Krajsky_urad_Libereckeho_kraje_ziskal_Narodni_cenu_Ceske_republiky_za_spolecenskou_odpovednost_mediuDalšího úspěchu dosáhl Krajský úřad Libereckého kraje. Za letošní rok mu byla udělena Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost v kategorii Veřejná správa. Tuto prestižní cenu v úterý 24. listopadu v nádherných prostorách Španělského sálu Pražského hradu převzali náměstek hejtmana Marek Pieter a ředitel krajského úřadu René Havlík.

Organizace, která se do soutěže přihlásí, zpracovává zprávu o společenské odpovědnosti. Ta zahrnuje obsáhlé informace o aktivitách organizace, tedy krajského úřadu, v ekonomické, environmentální a sociální oblasti,“ vysvětluje ekonomický náměstek hejtmana Marek Pieter.

Krajský úřad už řadu let realizuje aktivity, které naplňují společenskou odpovědnost, podporuje ekologický provoz sídla kraje, zapojil se do aktivit v programu Místní agenda 21, v jehož rámci uplatnil své činnosti i výstupy z projektů Zdravý kraj a Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců Krajského úřadu Libereckého kraje. „Veškerá naše činnost směřuje k tomu, abychom jako veřejná instituce naplňovali také principy společenské odpovědnosti. Proto jsme se v loňském roce rozhodli, že se zapojíme do soutěže o získání Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a veškerou naší práci, která se této oblasti týká, necháme nezávisle posoudit odbornými hodnotiteli. Chtěli jsme získat kvalifikovaný a hlavně nezávislý obraz toho, jak si v oblasti společenské odpovědnosti vedeme. Naše vítězství je oceněním dlouhodobé práce úřadu jako celku, ale i každého z jeho zaměstnanců, jejich profesionality a zodpovědného vztahu k práci pro veřejnost v našem kraji,“ říká k udělení ceny ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje René Havlík.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

Share This