Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje začne využívat nový systém pro příjem tísňového volání

Zdravotnicka_zachranna_sluzba_Libereckeho_kraje_zacne_vyuzivat_novy_system_pro_prijem_tisnoveho_volaZačátkem roku 2016 spustí Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje (ZZS LK) nový informační systém, prostřednictvím kterého bude přijímat tísňová volání na lince 155 a provádět operační řízení výjezdových skupin. Ve spojení s novými vozy a jejich vybavením, ZZS LK výrazně zvýší kvalitu poskytování zdravotních služeb a podmínky pro práci operátorů i posádek v terénu.

„Jsem rád, že se projekty komunikace složek záchranného systému potkaly v jednu dobu. Používání nového informačního systému je pro zdravotnických záchrannou službu skok do 21. století,“ okomentoval zahájení provozu hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Liberecký kraj již v roce 2011 zahájil ve spolupráci se ZZS LK Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, který je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie prostřednictvím Integrovaného operačního programu, výzvy č. 11. Tento projekt zapadá do celonárodní koncepce Ministerstva vnitra ČR „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS“, který je realizován ve všech složkách IZS (hasičský záchranný sbor, zdravotnická záchranná služba, Policie ČR).

V rámci projektu byla řešena i otázka nevyhovujících prostor stávajícího zdravotnického operačního střediska (ZOS). Pro nové operační řízení nakonec Liberecký kraj získal prostory v areálu Krajské nemocnice Liberec, v budově v Klášterní ulici.

Krajský standardizovaný projekt je rozdělen do dvou vzájemně navazujících částí: stavební úpravy nového zázemí operačního střediska a dodávky potřebných systémů a technologií pro modernizaci ZOS i výjezdových vozidel.

Stavební úpravy v objektu v Klášterní ulici proběhly v létě roku 2014. Poté následovalo složité výběrové řízení na dodavatele technologií, které muselo být napoprvé zrušeno, a po úpravě zadávacích podmínek znovu zahájeno před koncem roku 2014. Poté, co průběh výběrového řízení prošetřoval na návrh jednoho z uchazečů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, bylo toto řízení úspěšně ukončeno, a byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem – společností YOUR SYSTEM, spol. s r.o. Od srpna tak probíhá dodávka a implementace technologií vč. softwarového vybavení.

Nové technologické vybavení, pořizované v rámci projektu, zkvalitní příjem volání na linku 155, propojení operačních středisek IZS a předávání informací mezi nimi, zefektivní také komunikaci mezi zasahujícím týmem a cílovým zdravotnickým zařízením, kam bude pacient následně převážen. Zdravotnické operační středisko bude nově vybaveno osmi speciálními stoly, které jsou plně vybaveny komunikační a informační technologií splňující náročné požadavky pro práci operátora příjmu tísňového volání. Dále byla pořízena komunikační technologie do dvou nově pořízených sanitních vozidel Toyota Hilux (navigační přístroj, tablet pro posádky na zpracování zdravotnické dokumentace a komunikaci se ZOS).

„V současné době je dodávka téměř ukončena. Probíhá nastavování a ladění systému, a také zaškolení operátorů a výjezdových skupin pro používání nových technologií. Spuštění nového systému je plánováno nejpozději 1. února 2016,“ uvedl ředitel ZZS LK Vladimír Hadač.

Samotný Krajský standardizovaný projekt ZZS LK jako celek bude ukončen k 31. 12. 2015. Jeho celkové náklady se vyšplhají na 33 mil. Kč, přičemž Liberecký kraj očekává, že po závěrečné kontrole projektu obdrží dotaci v celkovém úhrnu 25,4 mil. Kč. Zároveň se jedná o jeden z posledních projektů, jehož ukončením uzavře Liberecký kraj realizaci projektů financovaných z programů Evropské unie na období 2007-2013.

Krajský standardizovaný projekt navazuje na Národní informační systém integrovaného záchranného systému (NIS IZS), se kterým budou nové systémy záchranné služby technologicky provázány. Tím bude ve všech krajích ČR zajištěna zastupitelnost operačních středisek jednotlivých záchranných služeb. V případě výpadku jednoho operačního střediska bude jiné operační středisko schopno dočasně převzít jeho tísňová volání. Také velmi úzce souvisí s jiným projektem realizovaným libereckou záchrannou službou, kterým byly pořízeny nové sanitní vozy představené veřejnosti v listopadu 2015.

