001Tisková zpráva: Ve Frýdlantu 31. 7. 2015. Nemocnice Frýdlant s.r.o. od září částečně mění strukturu poskytovaných zdravotních služeb.

Podmínky spojené s poskytováním zejména lůžkové zdravotní péče v ČR se neustále zpřísňují. Na provozovatele nemocnic jsou kladeny stále vyšší nároky jak v oblasti technického vybavení, tak zejména co do počtu a odborné struktury zdravotnického personálu. V souvislosti s novými poznatky a rozvojem medicínských technologií zároveň dochází k vyšší specializaci péče o pacienty v oborech vnitřního lékařství, soustředěných především do velkých a fakultních nemocnic.

Při vědomí těchto skutečností i s ohledem na nedostatečné finanční ohodnocení péče v malých nemocnicích ze strany zdravotních pojišťoven se rozhodla Nemocnice Frýdlant od září tohoto roku převést péči poskytovanou v lůžkové části interního oddělení na péči následnou ošetřovatelskou.
Provedli jsme podrobnou analýzu pacientů a jejich onemocnění, ze které vyplynulo, že až osmdesáti procentům z nich poskytujeme péči obdobnou ošetřovatelské. Jde z naprosté většiny o pacienty s chronickými nemocemi ve věku nad 65 let,“ říká ředitel nemocnice Jiří Benedikt.

MUDr. Zdeněk Kubr, jednatel společnosti, která provozuje nemocnici, k důvodům této změny dodává: „Ze zbylých dvaceti procent našich pacientů potřebuje polovina z nich vyšetření a péči na specializovaném oddělení, které složitě zajišťujeme zejména prostřednictvím Krajské nemocnice Liberec. O ostatní jsme schopni se postarat v rámci rozšířené ambulantní péče. Malé nemocnice, jako je ta naše, již nemohou poskytovat akutní péči v rámci oddělení všeobecné interny bez přímé návaznosti na komplement a vybavení vyšších specializovaných pracovišť.“

Nemocnice v minulých dnech zahájila sérii jednání se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, která je dominantním plátcem za zdravotní služby ve frýdlantské nemocnici, o převodu lůžek interních na lůžka ošetřovatelská. Zástupci nemocnice informovali generálního ředitele Krajské nemocnice Liberec, a.s. s cílem najít na základě spolupráce vhodný a optimální model zajištění akutní interní peče pro obyvatele Frýdlantska.

Nemocnice Frýdlant rozšíří své služby v rámci ambulantní části interního oddělení o specializované ambulance. „Rozšíříme počet ambulancí, abychom zkrátili čekací dobu v čekárnách, na kterou si mnozí pacienti oprávněně stěžují. Jsme schopni se postarat o pacienty, kteří potřebují rozšířené interní ambulantní služby v rámci krátkodobého péče na lůžku pro stabilizaci zdravotního stavu za pomoci léků a případné infuzní terapie. Věřím, že naši pacienti ocení, že jim bude v případě těžších a akutních stavů poskytnuta péče přímo na vyšších pracovištích blízkých nemocnic,“ dodává Jiří Benedikt.

Zdroj: Nemocnice Frýdlant

Pin It on Pinterest

Share This