065-Daniel_Cervan-Pod_BukovcemFotografická soutěž Zaostřeno na Jizerky již zná vítězný snímek v kategorii hlasování veřejnosti. Stala se jím fotografie Daniela Cervana s názvem Pod Bukovcem. Po celou dobu letních prázdnin ji lidé vybírali v elektronickém hlasování na internetových stránkách. Všechny soutěžní snímky se postupně představily v osmi týdenních kolech s tím, že z každého z nich postoupily do finále dva nejlépe hodnocené. V závěrečném čtrnáctidenním kole se 16 fotografií utkalo o přízeň veřejnosti. „Souboj to byl opravdu napínavý a do poslední chvíle nebyl celkový vítěz jasný. Letos byl odevzdán rekordní počet 12 309 hlasů. Tak velký zájem mě opravdu velice mile překvapil,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, která fotografickou soutěž pořádá.

Snímek vznikl v osadě Jizerka pod horou Bukovec první květnový víkend. „S kolegy sem jezdím pravidelně každým rokem. Zároveň již od počátku sleduji fotosoutěž Zaostřeno na Jizerky a mám i všechny doposavad vydané kalendáře. Tento rok jsem si již dovolil zaslat i snímky vlastní a do soutěže se tak přihlásit. Za přízeň veřejnosti, kamarádů i kolegů jsem velice rád a jsem nyní v ještě větším očekávání, jak fotografie posoudila odborná porota,“ řekl Daniel Cervan, autor vítězného snímku.

Vítězná fotografie se přidá k těm, které vybrala odborná porota a objeví se na výstavě, jejíž vernisáž se uskuteční 8. října od 17 hodin v prostorách Centra Babylon Liberec. Zároveň zde bude představen kalendář Zaostřeno na Jizerky 2016, který porota sestavila z nejlepších snímků této soutěže. „Autorům takto oceněných fotografií předáme hodnotné ceny od společnosti Canon. Odměnou jim bude také otištění snímku v kalendáři, který si každým rokem získává čím dál větší oblibu veřejnosti,“ sdělil Petrovský. V minulém roce jich nadace vydala již 1 400 kusů a prakticky všechny výtisky byly rozebrány. Příjem ve výši 193 204,- Kč putuje zpět do Jizerských hor.

Fotografická soutěž Zaostřeno na Jizerky byla poprvé vyhlášena již v roce 2011 a s nápadem na její pořádání přišel předseda správní rady nadace František Pelc. Za její historii poslali fotografové již přes 800 snímků a vytištěno bylo 4 100  kalendářů. Výtěžek z jejich prodeje nadace využila na výsadby původních druhů dřevin v Jizerských horách. „Jsem velice rád, že soutěž si našla již své stálé místo jak mezi fotografy, tak i širokou veřejností a každým rokem stoupá zájem o kalendář, který vydáváme. I díky tomu bylo za poslední roky do Jizerských hor vysázeno necelých 84 tisíc sazeniček například buků, dubů nebo jedlí,“ uzavřel Petrovský.

Více informací: Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor,

                           tel.: 605 701 503, e-mail: jizerky@ecn.czwww.jizerky.ecn.cz

 

*************

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor je dosud jedinou environmentálně zaměřenou nadací v Libereckém kraji. Podnětem k jejímu založení bylo plošné odlesnění vrcholových partií a poškození lesů Jizerských hor v důsledku imisní zátěže z tepelných elektráren v Polsku, Německu a Čech. Hlavním posláním je podpora obnovy přírodě blízkých a ekologicky stabilnějších lesních ekosystémů a harmonické krajiny. Naplňování tohoto záměru se neobešlo bez osvětových programů, seznamujících obyvatele s ochranou přírody a s faktem, že smíšený les je sice nákladnější, ale zato stabilnější. Do obnovy přírodní skladby lesů a podpory ekovýchovy nainvestovala Nadace zatím zhruba 17 mil. Kč.

Zdroj: Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

Pin It on Pinterest

Share This