Ve Frýdlantě budou chmelnice a vinice – pomohou výuce

Zajímavý projekt připravuje v současné době Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant. Na svých pozemcích se chystá ukázat, jak se pěstují běžné i méně běžné zemědělské plodiny, ovocné stromy, chmel nebo vinná réva. Nové ukázkové expozice mají sloužit nejen k praktické výuce žáků školy, ale i jako vzdělávací prvek pro děti z celého výběžku i pro veřejnost. 

Projekt, který má škola připravený, počítá hned s několika expozicemi.

„První je demonstrační pole se zemědělskými plodinami. A to jak takovými, které se v Libereckém kraji běžně pěstují, tak s těmi méně tradičními. Celkem bychom rádi na tomto poli pěstovali 15 druhů plodin. Od pšenice, ječmene, kukuřice či brambor přes len, hořčici, pelušku až třeba k máku,“ říká autor projektu a kantor školy Miroslav Kudrna.

Druhou expozicí bude demonstrační vinice. Její součástí budou kromě samotných rostlinek vinné révy i tři lavičky, které poslouží návštěvníkům k odpočinku.

Součástí projektu pak má být i demonstrační naučný ovocný sad. „Také tady chceme ukázat základní, ale i méně tradiční ovocné dřeviny. Lidé tu uvidí jabloně, hrušně, višně, ořešáky, lísky, ale i maliník, jostu, kdouloň, mišpuli nebo kamčatské borůvky,“ popisuje Miroslav Kudrna.

Čtvrtou naučnou částí pak bude chmelnice o velikosti 20 x 10 metrů s tyčovou konstrukcí.

U každé expozice bude umístěna naučná informační tabule, kde se lidé dozvědí o daných plodinách či stromech více. V případě chmelnice tam také najdou informace o tom, co se na chmelnici děje během celého roku a jak se vlastně vaří pivo. „Věříme, že se nám díky spolupráci s nedalekým Zámeckým pivovarem Frýdlant v budoucnosti podaří třeba i uvařit vlastní pivo,“ těší se Kudrna.

Do projektu škola zapojí řadu učebních oborů. Obory Zahradník, Farmář, Veterinářství či Agropodnikatel se budou podílet na samotném vzniku expozic a jejich obhospodařování, obory Zpracovatel dřeva a Zedník zase pomohou s výrobou naučných tabulí a laviček a jejich zabudováním.

V současné době se začínají ve škole připravovat jednotlivá pole, veřejnosti by se měly venkovní expozice ukázat v plné kráse a ve květu v červnu příštího roku.

Zdroj: Město Frýdlant

Den učitelů přinesl ocenění pro dvaadvacet pedagogů

Přes dvě desítky pedagogických pracovníků z různých měst a obcí Libereckého kraje včera převzalo ocenění z rukou radních Libereckého kraje a dalších významných hostů. Odborná veřejnost poslala do tří vyhlašovaných kategorií mnoho zajímavých návrhů na ocenění. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost  z nich vybral a ocenil dvaadvacet pedagogů.  

U příležitosti narození zakladatele moderní pedagogiky Jana Amose Komenského, si krajský odbor školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v čele s náměstkem Petrem Tulpou připravil na 29. března ocenění pedagogických pracovníků ze škol a školských zařízení Libereckého kraje pro rok 2017.

Ocenění učitelé jsou rozděleni do tří kategorií,“ vysvětluje Petr Tulpa, náměstek pro krajské školství, „první hodnocenou kategorií je Významný přínos pro rozvoj školství
v Libereckém kraji, druhá nese název Ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost a třetí je udělována učitelům a Zásluhy o rozvoj školství v Libereckém kraji,
doplňuje Tulpa.

Již popatnácté se bezmála stovka učitelů sešla v multimediálním sále krajského úřadu, aby shlédli zajímavý kulturní program v podání žáků a učitelů Základní umělecké školy v Liberci, ale hlavně proto, aby pogratulovali čerstvě oceněným kolegům.

„Úlohu pedagoga zejména v dnešní době vnímám jako zastánce a nositele dobrých mravů a také jako vzor pro děti, mládež a okolí. Protože pouze ten, kdo sám hoří, může zapálit ostatní,“ říká náměstek pro školství Petr Tulpa.

