imagesNemocnice Frýdlant – Za první měsíc, kdy poskytuje v rámci nepřetržitého provozu 24 hodin denně své služby ve frýdlanstké nemocnici akutní interní ambulance, ji vyhledalo 268 pacientů z toho 183 z nich v odpoledních či nočních hodinách. 62 pacientů přivezla Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje. 80% pacientů bylo po vyšetření prouštěno do domácího ošetřování případně dalšího ambulantního léčení u lékařů specialistů.

Jednoznačně se ukazuje, že pro pacienty Frýdlantska je tato ambulance přínosem, neboť při náhlých interních potížích dosáhnou na pomoc rychle v naší nemocnici a nemusejí za ní jezdit až do Liberce. Krátkodobou lůžkovou péči v rámci této ambulance na tzv. expektačním lůžku využilo 99 pacientů.

Jednoznačným potvrzením, že zrušením interních lůžek v nemocnici nedošlo ke zhoršení dostupnosti a kvality dosavadní péče je skutečnost, že z těchto 268 vyšetřených pacientů bylo k následné hospitalizaci předáno do liberecké nemocnice za první měsíc jen 13 pacientů.

Nemocnice Frýdlant provozuje nepřeržitou akutní interní ambulanci od 1. října s využitím svých lékařů a za pomoci lékařů a lékařek Krajské nemocnice Liberec, a.s. Akutní lůžkovou péči v interních oborech a to i specializovaných jako jsou kardilologie, neurologie, diabetologie, revmatologie apod. poskytuje pro spádovou oblast okresu Liberec (ve specializovaných oborech i pro celý kraj) Krajská nemocnice Liberec na 159 lůžkách.

Zdoj: Nemocnice Frýdlant

Pin It on Pinterest

Share This