lb-oldrichov-skolka-prochazka_galerie-980Oldřichov v Hájích – Spolek Živo v Hájích vydal knihu, která mapuje poválečné i současné dění a spojuje tak původní obyvatele s novými.

Jak probíhalo osídlování Oldřichova po válce, kudy vedly tenkrát cesty, jak se starousedlíci sžívali s přistěhovalci, jaké těžkosti přinášel život v odlehlé podhorské obci. To vše i mnohé jiné mapuje kniha Oldřichovské příběhy, kterou v závěru loňského roku vydal spolek Živo v Hájích a to díky podpoře z Nadace Via.

Více se dočtete zde.

Zdroj: Liberecký deník

Pin It on Pinterest

Share This