Lidé vzpomínali na bleskovou povodeň v roce 2010Hned na dvou místech si v uplynulých dnech lidé připomněli bleskovou povodeň, která zasáhla Liberecký kraj v roce 2010. Nejprve se záchranáři, zástupci dotčených obcí a měst, Libereckého kraje i veřejnosti či pomáhajících organizací z ostatních míst Česka, Německa i Polska sešli v pátek 7. srpna na povodňové mši v Hejnicích, následně pak v sobotu 8. srpna v Heřmanicích.

Povodňové mši v Bazilice Navštívení Panny Marie v Hejnicích předcházelo na Ferdinandově slavnostní svěcení zvoničky, kterou jako vzpomínku na tragické události nechaly vystavět Lesy ČR. Do její špičky nechaly zavěsit zvon nalezený při popovodňovém úklidu v korytě Černého Štolpichu. Při samotné mši, jíž celebrovali společně farář Pavel Andrš, který spravuje farnost v Hejnicích, Raspenavě, Mníšku u Liberce a Bílém Potoce a farář Chrastavska a Hrádecka Radek Vašinek a diákon Michal Olekšák z Dlouhých Mostů. Všichni vzpomínali nejen na zkázu, ale především na pět obětí srpnových záplav.

Vzpomínalo se také o den později v Heřmanicích, obci, kterou srpnové povodně v roce 2010 doslova zdevastovaly, škody na obecním majetku třeba v této obci byly vyčísleny na 80.000.000 Kč, a ona se po pěti letech dokázala zvednout z bahna. Za obětavou pomoc byly při té příležitosti předány hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou a současnými i bývalými starosty vodou dotčených obcí pamětní stuhy hasičům, policistům i dalších záchranným složkám či pomáhajícím organizacím, jako symbolické poděkování za jejich mimořádné nasazení.

Více fotografií najdete zde.

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
485226302 / 732765215

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

Share This