VykřičníkNemocnice Frýdlant s.r.o. jako čistě soukromé zdravotnické zařízení odměňuje své zaměstnance na základě celkové výkonnosti.

Nemocnice se 45 lůžky v operačních oborech a 50 dlouhodobými ošetřovatelskými lůžky v roce 2015 hospitalizovala více než 3 tisíce pacientů v rámci chirurgicko-gynekologického oddělení a poskytla péči denně průměrně 25 pacientům v ošetřovatelském režimu (zvýšený počet ošetřovatelských lůžek z 30 na 50 byl nasmlouván až od října 2015 a projeví se zásadněji až v roce 2016).

Průměrný měsíční hrubý výdělek kmenových lékařů nemocnice (bez primářů) v roce 2015 dosáhl 69 300 korun a průměrný výdělek zdravotních sester (včetně zdravotnických asistentek) činil 24 000 korun.

Ředitel nemocnice Jiří Benedikt k tomu dodává: „Nižší průměrný výdělek nelékařského zdravotnického personálu než mzdové ohodnocení ve větších nemocnicích v kraji je dán strukturou poskytované péče, která je u nás zaměřena na užší spektrum chirurgicko-gynekologických diagnóz s krátkou dobou hospitalizace a dlouhodobou ošetřovatelskou péči. Není tu zastoupena péče specializovaná s vyšším podílem vysoce kvalifikovaného a lépe odměňovaného nelékařského personálu. Logicky proto nemohou být průměrné výdělky v této kategorii zaměstnanců srovnatelné s ostatními nemocnicemi v Libereckém kraji.“

V předchozích dvou letech došlo v Nemocnici Frýdlant k poměrně zásadnímu navýšení mzdových ohodnocení zdravotnických zaměstnanců. Společnost EUC a.s. jako vlastník nemocnice musela zareagovat jednak na velmi nízkou úroveň mezd v nemocnici, kterou koupila v roce 2013, a zároveň respektovala navýšení prostředků od zdravotních pojišťoven směřovaných do mezd lékařů a sester. Průměrné výdělky lékařů stouply od roku 2013 o více než 15% a sester o více než 10%. I přes velmi dobré finanční podmínky však nemocnice pociťuje nedostatek lékařů a přizpůsobuje tomuto trendu i rozsah svých služeb.

Zdroj: Nemocnice Frýdlant

Pin It on Pinterest

Share This