O_kotlikove_dotace_bude_mozne_zadat_od_25._ledna_Liberecky_kraj_obcanum_rozdeli_celkem_135_mil._Kc_mO tzv. kotlíkovou dotaci v Libereckém kraji si od začátku jejího vyhlášení požádalo téměř tisíc zájemců. Dosud nebyly všechny finance vyčerpány, a tak mohou stále zájemci přicházet a na podatelně Krajského úřadu Libereckého kraje odevzdávat své žádosti nebo je zasílat poštou. 

„K úterý 16. února jsme v rámci vyhlášeného programu přijali téměř 990 žádostí o kotlíkovou dotaci. Finanční prostředky nejsou dosud vyčerpány a stále je tedy možnost žádosti o dotaci podávat,“ uvedl Vít Příkaský, radní pověřený řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova. Liberecký kraj má na kotlíkové dotace k dispozici cca 135 mil. Kč.

„Žádosti, které budou na krajský úřad doručeny do konce února, projdou hodnocením v průběhu března. Pokud žádost splní veškeré náležitosti, bude následně přidělená částka dotace schválena radou kraje, poté vyrozuměn žadatel a nejpozději v průběhu května uzavřeme s žadatelem Smlouvu o poskytnutí dotace,“ vysvětluje další postup Vít Příkaský.

V případě, že žádost nebude kompletní nebo v ní budou shledány formální nedostatky, žadatel obdrží písemnou výzvu k jejímu doplnění. Taková žádost pak dostane nové časové razítko a pořadí podle toho, kdy budou nedostatky doplněny. Poté musí dotaci odsouhlasit rada kraje a teprve následně může dojít k uzavření smlouvy.

Veškeré informace ke kotlíkovým dotacím včetně formuláře žádosti najdou zájemci na webu: regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace/0-program-zadost-prilohy.

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
485226302 / 732765215

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

Share This