014Nemocnice Frýdlant – Děkujeme Libereckému kraji a Dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko za poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z jejich rozpočtů. Dotace přispěly k zajištění nepřetržitého provozu akutní interní ambulance v Nemocnici Frýdlant v měsících září a říjen 2015. Dotace od Libereckého kraje byla ve výši 250 530 Kč a dotace Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko činila 100 000 Kč.

 

Zdroj: Nemocnice Frýdlant

Pin It on Pinterest

Share This