zdravotne_postizenym_pomuze_dotace_z_ministerstva_k_zacleneni_do_bezneho_zivota_mediumK tomu, aby mohli lidé s psychickými nemocemi a s kombinovanými vadami žít ve svém přirozeném domácím prostředí, a aby navíc také získali pracovní návyky a případně našli odpovídající zaměstnání, získal Liberecký kraj dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR přes 118 milionů korun.

Přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace k individuálnímu projektu Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji schválila rada na svém zasedání v úterý 29. listopadu. Cílem projektu je pomoci začlenit zdravotně postižené do běžného života, a to i v odlehlých oblastech Libereckého kraje, kde doposud některé potřebné sociální služby chybí.

„Jde například o Jilemnicko, Tanvaldsko nebo Frýdlantsko. Především tam chceme vybudovat terénní týmy a vytvořit pro lidi s chronickým duševním onemocněním, zdravotním postižením a kombinovanými vadami podmínky pro život v běžné komunitě. Právě třeba z Frýdlantska museli doposud klienti za sociálními službami dojíždět až do Liberce. Mnohým z handicapovaných hrozilo, že skončí v psychiatrické léčebně nebo v ústavním zařízení sociální péče, pokud jejich příbuzní přestanou zvládat péči o ně,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí Pavel Svoboda. „Počítáme s tím, že projekt dohromady pomůže více než 450 zdravotně postiženým z celého kraje,“ dodává.

Handicapovaní se budou v doprovodu pracovníků sociálních služeb učit co největší soběstačnosti. Zkusí si například sami vyřizovat své záležitosti na úřadech, napsat životopis, vést chod vlastní domácnosti, hledat nové bydlení a práci. Během projektu bude hodnocená efektivnost poskytovaných služeb. V projektu nepůjde jen o doplnění sítě sociálních služeb o ty, které v některých regionech chybí, ale také o zkvalitnění již existujících sociálních služeb. To by mělo být zajištěno právě metodickou podporou sociálních služeb z kraje.

„Projektu předcházelo několik analýz stávající sociální sítě a dostupnosti sociálních služeb. Na nich se podílely také jednotlivé obce a organizace, které se věnují sociální oblasti,“ upřesnil náměstek Pavel Svoboda. „Projekt bude spuštěn 1. ledna roku 2017 a potrvá do 30. dubna roku 2020. Poskytovatelé služeb budou vybráni formou veřejné zakázky. Tu vyhlásíme v prvním čtvrtletí příštího roku,“ doplnil.

Na základě výsledků projektu bude vytvořena stabilní síť sociálních služeb. Během tří let jeho trvání se ukáže, zda je určitá sociální služba dostatečná. Celkové náklady projektu jsou odhadovány na 124,8 milionů korun. Z této sumy tvoří 85% evropská dotace (program ESF – sociální začleňování), 10% pokrývá dotace ze státního rozpočtu a 5% bude hradit Liberecký kraj.

logo_OP_zamestnanost

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

Share This