Likvidace_zbytku_odpadu_v_Arnolticich_muze_zacit_kraj_ziskal_dotaci_od_statu_mediumLikvidace druhé části nelegálních odpadů z lokality Arnoltice – Bulovka začne ještě letos. Liberecký kraj dostal na odstranění odpadů dotaci ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP), z prostředků Národního programu životního prostředí pro rok 2015. Z celkové sumy cca 9,5 milionu korun, potřebné na likvidaci zbývajícího množství odpadů, poskytne SFŽP kraji částku ve výši 79%.

„Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků za SFŽP jsme obdrželi tento týden. Přípravě žádosti o dotace jsme se intenzivně věnovali a nyní začínáme připravovat výběrové řízení na dodavatele služby. Likvidaci odpadu na Bulovce považujeme za naši prioritu,“ uvedl Josef Jadrný, náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství.

V lokalitě Arnoltice – Bulovka zbývá zhruba 4,5 tisíce tun odpadu, převážně komunálního, v halách i ve volném prostoru jsou nahromaděny textilie či auto plachty. „Povedlo se nám získat téměř 80% částky potřebné pro odstranění odpadů, zbývajících 20% zaplatí Liberecký kraj, tedy přibližně 2 miliony korun. Definitivní částka, která bude vynaložena na likvidaci, však vzejde až z výběrového řízení a předložených nabídek uchazečů,“ vysvětlil Josef Jadrný.

Kraj vyhlásí výběrové řízení na zpracovatele likvidace v nejbližší době, nyní se pracuje na zadávacích podmínkách. Cílem je vyhlásit otevřené řízení a oslovit co nejvíce firem. K samotné likvidaci by mělo dojít na přelomu let 2015 – 16.

První část odpadů v areálu Arnoltice – Bulovka byla zlikvidovaná na začátku letošního roku. V rámci I. etapy sanačních prací bylo odvezeno 4 499 tun odpadu, z toho 976 tun textilu a 3 523 tun plastů. Likvidace celkem přišla na 320 tisíc Euro, tedy téměř 9 milionů korun. O organizaci celé akce se postarala německá agentura SAA (Sonderabfalagentur Baden-Württenberg GmbH), kterou pověřilo Ministerstvo životního prostředí spolkové země Bádenska – Württenberska. Většina odpadu totiž byla nelegálně do České republiky a konkrétně Arnoltic dovezena ze Spolkové republiky Německo, a tak se po vzájemných dohodách o jeho likvidaci i financování postarala sousední země. Agentura také zorganizovala výběrová řízení na nakládku a odvoz odpadu i jeho využití ve spalovně. O likvidaci druhé části se postará výhradně Liberecký kraj.

Uvolněné a vyčištěné prostory soukromého majitele, jejich vlastník využívá jako sklad uhlí a pronajímá je dalším zájemcům. „Peníze vynaložené na likvidaci se budou i nadále vymáhat po původních majitelích, kteří navezení nelegálních odpadů dopustili,“ dodal Josef Jadrný.

Skládka nelegálního odpadu v Bulovce je jedinou, jejíž likvidaci Liberecký kraj financuje. Přihlásil se k tomu po předchozí dohodě s Českou inspekcí životního prostředí a díky možnosti čerpání financí ze státních fondů. V roce 2014 uzavřel dohodu se sousedním Německem, které přistoupilo na zaplacení a odvezení významné části odpadů, neboť většina z nich pochází právě ze sousedního státu. „V republice je podobně zatížených míst s nelegálními odpady celá řada. V Libereckém kraji byla dříve skládka ještě v Sosnové a 1.000 tun odpadu je v Ralsku,“ doplnil Josef Jadrný.

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
485226302 / 732765215

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

Share This