Ku příležitosti oslav 40. jubilea společnosti CiS electronic GmbH v parku Klingerovy vily v Jizerských horách byl udělen majiteli skupiny CiS, Peteru M. Wöllnerovi, předsedou hospodářského senátu (Senat der Wirtschaft e.V.), panem Dieterem Härtem, čestný titul „senátor h.c.“ v hospodářském senátu.

01

Foto: pan Dieter Härthe, předseda Senat der Wirtschaft e.V.“ předává majiteli skupiny CiS, panu Petru M. Wöllnerovi senátorskou listinu

Tato pocta byla zdůvodněna presidiem a předsedou hospodářského senátu nadprůměrnou podnikatelskou a sociální angažovaností v zájmu o obecní blaho a evrospké hospodářství pana P. M. Wöllnera.

V jeho slavnostním projevu vyzdvihl Dieter Härthe před 600 spolupracovnicemi, spolurpacovníky a hosty, především sociální angažovanost pana Wöllnera a skupiny CiS.

„CiS se zabývá důslednou politikou životního prostředí. Především ochrana životního prostředí, hospodárnost s energiemi a redukce oxidu uhličitého, to vše je na programu a jistou součástí jejich strategie. Už od roku 2012 byla všechna stanoviště CiS v Německu nastavena na program naší organizace „Znovuzalesňování„ (Welt-Wald-Klima- CO2 –neutral).“

Firmě CiS, jakožto prvnímu podniku v Německu, bylo v listopadu 2013 od hospodářského senátu předáno vyznamenání za efektivní ochranu klimatu.

Od loňského roku podporuje CiS především Andheri- Hilfe, obecně prospěšný spolek naší čestné senátorky Rosi Gollmann. „Tímto darem věnuje CiS každý týden jednomu nevidomému člověku operaci očí a tím mu navrací světlo,“ říká Dieter Härthe.

Ohlédnutím za 40 lety společnosti CiS uzavírá Dieter Härte svou slavnostní řeč, přáním všeho nejlepšího a dalšího úspěchu panu Wöllnerovi, skupiněi CiS a všem spolupracovníkům.

CiS patří mezi uznávané výrobce kabelové konfekce, co se týče kvality, rychlosti a spolehlivosti svých služeb vůči zákazníkům. Z pohledu našich zákazníků patří dnes CiS mezi nejlepší na trhu. Zákaznicí si především cení aktivního přínosu k jejich „total cost of ownership“, a tím spolehlivosti jejich produktů. Tuto špičkovou pozici bude CiS i nadále systematicky budovat v oblasti strojírenství, automatizace, medicínské techniky, řídící, měřící a regulační techniky, transportní a dopravní techniky, stejně jako nově v energetické technice a u techniky využívané v oblasti životního prostředí.

Zdroj: CiS systems s.r.o.

Pin It on Pinterest

Share This