web_znakNové Město pod Smrkem – Podél Frýdlantské ulice byly zrekonstruovány staré chodníky, které již byly ve velmi špatném stavu. Rekonstrukce provádějí zaměstnanci poskytnutí Úřadem práce na výkon veřejně prospěšných prací. Díky tomu jsou náklady na rekonstrukce velmi nízké, protože město musí nakoupit pouze stavební materiál a pracovní pomůcky. Mzdy hradí Úřad práce.

Poděkování patří pracovníkům VPP, kteří se na pracích podílejí a také Úřadu práce Liberec a jeho zprostředkovatelkám na Kontaktním pracovišti v našem městě za vytipování schopných a šikovných řemeslníků. Rozbitých chodníků je po městě mnoho, proto budou jejich opravy tímto způsobem postupně pokračovat.

Foto – zdroj Nové Město pod Smrkem – Mgr. Tomáš Hnilička

Zdroj: Město Nové Město pod Smrkem

Pin It on Pinterest

Share This