teplice. Dalšími zařízeními, s nimiž Tobit spolupracuje, jsou nemocnice – Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Nemocnice Jihlava a Nemocnice Milosrdných bratří Brno.

„Myšlenka sdružení Tobit mě velmi zaujala. Humánnější způsob nakládání s mrtvě narozenými dětmi je podle mého názoru na místě a přitom stačí minimální úsilí. Týká se to mnoha rodin, a to i těch libereckých. Podobných případů se u nás v nemocnici odehraje ročně asi osm,“ říká Kamil Jan Svoboda, náměstek primátorky, který vše dotáhl až k podpisu smlouvy. Ta je již platná a sdružení má nyní na libereckém hřbitově k dispozici také urnový hrob o rozměru 2 x 2 metry, bezplatně pronajatý na padesát let.

„Impulsem pro vznik sdružení Tobit se stala má osobní zkušenost, kdy nám zemřelo dítě před narozením. Jako sdružení podporujeme pietní pohřbívání dětí i jejich registraci na matrice,“ říká zakladatel sdružení Tomáš Kotrlý.

Celý systém funguje tak, že nemocnice nebo v případě Liberce magistrát, informuje sdružení Tobit o skutečnosti, že se narodilo mrtvé dítě. Rodiče, kteří prodělali velké trauma, v převážné části případů pohřeb vystrojovat nechtějí a kolikrát ani dítě nevidí. Pohřeb je zpravidla vypraven zemřelým dětem již od hmotnosti 500 gramů. Tobit na vlastní náklady, které činí na jeden akt cca 5 tisíc korun, vypraví pohřeb, zaplatí zpopelnění a ostatky v urně uloží do hrobu.

„Stává se, že později, za pár týdnů i měsíců po prožitém traumatu, náhle rodiny chtějí dítě pohřbít nebo mít místo, kam za ním mohou docházet. A to jim náš hrob umožní,“ vysvětluje Tomáš Kotrlý. Díky sdružení tak mohou i po měsících či letech, pokud přehodnotí svůj postoj, hrob zemřelého potomka navštěvovat. V městech, kde podobný systém nefunguje, už mají smůlu. S mrtvě narozenými dětmi se totiž zachází jako s biologickým odpadem a pohřbívány nikde nejsou.

První pohřeb byl v Liberci

Sdružení Tobit vzniklo v srpnu 2013, kdy také zahájilo svou činnost. Hlavní motivací k jeho založení byla vlastní negativní zkušenost v kooperaci se zdravotnickými zařízeními, která vesměs komplikovala nebo dokonce znemožňovala vydání dětí zemřelých před porodem k řádnému a důstojnému pohřbení. Dosud uspořádalo 13 pohřbů.

První pohřeb opuštěného mrtvě narozeného dítěte v ČR vypravila právě v Liberci nezisková organizace Tobit, o. s. na základě smlouvy o spolupráci uzavřené s městem. Holčička se narodila v srpnu 2014 v Krajské nemocnici Liberec a členové spolku ji pojmenovali Johanka. Po marně uplynuté zákonné lhůtě, ve které rodiče sami pohřeb Johance nevypravili, byla pohřbena na náklady Tobitu v samostatně v rakvi žehem dne 4. září 2014 v libereckém krematoriu. Její zpopelněné ostatky spolu s dalšími ostatky opuštěných mrtvě narozených dětí budou uloženy v brzké době do právě zřizovaného hrobového místa Tobitu na veřejném pohřebišti v Liberci. Celkem v Liberci už Tobit vypravil tři pohřby.

Každoročně v České republice zemře před narozením zhruba 500 dětí.

Zdroj: Blanka Daníčková

Pin It on Pinterest