O kotlíkové dotace je stále zájem, potvrdilo dnešní ráno na podatelně úřadu

Za hodinu od zahájení příjmu žádostí přijala podatelna Krajského úřadu Libereckého kraje zhruba 280 žádostí o kotlíkovou dotaci. Fronta z vestibulu zmizela v 7:45 hodin. Ve druhém kole bude mezi majitele rodinných domů rozděleno přes 14 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že dnes ráno ve vestibulu úřadu došlo mezi čekajícími žadateli ke sporům a dohadům, na podzim, kdy bude vyhlášena druhá vlna kotlíkových dotací, by se měly podávat žádosti výhradně elektronicky.

První zájemci o kotlíkové dotaci dorazili před krajský úřad už v neděli odpoledne. I přesto, že je budova pro veřejnost otevřena od 7:00 hodin, zhruba padesátka žadatelů byla do vestibulu vpuštěna v neděli ve 22:00 hodin. Žádosti na pořízení nového zdroje tepla začala podatelna přijímat dnes v 7:00 hodin ráno, přijímají se osobně nebo prostřednictvím poštovních či doručovacích služeb. Zaměstnanci podatelny na ně dávají časová razítka.

„Osobní podání žádosti se nám v prvním kole kotlíkových dotací v lednu 2016 osvědčilo.  Tehdy nenastal žádný problém, ačkoliv bylo žadatelů několikanásobně více, dlouhá fronta zmizela v půl desáté dopoledne, proto jsme i tentokrát zvolili tento postup,“ říká Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů. „Dnes ale nastala nepříjemná situace, když kurýr na podatelnu doručil více žádostí najednou a lidé se mezi sebou začali dohadovat, kdo má přednost, a to i přesto, že přítomní zaměstnanci krajského úřadu se snažili tuto věc vysvětlit a zdůvodnit. Bohužel nemůžeme pracovníky doručovací služby a České pošty nutit, aby stáli frontu, neboť nosí na podatelnu poštu pro celý úřad. Dalším důvodem sporů bylo to, že někteří žadatelé podali více žádostí najednou, což ale není v rozporu s vyhlášeným programem. Samozřejmě na žadatele působilo i to, že ve druhém kole je připraveno pouze 14 mil. Kč a tato částka vyjde zhruba na 120 žádostí. Majitelé rodinných domů prostě chtěli podat žádost co nejdříve,“ dodává Otta.

„Za nepříjemnosti spojené s podání žádosti o finanční příspěvek se všem klientům velice omlouváme. Chtěli jsme především vyjít vstříc těm žadatelům, kteří nemají připojení na internet. Vzhledem k dnešním ranním nedůstojným dohadům hodláme těmto nepříjemnostem při příští výzvě předejít s tím, že žádosti budou přijímány elektronicky. Navíc ve druhé vlně kotlíkových dotací je pro Liberecký kraj alokováno 140 mil. Kč,“ uzavírá hejtman Martin Půta.

Liberecký kraj bude o další finanční prostředky žádat na konci dubna a výzvu pro veřejnost plánuje vyhlásit na konci září tohoto roku.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Uzavírka Frýdlant – Kunratice (3. 4.-13. 8. 2017)

Vážení cestující,

od pondělí 3. dubna do cca 13. srpna 2017 bude po etapách uzavřena silnice č.III/03511 v úseku od OK Žitavská/Liberecká ve Frýdlantu až ke křižovatce Kunratice x Dětřichov.

Dotčené spoje linek 641, 642 a 662 pojedou po objízdné trase z Kunratic přes Kristiánov a Dětřiichov do Frýdlantu a opačně. Po dobu uzavírky nebude obsluhována zastávka Frýdlant,,Elitex a zastávka Kunratice u mostu bude přesunuta z odbočky na Frýdlant před kulturní dům, kde se budou autobusy otáčet.

Pozn.: Upozorňujeme cestující, že pro cestu z Kunratic do Frýdlantu v cca 6:20 z Kunratic bude zapotřebí využít spoj č. 4 linky 641 do Dětřichova a zde přestoupit na spoj 3 do Frýdlantu.

Žádáme cestující, aby věnovali pozornost změnám ve veřejné dopravě, a děkujeme za pochopení.

 

Výlukové jízdní řády:

641 (Liberec – Heřmanice – Frýdlant)

642 (víkendová linka: Liberec – Chrastava – Heřmanice – Frýdlant)

662 (Andělka – Višňová – Frýdlant) pouze školní spoj č. 6 linky

Brožura (obsahuje mapu a výlukové JŘ všech dotčených linek)

Pozn.: Linka 645 (Liberec – Heřmanice – Bogatynia) je uzavírkou nedotčena.

