V poslední době je ve společnosti a také ve Frýdlantu hodně diskutované společné vzdělávání ve školách podpořené změnou Školského zákona a přijetím Vyhlášky č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, s platností od 1. 9. 2016.

Ve Frýdlantu ale takzvaná inkluze a změna Školského zákona výrazné novinky nepřinese. „Společné vzdělávání se na naší škole děje již několik let se samozřejmostí. Jsme zvyklí vzdělávat v běžném proudu nejen děti nadané, ale i děti se speciálně vzdělávacími potřebami a zdravotním postižením, pokud si rodiče naši školu vyberou,“ říká ředitelka Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant Mgr. Věra Dunajčíková. V současné době navštěvuje ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant 104 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo zdravotním postižením.

V tomto vzdělávání budou frýdlantské školy pokračovat i nadále bez nutnosti slučování ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant a další školy – ZŠ praktické a ZŠ speciální. „Nevidíme důvod, proč obě školy slučovat a tak zůstanou v provozu i nadále obě. Rodičům jsme nabídli možnost přestupu dítěte v rámci inkluze ze ZŠ praktické a ZŠ speciální do některé ze tříd běžné základní školy. Této možnosti ale využili rodiče jediného dítěte,“ doplňuje starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Volba školy tak ve Frýdlantě byla a zůstává volbou dítěte a zákonných zástupců.

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest

Share This