Audience vévody Albrechta z Valdštejna na zámku Frýdlant

9bbef990-ff10-45f5-9464-ac5959e7e5f1_656_449_cropV sobotu 12. září přijede na svůj frýdlantský zámek Albrecht z Valdštejna a bude zde udílet audience. Přijeďte se setkat s touto významnou historickou osobností.

Již pravidelná kulturní akce pro návštěvníky frýdlantského zámku – audience. Každý návštěvník se v tento den setká s vévodou, který s ním milostivě pohovoří. Při těchto audiencích vévoda rád zjišťuje, odkud jeho hosté právě přijeli, zda se někdo z nich nedá zlákat do jeho vojska, podivuje se nad současnými mravy i módou a mnohý návštěvník bývá vévodou i obdarován.

Zdroj: Kudy z nudy

Do stipendijního programu Libereckého kraje vstupuje první zaměstnavatel

Do_stipendijniho_programu_Libereckeho_kraje_vstupuje_prvni_zamestnavatel_mediumKe slavnostnímu podpisu smlouvy o spolupráci při realizaci stipendijního programu mezi Libereckým krajem, ZOD Brniště a Střední školou hospodářskou a lesnickou ve Frýdlantu došlo v sídle Libereckého kraje 9. září 2015.

Výsledkem uzavřené dohody je zařazení oborů Zemědělec-farmář a Agropodnikání do stipendijního programu a závazek, že na stipendiích žáků těchto oborů vzdělávajících se ve střední škole ve Frýdlantu se bude ZOD Brniště finančně spolupodílet.

„Dnešní den je historickým okamžikem, jelikož dochází ke vstupu prvního zaměstnavatele do stipendijního programu Libereckého kraje. Podpis smlouvy o spolupráci se ZOD Brniště je pro mě dalším signálem, že firmy si nejen uvědomují nedostatek kvalifikovaných odborníků, ale samy se aktivně snaží přispět k vyššímu počtu žáků vzdělávajících se v pro ně potřebných oborech. Plánujeme proto oslovit i ostatní zaměstnavatele v kraji, zda by neměli zájem se zapojit svým dílem do financování stipendijního programu i s návazností na případné úpravy skladby v programu zařazených oborů,“ říká Alena Losová, radní pověřená řízením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Smlouvu o spolupráci podepsal za Liberecký kraj hejtman Martin Půta, za Střední školu hospodářskou a lesnickou ve Frýdlantu ředitelka Alena Dvořáková a za ZOD Brniště předseda představenstva Petr Kubíček a ředitel Otto Forman. Smlouva je uzavřena do 30. června 2020 s možností prodloužení její účinnosti a počátek spolupráce je stanoven na začátek školního roku 2016/2017.

„Moderní zemědělství je zajímavým a mimořádně perspektivním technickým oborem se specifickými požadavky na znalosti zaměstnanců. Zároveň se množství farmářů a lidí, kteří chtějí pracovat v zemědělství, u nás i ve světě dlouhodobě snižuje. Tento fakt vytváří obrovskou šanci pro lidi, kteří se na tuto dráhu nyní vydají. Poptávka po jejich práci v budoucnu rychle poroste a s tím i možnosti dobrého a stabilního výdělku. Jinak by svět neměl, co jíst, což se nestane,“ uvedl u příležitosti podpisu smlouvy Petr Kubíček, předseda představenstva ZOD Brniště.

„Se ZOD Brniště dlouhodobě naše škola spolupracuje a jsem velmi ráda, že se od příštího školního roku tato dobrá spolupráce ještě rozšíří. Věřím, že zařazení dvou zemědělských oborů do stipendijního programu přispěje k většímu počtu zájemců o studium, z čehož bude profitovat nejen škola, ale i ZOD Brniště, které se potýká s generační obměnou zemědělských odborníků,“ dodala Alena Dvořáková, ředitelka Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Dominantě Libereckého kraje je 42 let, oslavy Ještědu vypuknou 19. září

Dominante_Libereckeho_kraje_je_42_let_oslavy_Jestedu_vypuknou_19._zari_mediumOslavy Ještědu 2015 se konají v sobotu 19. září od 10:00 do 18:00 hodin. Vysílač a horský hotel Ještěd letos slaví už 42. výročí od svého otevření. Akce se koná pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty. Vstup na oslavy je zdarma.

Pro zájemce budou opět zpřístupněny prostory vysílače Českých Radiokomunikací a Hotelu a restaurace Ještěd, včetně zrekonstruovaného salonku. Vzhledem k velikému zájmu bude prohlídka vysílače možná jen na časové vstupenky, které se budou vydávat u vstupu pod ochozem hotelu. Zpřístupněna bude i strojovna kabinové lanovky v horní stanici. Po celý den bude probíhat bohatý program, například tradiční vynášení sudů na vrchol Ještědu, příjezd automobilových veteránů, divadelní představení a výtvarná kreativní dílna pro děti, hudební vystoupení, prodej regionálních výrobků a další.