Zdroj: idol

Nová kniha Poradny Montessori v Hejnicích „Praxe inkluze v mateřské škole“

Kniha nabízí příjemné uvědomování si, jak můžeme čerpat jeden z druhého a zároveň si pomáhat. Více prozrazovat nebudu. Kniha bude k dispozici a prodeji – až ke konci dubna, na adrese poradny Montessori v Hejnicích, Hejnice 579, 463 62 či možné se osobně dohodnout – tel. číslo zní 776 613 337. Kniha je obrázková (metodická) a konkrétně ukazuje – jak pracovat s dětmi.

Napsala Mgr. Pálová Helena, 3.4.2017

V Hejnicích sbírají oleje a tuky, aby chránili kanalizační potrubí

Věděli jste, že oleje a tuky z fritovacích hrnců či pánví patří do děleného sběru odpadu, nikoliv do kanalizace, protože vylité do kanalizace způsobují zanášení potrubí a problémy při čištění odpadních vod?

Oleje a tuky sebrané odděleně, jsou po vytřídění recyklovány a používány např. při výrobě biopaliv či ekologických maziv. A proto nabízíme bezpečné a ekologické řešení pro nakládání s použitými potravinářskými oleji a tuky. Zdarma můžete olej odevzdat na sběrném místě v našem městě, v areálu Střediska služeb, kde je lze odevzdat v době pondělí až pátek od 7.00 do 15.00 hodin.

Upozornění: Použité potravinářské oleje a tuky musí být předávány buď v pevných obalech, např. PET lahvích, nebo uzavíratelných tetrapakových obalech (od mléka či jiných nápojů). Nebo lze oleje a tuky vylít do sběrné nádoby a vlastní obal si opět odnést na další použití.

Středisko služeb Hejnice, Hejnice čp. 466, tel: 482 322 106, 733 532 449, e-mail: sluzby@mestohejnice.cz

Zdroj: Město Hejnice

Oslavy třiceti let Domova Raspenava přilákaly na 150 návštěvníků

V sále raspenavského Kulturního domu Beseda nebylo v pátek 31. března odpoledne téměř k hnutí. Domov Raspenava, jež pečuje o děti a mladé lidi s mentálním postižením, zde speciálním kulturním programem připomínal, že uplynulo už 30 let od jeho otevření. Programu se za zřizovatele domova, Liberecký kraj, zúčastnil také náměstek hejtmana pro sociální oblast Pavel Svoboda, který převzal nad akcí záštitu.

Páteční oslavy odstartovaly nejprve prohlídkami prostor domova, včetně jeho sociálně terapeutických dílen. Jak potvrdila ředitelka Květa Kutílková, příležitost prohlédnout si dílny a další zázemí domova využilo několik desítek lidí. Následoval kulturní program v Besedě, kam přišlo bezmála 150 návštěvníků. Viděli několik vystoupení současných i bývalých klientů domova a žáků ZŠ speciální. Zároveň se také během prezentace seznámili s posláním a činností tohoto zařízení. V závěru vystoupila frýdlantská dívčí skupina Proudy. Program vyvrcholil koncertem známé liberecké folkové kapely Vltavín.

„Naším největším přáním do dalších let je, aby se podařilo pro naše klienty postavit nový domov, a aby nám náš úžasný personál zůstal věrný,“ řekla ředitelka Květa Kutílková.

Součástí oslav v Besedě bylo také poděkování několika bývalým pracovnicím. Mezi ně patří například učitelka Libuše Lžičařová. Vedení domova ocenilo i dvě ženy, které stály u zrodu Domova pro děti a mládež s mentálním postižením v Raspenavě před 30 lety, a zůstaly zařízení věrné až do důchodu – Alici Mazánkové a Miroslavě Kulíkové. Poděkování směřovalo i k Ludmile Holické, která založila v domově keramickou dílnu. Mezi hosty programu patřil bývalý ředitel domova Pavel Chroust a starosta Raspenavy Pavel Lžičař.

„Před třiceti lety měl domov 40 klientů a mnohem méně personálu. Dnes pečuje o 29 dětí a mladých lidí, ale počet pracovníků stoupl na 45. Domov se tedy vydal cestou zvyšování kvality poskytované péče. To je správná cesta,“ poznamenal náměstek Pavel Svoboda. „Do budoucích let přeji raspenavskému domovu, aby šťastně zvládl připravované vybudování nového zázemí, a aby se v něm všichni, jak postižené děti a mladí lidé, tak také zaměstnanci, cítili dobře,“ dodal.

Projekt transformace počítá s postavením nového domu o šesti buňkách na ploše za raspenavským fotbalovým hřištěm. Zde by měli žít klienti v příjemnějším prostředí rodinného typu, maximálně ve dvoulůžkových pokojích. V současné době je dokončována projektová dokumentace. Příští rok bude Liberecký kraj žádat Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci, pokud bude ministerstvem vypsána příslušná dotační výzva. Nový dům by tak mohl být dokončen do tří až čtyř let. Odhad finančních nákladů se pohybuje kolem 58 milionů korun.

Domov Raspenava se stará o mentálně postižené děti a mládež od 3 do 26 let, kteří nemohou z různých důvodů žít ve své rodině. Výjimečně i déle.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest