Kraj_proveri_vyberova_rizeni_i_nove_uchazece_o_pozice_v_organizacich_socialnich_sluzeb_mediumOd začátku letošního roku Liberecký kraj zrealizoval deset výběrových řízení na pozice ředitelek a ředitelů zařízení sociálních služeb, příspěvkových organizací kraje. Postupoval podle nařízení směrnice Libereckého kraje č. 1/2007 ve znění její poslední novelizace, která nabyla účinnosti dne 15. 12. 2014. Jde o běžný postup, realizovaný nejen v sociální oblasti, ale také u příspěvkových organizací ve školství či kultuře apod.    

„Cílem je po šesti letech působení ve funkci zhodnotit pracovní výsledky ředitelů a buď doporučit jejich ponechání ve funkci, nebo umožnit jiným zájemcům obsadit pozici, a to po absolvování řádného výběrového řízení. Všechna výběrová řízení, která v poslední době proběhla, se řídí poměrně podrobnou a hlavně legislativně správně navazující směrnicí Rady Libereckého kraje a novým Zákoníkem práce,“ zdůrazňuje Lenka Kadlecová, náměstkyně hejtmana pověřená řízením resortu sociálních věcí. Výběrová řízení na pozice ředitelů navíc v minulosti neproběhla a většina z nich byla jmenována, aniž by konkurzy prošla, proto se nyní pořádají.

Na základě skutečností, které se objevily v souvislosti s výběrovým řízením na ředitele Domova důchodů ve Velkých Hamrech, prodiskutoval hejtman Libereckého kraje Martin Půta situaci s nově jmenovaným ředitelem domova Čestmírem Skrbkem.

„Situace ohledně výběrového řízení na ředitele Domova důchodců ve Velkých Hamrech nás netěší. Nicméně pan Skrbek dostane šanci v šesti měsíční zkušební době předvést své schopnosti,“ uvedl hejtman Martin Půta. Po uplynutí této doby předloží radním zprávu o změnách a zlepšení, která provedl.

“Současně dostal ředitel krajského úřadu za úkol prověřit další, již uskutečněná výběrová řízení v resortu sociálních věcí,“ doplnil Martin Půta. Nařčení z rozdávání trafik podle politické příslušnosti uchazečů či jiných vazeb, hejtman důrazně odmítá: “Odmítám kádrovat uchazeče i členy výběrových komisí. Takové praktiky se naposledy děly za minulého režimu a nemíním je zavádět znovu.“

Rada Libereckého kraje také jednala o doporučení komise na pozici ředitele Domova důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem a žádného z kandidátů nevybrala.

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
485226302 / 732765215

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

Share This