Zajímavou a křehkou cenu „Strom poznání“ pro pedagogy vyrobili žáci Střední školy řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou. Aranžmá řezaných květin zajistila liberecká Střední odborná škola Jablonecká ulice a o pohoštění se pro všechny přítomné výborně postarala Střední škola gastronomie a služeb v Liberci.

 

I. kategorie: Významný přínos pro rozvoj školství v Libereckém kraji

– Mgr. Milan Bárta, učitel biologie a chemie v Gymnáziu Česká Lípa

– Mgr. Tomáš Lengál, učitel angl. jazyka a občanské výchovy v Gymnáziu ve Frýdlantu

– Mgr. Pavel Vaněk, ředitel základní a mateřské školy v Tatobitech

II. kategorie: Ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost

– Mgr. Eva Čapková, učitelka českého jazyka a dějepisu na Základní škole Kobyly

– Mgr. Helena Čeřovská, skupinová vychovatelka ve střední odborné škole v Liberci, Jablonecká ulice

– Ing. Vasil Dogaru, učitel technologii skla a speciální technologii Střední uměleckoprůmyslová škola v Kamenickém Šenově

Jiřina Štrynclová, učitelka odborného výcviku oboru Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů – skleněná bižuterie ve Střední škole řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou, Smetanova ulice.

– Mgr. Jaroslav Fiala, učitel tělesné výchovy a základy techniky na ZŠ TGM v Hodkovicích nad Mohelkou

– Dana Grofová, ředitelka Mateřské školy Klubíčko Lomnice nad Popelkou

– Drahoš Hanč, učitel diagnostiky motorových vozidel, autoelektriky a elektroniky Integrované střední školy ve Vysokém nad Jizerou

– Mgr. Květoslava Hradecká, učitelka prvního stupně v Základní škole 28. října v České Lípě

– Jiřina Beránková a Aleš Beránek, učitelka hry na klavír a pedagog hry na příčnou flétnu na Základní umělecké škole v Semilech

– Bc. Ivana Hrubošová, zástupkyně ředitelky Mateřské školy speciální v Jablonci nad Nisou

– Helena Kaulfussová, vychovatelka školní družiny a učitelka tělesné výchovy v Základní škole
v Českém Dubu

Mgr. Lubomír Mlejnek, učitel matematiky a výtvarné výchovy Základní školy Pivovarská v Jablonci nad Nisou

– Mgr. Zdeněk Nechanický, učitel matematiky a fyziky základní školy Vysoké nad Jizerou

– Bc. Hana Piňková, ředitelka Mateřské školy Jablůňka v Liberci

Pavel Šilhán, pedagog hry na housle Základní umělecké školy na náměstí Českého ráje v Turnově

– Zdeněk Šubr, dílenský učitel strojírenského oboru Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Liberci

– Oldřich Vele, vedoucí učitel odborného výcviku strojírenských oborů, OA, HŠ a SOŠ Turnov

III. kategorie: Zásluhy o rozvoj školství v Libereckém kraji

– Václav Čuřík, hlavní trenér Tělovýchovné jednoty Jiskra Harrachov, sekce běh na lyžích

Více fotografií najdete zde.

Mgr. Fulková Andrea
andrea.fulkova@kraj-lbc.cz
485226332 / 739541549

Zdroj: Liberecký kraj

Frýdlant od dubna zakáže podomní a pochůzkový prodej

Od 1. dubna 2017 bude ve Frýdlantě zakázán podomní a pochůzkový prodej. Frýdlantští radní o tom rozhodli koncem února na svém zasedání. Město Frýdlant proto vydává nařízení, které tento prodej zakazuje. Důvodem jsou problémy s takzvanými „šmejdy“

