popelniceFrýdlant – Blíží se splatnost poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za 2. pololetí 2015 ve výši 394 Kč. Tato částka je splatná 31. 10. 2015. 

Poplatek lze uhradit buď v hotovosti na pokladně městského úřadu Frýdlant, nebo převodem na účet vedený u České spořitelny č. 19 – 2604599359/0800 s přiděleným variabilním symbolem.

Pokud si poplatník není jistý svým variabilním symbolem, může si ho ověřit na tel. čísle 482 464 016 nebo na emailu helena.fialova@mu-frydlant.cz.

Občané, kteří budou mít zájem o připomínání splatnosti tohoto poplatku buď formou SMS nebo emailem, mohou své telefonní číslo nebo emailovou adresu oznámit p. Fialové, tel. 482 464 016, email: helena.fialova@mu-frydlant.cz.

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest

Share This