pa170097-jpg-1413549627Nemocnice Frýdlant poskytuje lůžkovou dlouhodobou ošetřovatelskou péči na větším počtu lůžek. Jsme připraveni se postarat až o 45 pacientů, jejichž zdravotní stav nelze léčebnou péčí podstatně zlepšit a bez soustavného poskytování ošetřovatelské péče se zhoršuje. Poskytujeme péči dospělým pacientům po proběhlém akutním onemocnění, úrazu či operaci, jejichž stav je klinicky stabilizovaný, ale vyžaduje doléčení a ošetřovatelskou péči tak, aby se mohli vrátit především do domácího prostředí.

Oddělení je zaměřeno zejména na pacienty se ztrátou soběstačnosti, zhoršením mobility, pacienty s chronickými ranami vyžadujícími pravidelnou ošetřovatelskou péči, kterou nelze zrealizovat v domácích podmínkách. Dále naše oddělení poskytuje péči pacientům s poruchami výživy a hydratace.

Hospitalizaci lze dohodnout i pro osoby, jejichž zdravotní stav nevyžaduje akutní léčbu, ale dočasnou léčbu rehabilitační a ošetřovatelskou. Svým posláním naše oddělení navazuje na oddělení akutní péče v nemocnicích. Spolupracujeme i s ostatními poskytovateli zdravotních služeb v kraji a praktickými lékaři.

Vítáme spolupráci s rodinou pacienta. Velmi se osvědčuje zapojení rodinných příslušníků při rehabilitaci pacientů, jejich ošetřování. Jsme nakloněni jak edukacím, tak konzultacím ohledně ošetřovatelských pravidel a dovedností, rehabilitace pacienta nebo zásad dietních opatření.

Prim. MUDr. Richard Bína
lékařský náměstek

Mgr. Kristýna Fejfarová
náměstkyně ošetřovatelské péče

Zdroj: Nemocnice Frýdlant

Pin It on Pinterest

Share This