Od 1. dubna 2016 je z důvodu rozsáhlé rekonstrukce, uzavřena cesta z Bedřichova na Novou louku. A to pro veškerou dopravu. Vzhledem k opravě mostu přes Červený potok není možný průchod ani pro pěší a cyklisty. Opravy by měly dokončeny na konci června.

Turisté se mohou dostat na Novou louku či Blatný rybník skrze žlutou turistickou trasu od stadionu v Bedřichově přes křižovatku U Buku.

Pro motorovou dopravu na Novou Louku byla jako objížďka zvolena Vládní cesta od chaty U Trompetra až na Novou louku (vizte mapku). Po dohodě Lesů České republiky, s. p. a Obce Bedřichov bude ale vjezd na tuto cestu omezen pouze pro dopravní obsluhu, tzn. zásobování Šámalovy chaty a zde ubytované hosty. Celá trasa objížďky je označena dopravními značkami a provoz řídí semafor, kdy interval pro průjezd je 15 minut.bedřichov

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky v souladu s ust. § 26 odst. (1) písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhradila Vládní cestu, tedy vydala souhlas s vjezdem motorových vozidel na tuto účelovou lesní komunikaci. Z důvodu předcházení rizika poškození dochovaného přírodního prostředí možnou havárií pak souhlasila i s vybudování několika dočasných výhyben, které mají zaručit bezpečné míjení řízeného provozu s vozy lesnického provozu a vozy Povodí Labe, s. p., které mohou vjet na Vládní cestu v jejím průběhu. Zároveň tyto výhybny umožní i bezpečné vyhnutí vozidel s ostatními návštěvníky, především s cyklisty.

Upozorňujeme všechny pěší a cyklistické návštěvníky Jizerských hor, aby v průběhu celé Vládní cesty dbali zvýšené opatrnosti a byli si vědomi toho, že se zde mohou setkat s automobilovým provozem. Doporučujeme proto pro návštěvu této lokality volit spíše jiné turistické trasy. Pěší turisté určitě ocení atraktivní cestu od Maliníku „po kanále“ s naučnou stezkou Černá Nisa, cyklisté pak mohou využít Elektrárenskou cestu z Rudolfova (modrá turistická značka) a samozřejmě všichni také již zmíněnou „žlutou“ přes křižovatku U Buku.

Na závěr upozorňujeme, že na všech lesních cestách na území Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory platí zákaz vjezdu a setrvání s motorovými vozidly. AOPK ČR i v souvislosti s uzavřením Bedřichovské cesty bude ve zvýšené míře kontrolovat dodržování tohoto zákazu v lokalitě a případná porušení sankcionovat.

Zdroj: CHKO ČR

Pin It on Pinterest

Share This