Organizátoři připravili program pro rodiny s dětmi s tématem andělé a čerti na Ještědu. Děti mohou přijít na Ještěd v maskách andělů a čertů a pro ty, kteří to doma nestihnou, bude připravena kreativní dílna v prostorách Hotelu Ještěd, kde si budou moci masky vyrobit. Ve 14:45 hodin se děti mohou před Hotelem Ještěd zúčastnit pokusu o rekord – sejde se více andělů či čertíků?

Letošní novinkou oslav jsou prohlídky skokanských můstků – lanovka vyveze návštěvníky nad můstky a při sestupu budou moci projít značenou prohlídkovou trasou, kterou připravila společnost Sportovní areál Ještěd, a.s. Vstupné je 30 Kč a návštěvníci obdrží pamětní kartu.
Více informací na www.skijested.cz

Nově se do Oslav Ještědu zapojí Horská služba ČR, která návštěvníkům umožní prohlídky stanice Horské služby vedle spodní stanice kabinové lanovky a záchranného vybavení včetně techniky. V blízkosti stanice si budou moci děti vyzkoušet také přejezd po přelanění mezi stromy.

Na Beranově cestě vedoucí ke spodní stanici kabinové lanovky připravila společnost Sundisk s.r.o. outdoorové aktivity pro rodiny s dětmi. K vyzkoušení budou lanové prolézačky, slack line, jízda zručnosti na koloběžce apod. Za zdolání každé aktivity děti získají razítko, a pokud jich nasbírají dostatečný počet, dostanou v recepci Hotelu Ještěd malý dárek.

Společnost BusLine a.s. vystaví na centrálním parkovišti u konečné tramvaje v Horním Hanychově bezpečný autobus pro děti Mikeš, který si děti i jejich rodiče budou moci důkladně prohlédnout.

V rámci oslav proběhne pokus o překonání rekordu v počtu výstupů na Ještěd během 24 hodin. Tuto extrémně náročnou akci zaštítil hejtman Libereckého kraje. Účastníci Radim Třešňák (dosavadní rekord – 18 výstupů z 9. května 2015) a Milan Linka (17 výstupů z listopadu 2014) vystartují v pátek 18. září v 16:00 hodin u spodní stanice kabinové lanovky a výstupy ukončí v 16:00 hodin v sobotu 19. září na vrcholu před Hotelem Ještěd. Všechny výstupy a sestupy se absolvují pěšky od spodní stanice kabinkové lanovky do recepce Hotelu Ještěd. Závod organizuje Jizersko-ještědský horský spolek.

I letos se uskuteční tradiční závody ve vynášení pivních sudů na vrchol Ještědu. Závodníci vynášejí na zádech 50litrové (muži) nebo 15litrové (ženy a dorostenci) sudy piva od spodní stanice kabinové lanovky ČD na vrchol Ještědu. Hromadný start závodu je v 10:00 hodin. Každý závodník musí mít krosnu, na které sud ponese, a doprovod, který s ním jde celou trasu. Vítězové budou vyhlášeni ihned po dojití vítěze poslední kategorie před hotelem Ještěd. Hodnotné ceny věnovaly České Radiokomunikace a.s. a Hotel Ještěd. Závod organizuje Jizersko-ještědský horský spolek.
Propozice závodu na www.horskyspolek.cz

Ve 12:30 hodin vyjedou nahoru před Hotel Ještěd automobiloví veteráni, kteří pojedou z vozovny DPMLJ v Mrštíkově ulici v Liberci. Veteráni budou před hotelem vystaveni do 13:30 hodin a návštěvníci budou mít možnost si je prohlédnout a poslechnout si k jednotlivým vozům odborný komentář.

Na oslavách bude možné zakoupit si také regionální výrobky z Libereckého kraje, jejich prezentace bude probíhat na ochozu Hotelu Ještěd.

Spolek Ještěd 73, který se věnuje obnově Ještědu, představí návštěvníkům zajímavé technické projekty akad. arch. Otakara Binara, který je autorem původních interiérů Ještědu. Díky sponzorům a dárcům se na Ještěd postupně vrací repliky původního nábytku. Přispět můžete také – na místě v den Oslav Ještědu nebo kdykoli na zvláštní účet veřejné sbírky 259826549/0300.
Bližší informace najdete na www.jested73.cz nebo na facebooku Ještěd 73.

U příležitosti Oslav Ještědu 2015 bude představen nový propagační leták o Ještědu, který vytvořili ve spolupráci Liberecký kraj a Statutární město Liberec.

Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou připravil při příležitosti Oslav Ještědu 2015 Den otevřených dveří ve vozovně tramvají v Mrštíkově ulici. Zájemci si budou moci v době od 10:00 do 17:00 hodin prohlédnout vozovnu tramvají a dílny, DPMLJ zde představí vozový park a seznámí zájemce s pracovištěm řidiče. Budou zde vystaveni i automobiloví veteráni, atrakce pro děti a představí se tým silniční bezpečnosti.
Více informací na www.dpmlj.cz

Kromě pravidelných linek MHD jsou zajištěny i historické tramvaje a autobusy na trase vozovna DPMLJ – Horní Hanychov a vozovna DPMLJ – Lidové Sady. Historický autobus pojede mezi vozovnou DPMLJ a terminálem MHD Fügnerova. Dopravní podnik vypraví oblíbenou Partytramvaj, která  bude jezdit po Liberci ve večerních a nočních hodinách. Jízdy začínají v 18:30 hodin a končí ve 3:00 ráno.
Bližší informace na www.dpmlj.cz

Návštěvníci se mohou dopravit z Horního Hanychova na Ještěd několika způsoby. V provozu bude kabinová lanovka Českých drah za zvýhodněné ceny (8:00 – 20:00 hodin) a sedačková lanovka Skalka (9:00 – 19:00 hodin), která společně se slevami jízdného nabízí možnost bezplatné přepravy kol, kočárků a zvířat. Zajištěna bude také přeprava historickým autobusem společnosti BusLine a.s (9:30 – 18:00 hodin), z parkoviště u spodní stanice kabinové lanovky na parkoviště u Chaty Ještědka. Všechny společnosti nabízejí u příležitosti Oslav Ještědu zvýhodněné ceny jízdného. Pro návštěvníky je připraveno i centrální parkoviště za speciální cenu 50 Kč na den.
Jízdní řády najdete na www.jestedliberec.cz

Kompletní program oslav naleznete na www.jestedliberec.cz a www.liberecky-kraj.cz nebo na facebookovém profilu Liberecký kraj – cestou necestou.

Na Oslavách Ještědu se podílí Liberecký kraj společně se Statutárním městem Liberec, Českými Radiokomunikacemi, a.s., Hotelem Ještěd, Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s., Českými drahami, a.s., společností BusLine a.s., Sportovním areálem Ještěd, a.s., Horskou službou České republiky, spolkem Ještěd 73, Jizersko-ještědským horským spolkem, Boveraclubem, Automuzeem Vratislavice, Oblastní galerií Liberec, společností Activeart a společností Sundisk s.r.o.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký deník

Už rostou. Na hřiby můžete s kosou. Ale… jen někde…

houby_kosik_125_denik-605Liberecký kraj – I mistr tesař se někdy utne. Stejně tak zkušený mykolog Zdeněk Pelda začátkem prázdnin předpovídal, že letos o houbu nezavadíme. A opak je pravdou. Ale… jen místy. A tak zatímco někde projdete les křížem krážem a vracíte se s prázdným košem, jinde narazíte na místo, nad kterým se houbaři protočí panenky a zrychlí tep.

„Předpokládal jsem, že kvůli tropickým teplotám a extrémnímu suchu podhoubí zcela vyschlo. Ale přeci jen byla místa, kde v červenci pár kapek spadlo a tam je to znát,“ vysvětluje Zdeněk Pelda.

Více se dočtete zde.

Zdroj: Liberecký deník

 

Zubní pohotovostní služba začne opět fungovat v Libereckém kraji i ve večerních hodinách, už od 1. října

Zubni_pohotovostni_sluzba_zacne_opet_fungovat_v_Libereckem_kraji_i_ve_vecernich_hodinach_uz_od_1._riRada Libereckého kraje rozhodla na svém zasedání dne 8. 9. o nejvhodnější nabídce, kterou odbor zdravotnictví obdržel v rámci výzvy na rozšíření pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Libereckého kraje.

Liberecký kraj dne 19. 6. 2015 zveřejnil na profilu zadavatele veřejnou zakázku malého rozsahu „Rozšíření pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Libereckého kraje“. Kraj obdržel jednu nabídku. Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena, samozřejmě při nutném splnění odborné kvalifikace lékaře a sestry.

Od 1. října 2015 bude pohotovostní služba zubních lékařů v Libereckém kraji doplněna o provoz ve večerních hodinách (18:00 – 22:00), a to v sobotu, v neděli a ve svátky. Ordinace Liberecká dentální s.r.o., jež bude tuto službu poskytovat, se nachází na adrese: Soukenné nám. 1/121, budova Dunaj – 4. Patro, 460 01 Liberec 1.

„Přestože je zajištění pohotovostní služby ve večerních hodinách složité a neodpovídá vždy potřebám akutních zákroků, je potřebné tuto službu pro občany Libereckého kraje mít, aby nemuseli v případě náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu zubního onemocnění cestovat do Prahy. Stejně tak mohou, tuto ordinaci, navštívit i pacienti, kteří plánovaně či náhodně navštíví náš kraj a přepadne je problém s bolestmi zubů,“ uvedl radní pro zdravotnictví Petr Tulpa.

I nadále bude fungovat zavedený systém služeb zubní pohotovosti. „To znamená o víkendech a svátcích v době od 8:00 do 12:00 hodin slouží lékaři v Krajské nemocnici Liberec, a.s. Na Semilsku a Českolipsku pak pohotovost zajišťují jednotliví zubní lékaři ve vlastních ordinacích,“ dodal Petr Tulpa.

Podrobný rozpis služeb je zveřejněn na: http://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/page830/pohotovostni-sluzby-v-oboru-zubni-lekarstvi

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
485226302 / 732765215

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest