Radni_odsouhlasili_zahajeni_zadavaciho_rizeni_na_odstraneni_odpadu_v_ArnolticichBulovce_mediumRada Libereckého kraje odsouhlasila zahájení otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na odstranění odpadů v bývalém zemědělském areálu v Arnolticích u Bulovky. Předmětem veřejné zakázky je realizace 2. etapy odvozu a zajištění likvidace nelegálně navezených odpadů, pocházejících převážně z Německa. K samotné likvidaci nelegálního odpadu, kterého zbývá v Arnolticích – Bulovce cca 4,5 tisíce tun, by mělo dojít v první polovině roku 2016.

Veřejná zakázka je téměř z 80 % spolufinancována z Národního programu Životního prostředí vyhlášeného Státním fondem Životního prostředí, zbývající částku zaplatí Liberecký kraj.

První část odpadů v areálu Arnoltice – Bulovka byla zlikvidovaná na začátku letošního roku. V rámci I. etapy sanačních prací bylo odvezeno 4 499 tun odpadu, z toho 976 tun textilu a 3 523 tun plastů. Likvidace celkem přišla na 320 tisíc Euro, tedy téměř 9 milionů korun. O organizaci celé akce se postarala německá agentura SAA (Sonderabfalagentur Baden-Württenberg GmbH), kterou pověřilo Ministerstvo životního prostředí spolkové země Bádenska – Württenberska.

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
485226302 / 732765215

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

Share This