„Podomní a pouliční prodej je často prováděn formou nátlaku nebo využívá momentu překvapení a nepřipravenosti člověka. Ten pak může vlivem těchto okolností přistoupit na podmínky, na které by za normálních okolností nepřistoupil. Praktiky „šmejdů“ se navíc neustále mění a jsou čím dál záludnější,“ říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer. S problémem takovýchto praktik se setkávají téměř všechna města a obce České republiky. Také Frýdlant v předchozích měsících řešil, jakým způsobem je bude na území města řešit. „Nakonec jsme se přiklonili k tomu nejjednoduššímu řešení – prostému nařízení, že na území města Frýdlant je pouliční a podomní prodej naprosto zakázán a nepřijatelný. Dáváme tím jasně najevo, že pro město je tento prodej nepřípustný.  Apelujeme na všechny, aby si uvědomili, že praktikami „šmejdů“ jsme ohroženi všichni, ale nejrizikovější skupinou jsou senioři, kteří se umějí jen velmi málo nátlaku bránit,“ podotkl starosta města.

Město Frýdlant se snaží obyvatele před nekalými praktikami „šmejdů“ co nejvíce chránit. V říjnu minulého roku například uspořádalo seminář s názvem Neotvírejte!, kde si povětšinou senioři vyslechli rady Sdružení ochrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. a také Policie ČR, jak se nevítaným prodejcům postavit, nebo jak postupovat v případě, že již nějakou nevýhodnou smlouvu uzavřeli.

Nařízení města Frýdlant č. 1/2017

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

Rada města Frýdlant se usnesla na své 67. schůzi konané dne 27. 02. 2017 na základě zmocnění v ust. § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení:

Článek I.
Úvodní ustanovení

Předmětem a účelem tohoto nařízení je zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území města Frýdlant mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1 bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví k němu.

Článek II.
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) podomním prodejem – prodej či poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona, provozovaný formou pochůzky (obchůzky), při němž je potencionální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledáván prodejcem z okruhu mimo veřejně přístupná místa, zejména obcházením jednotlivých bytů, domů, budov, apod.;

b) pochůzkovým prodejem – nabídka, prodej a poskytování služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo bez prodejního zařízení (přímo z ruky), při kterém je potencionální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledáván prodejcem z okruhu osob na veřejně přístupných místech2. Není rozhodující, zda ten, kdo nabízí, prodává a poskytuje služby, se přemisťuje nebo postává na místě.

Článek III.
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb

Na území města Frýdlantu je podomní a pochůzkový prodej zakázán.

Článek IV.
Druh prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

Toto nařízení se nevztahuje na:

a) akce organizované podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

b) pochůzkový prodej realizovaný při veřejných kulturních, sportovních a jiných podobných akcích, slavnostech,

c) prodej zemědělských a chovatelských produktů.

Článek V.
Kontrola a sankce

Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Městská policie Liberec. Porušení tohoto nařízení se postihuje podle účinných právních předpisů.

Článek VI.
Účinnost

Toto nařízení nabylo účinnosti dnem 1. dubna 2017.
——————

(1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

(2) Veřejně přístupná místa jsou veřejná prostranství (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů) a další místa veřejně přístupná i s omezením.

(3) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zdroj: Město Frýdlant

Uzavírka v Oldřichově v Hájích!!!!

POZOR! Uzavírka v Oldřichově v Hájích (3.-13. 4. 2017)

Vážení cestující,

z důvodu uzavírky silnice č. III/2904 (rekonstrukce žel. přejezdu) od pondělí 3. do 13. dubna bude na lince 659 (Liberec – Hejnice – Nové Město p.Smrkem) v platnosti výlukový jízdní řád.

Popis opatření:

  • Všechny spoje budou vedeny odklonovu trasou z Mníšku přes Albrechtice a Větrov do Raspenavy (resp. po stejné trase i v opačném směru).
  • Cestující jedoucí z Liberce do Oldřichova (resp. v opačném směru) využijí linku 659 do/z Mníšku, kde bude zajištěn přestup na vlak nebo na autobusovou linku 72.
  • Spoje 4, 6 a 8 nepojedou přes Krásnou Studánku a Pavlovice. (Z důvodu zajištění včasného příjezdu do průmyslové zóny budou spoje urychleny po obchvatu.)

 

Výlukový jízdní řád linky 659 ke stažení zde.

Zdroj: Město Raspenava

 

Pin It on Pinterest