 

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
485226302 / 732765215

Zdroj: Liberecký kraj

Příští rok přinese změny na silnicích

KRAJ – Nové dopravní značení, změna rychlostních limitů a mnohé další – to čeká na motoristy v roce 2016

Jaké změny přinese příští rok? Dočtete se více

Rok 2016 přinese spoustu změn, na které si budou muset motoristé zvyknout a dodržovat je. Změny se projeví zejména v těchto zákonech a vyhláškách:

  • vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení)
  • zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
  • vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

Změny týkající se dálniční sítě. Rychlostní silnice u nás čeká několik změn. Změny by měly pomoci jak našim občanům, tak zahraničním řidičům.

Vláda schválila novelu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která od 1. ledna 2016 zavádí jednotné pojetí dálniční sítě.

Přestává tak platit současná praxe, kdy byla „dálnice“ ve smyslu maximální povolené rychlosti a pravidel pro řidiče stejná jako „silnice pro motoroá vozidla“.

Od roku 2016 budou mít dálnice stejná pravidla jako nyní, avšak silnice pro motorová vozidla doznají několika změn:

  • směrově rozdělená – obecně 110 km/h s tím, že značením lze rychlost zvýšit i snížit
  • směrově nerozdělená – nejvýše 90 km/h

 

30. 12. 2015
mjr. Bc. Vlasta Suchánková
KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

Zdroj: Policie ČR

INVENTURA RADNIC: Co se u vás povedlo, co ne? Co plánují města v příštím roce?

3561431_libereck__radnice_po_volb_ch_galerie-980Liberec – Konec roku s sebou přináší bilancování. Co se povedlo, co zůstalo v kolonce má dáti a jaké jsou plány v příštím roce? To jsou otázky, které si klade nejeden z nás. Deník je položil i starostům měst libereckého okresu a ptal se samozřejmě i libereckého primátora.

Frýdlant je pyšný na své slavnosti

Ve Frýdlantě jsou pyšní na Valdštejnské slavnosti. „Město má také schválený nový územní plán podle nových právních předpisů. Na jeho vznik se navíc podařilo získat dotaci. Z investičních akcí můžeme jmenovat například kompletní rekonstrukci mateřské školy Jiráskova.

Více se dočtete zde.

Zdroj: Liberecký deník

Veselý dětský silvestr

indexVESELÝ DĚTSKÝ SILVESTR

Kdy: středa 30. 12. od 16 hodin

Kde: v Knihkupectví Fryč

Příjemné odpoledne her, písniček, soutěží a malých dílen.

Čtená pohádka o šikovných Krysácích zahájí silvestrovský myší rej. Na harmoniku bude hrát a s dětmi zpívat naše pohádková paní Markétka Ježková. Připravujeme také hry, malé soutěže a výtvarné dílničky. Veselé (zvláště myší) kostýmy vítáme, ale určitě nejsou podmínkou. Hlavní je, abychom byli příjemně spolu.

www.facebook.com/events/1075594832485767/

Vstupné 40 Kč, rezervace možné od 9 do 18 na tel 485 105 243

Zdroj: Knihkupectví a antikvariát Fryč

Miloš Zeman po deseti měsících navštíví Liberec, chystá se na slavnostní otevření hospice

1000x1000-1451394744-1000x1000-1427173752-prezident-milos-zeman-pri-lonske-navsteve-foto-michael-danekLiberecký kraj opět navštíví prezident republiky Miloš Zeman. Oproti předchozím návštěvám se tentokrát v Liberci zdrží jen zhruba hodinu, když se zúčastní slavnostního otevření hospice. Na programu je slavnostní přestřižení pásky, prohlídka i tisková konference, které se zúčastní také hejtman Libereckého kraje Martin Půta i ředitelka hospice Taťána Janoušková a desítky dalších hostů.

Výstavba hospice, který vznikl v bývalém kojeneckém ústavu na Perštýně, skončila před několika týdny. První klienti se do něj nastěhují 4. ledna, den před slavnostním otevřením.

Více se dočtete zde.

Zdroj: Liberecká drbna

Pin It on Pinterest