cesko-polsky-hasicsky-projektDalší společné setkání mají za sebou hasiči a zástupci čtyř měst a obcí Frýdlantského výběžku a polského města Piensk, kteří společně připravují česko-polský projekt na získání hasičské techniky a nových zkušeností. Tentokrát se uskutečnilo začátkem listopadu v prostorách hasičské zbrojnice ve Frýdlantě. Přítomni byli hasiči a zástupci všech dotčených obcí, tedy Frýdlantu, Heřmanic, Dětřichova, Kunratic i polského Piensku.

Město Pieńsk dlouhodobě spolupracuje s obcí Heřmanice a nově navázalo partnerskou spolupráci i s Kunraticemi. Počátkem roku se pak stalo partnerem dalších tří obcí a jednoho města a jejich hasičských sborů v přípravě společného projektu, který chce získat peníze z Programu přeshraniční spolupráce Interreg V – A Česká republika – Polsko. „Získat peníze z Integrovaného regionálního operačního programu na podporu činnosti hasičů, takzvaného IROPu, nám není umožněno. Proto zkoušíme jinou cestu,“ vysvětluje starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Více se dočtete zde.

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest

Share This