V sobotu 23. července 2016 oslaví Sbor dobrovolných hasičů Frýdlant – Větrov 140. výročí svého založení. V prostorách hasičské zbrojnice na Větrově v Dlouhé ulici bude pro návštěvníky oslav připravena ukázka techniky, spanilá jízda hasičských vozů, ukázka vyproštění z havarovaného vozidla a hašení vozidla či řezání vodním paprskem. Děti jistě potěší běhání vodní clonou a pěnou. Oslavy začínají ve 13.00 hodin.

Hasiči VětrovSbor dobrovolných hasičů byl na Větrově založen v roce 1876. Tenkrát čítal 135 členů, z toho 52 aktivních. Technické vybavení čítalo 2 kompletní vrhací stříkačky, 2 pyramidové žebříky a 7 lezeckých žebříků. V průběhu let se technika značně obměnila a dnes slouží hasičům z Větrova vůz CAS 24 Liaz 150, plně vybavený čerpadly, elektrocentrálou či nezbytným vybavením pro vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. Další technikou, kterou hasiči na Větrově využívají, jsou převozní požární stříkačky. V současné době má sbor 35 členů, 12 z nich je součástí výjezdového družstva.

Větrovské výjezdové družstvo je druhým výjezdovým družstvem Jednotky sboru dobrovolných hasičů ve Frýdlantu. Většina výjezdů hasičů z Větrova je k technickým záležitostem – likvidaci olejových skvrn na komunikacích, odstraňování spadaných větví a stromů. Zasahují také při požárech a živelných pohromách.

Program oslav:

13.00 Příjezd členů SDH a techniky
13.30 Přivítání hostů, ocenění členů
14.00 Ukázka techniky a prostředků
14.15 Historie SDH Větrov
14.30 Spanilá jízda hasičských vozů
15.30 – 19.00
ukázky požárního sportu (stará garda), ukázka vyproštění za havarovaných vozidel, ukázka hašení požáru vozidla, řezání vodním paprskem HZSLK, pro děti běhání vodní clonou a pěnou
20.00 Taneční zábava

Pozvánka k 140 let výročí

Pin It on Pinterest

Share This