Koncert Jana Bružeňáka

Na svůj druhý koncert u nás v Osvěžovně opět přijede poutník, písničkář, básník, hudebník, lesní pedagog, zahradník, vegetariánský kuchař toho času sídlící v Černošicích nad řekou Berounkou Jan Bružeňák.

Přijďte si udělat klidný komorní večer.

Kdy: v pátek 7. dubna od 19.30 hodin

Kde: CAFÉ Jazzová Osvěžovna

Vstupné: 100 Kč / studenti 50 Kč

http://bandzone.cz/janbruzenak

Zdroj: CAFÉ Jazzová Osvěžovna

Uzavírka silnice ev. č. III/2909, Raspenava – Krásný Les, ul. Novoměstská

Od 4. 4. do 13. 10. 2017 bude úplná uzavírka provozu na silnici ev. č. III/2909 v k. ú. Raspenava a Krásný Les u Frýdlantu (ul. Novoměstská), v celém úseku, tj. od křižovatky se silnicí ev. č. II/290 (ul. Fučíkova) po křižovatku se silnicí ev. č. II/291 (silnice Frýdlant – Nové Město pod Smrkem), z důvodu rekonstrukce silnice ev. č.  III/2909 (ul. Novoměstská).

V rámci stavby je stanovena objízdná trasa:

 – ve směru Raspenava – Frýdlant: po silnicích ev. č. II/290 (Raspenava → Frýdlant, ul. Fučíkova), I/13 (Frýdlant), II/291 (Frýdlant → Krásný Les, ul. Novoměstská)

– ve směru Raspenava – Nové Město pod Smrkem: po silnicích ev. č. II/290 (Raspenava, ul. Fučíkova), III/29011 (Raspenava → Ludvíkov pod Smrkem → Nové Město pod Smrkem), místní komunikace (Nové Město pod Smrkem), II/291 (Nové Město pod Smrkem → Krásný Les);

obousměrně, pro veškerou dopravu (stanovená trasa objížďky je vyznačena v přiloženém schématu).

V rámci stavby budou ve směru od ul. Novomětské uzavřeny:

– ulice Luhová (uzavřena na obě strany od ul. Novoměstská), z druhého směru bude komunikace průjezdná (bude zde osazena dopravní značka slepá ulice);

– ulice Příčná (uzavřena na obě strany od ul. Novoměstská), z druhého směru bude komunikace průjezdná (bude zde osazena dopravní značka slepá ulice);

– občané bydlící v ulicích Luhová a Příčná budou mít vjezd a výjezd zajištěn (dopravní značka „zákaz vjezdu“ bude doplněna o dodatkovou tabulku s textem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“).

Mapy uzavírky zde.

Zdroj: Město Raspenava

V Libereckém kraji ve čtvrtek autobusy pojedou, stávka řidičů nebude

Po dnešním jednání vedení kraje, tří majoritních dopravců a zástupců odborářů je jasné, že stávka řidičů příměstských autobusů v Libereckém kraji ve čtvrtek 6. dubna nebude. Podle hejtmana Martina Půty se někteří řidiči připojí pouze symbolicky, třeba reflexní vestou na svém oblečení. Ani jeden z autobusových dopravců ale provoz nezastaví.

Zástupci dopravních společností na schůzce potvrdili, že pro stávku řidičů v Libereckém kraji chybí faktický důvod. Mzdy řidičů v kraji od nového roku vzrostly podle vydaného nařízení vlády a Liberecký kraj ze svého rozpočtu vyčlenil 60 mil. Kč. Dopravní obslužnost v  kraji zajišťuje celkem osm dopravců.

„Plošná stávka u žádného z dopravců v Libereckém kraji probíhat nebude. Odboráři nám dnes potvrdili, že se nařízení vlády projevilo už od ledna letošního roku a řidičům se mzdy zvýšily zhruba o 5.000 Kč měsíčně,“ říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta s tím, že dopravci přislíbili, že prémiové složky by se měly projevit ve mzdách v dalších měsících. Slova hejtmana potvrzuje i Jiří Kuchynka, předseda odborové organizace společnosti BusLine. „Z výsledku dnešního jednání jsem pro naše lidi velmi spokojen. V Libereckém kraji opravdu pro stávku není důvod. Řidiči dostali to, co dostat měli. V průměru se jim mzdy zvedly o třicet procent,“ říká Kuchynka.

„Navýšení záloh bylo domluveno už na začátku prosince loňského roku. Snažili jsme se rozbouřenou situaci uklidnit a řidičům dát jistotu, že kraj našel cestu, jak dopravcům kompenzovat nařízení vlády. Zdůrazňuji ale, že Liberecký kraj si za službu platí a trvá na jejím zajištění. Není možné, aby se lidé, kteří jsou plně odkázáni na autobus, nedostali do zaměstnání, k lékaři nebo žáci do škol,“ dodává Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Libereckému kraji bylo rovněž potvrzeno, že ve čtvrtek 6. dubna budou zajištěny i mezikrajské linky mezi Královehradeckým krajem, na které přispívá ze svého rozpočtu. Vzhledem k vyhlášení stávky v Ústeckém kraji není v této chvíli jisté, zda budou zajištěny i tři linky přesahující území Libereckého kraje. Jedná se o linky Benešov nad Ploučnicí – Žandov – Verneřice; Úštěk, Lukov – Snědovice – Štětí, Hněvice a Dušníky-Roudnice n. Labem  – Štětí – Dubá. Dopravce slíbil zajištění spojů.

Informace o dopravní obslužnosti v Libereckém kraji cestující zjistí na centrálním dispečinku veřejné dopravy, tel: 704 702 000 (funguje denně od čtyř hodin ráno do půlnoci).

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Zdroj: Liberecký kraj

Jiří Benedikt končí na pozici ředitele Nemocnice Frýdlant s.r.o.

Ze zdravotních důvodů k 1. 4. 2017 rezignoval na místo ředitele Jiří Benedikt. Nemocnici řídil téměř tři roky. Dále nemocnici povede do doby nalezení nového ředitele MUDr. Jiří Madar, člen představenstva EUC a.s.

Jiří Benedikt: Na závěr….

Je tomu tři roky, kdy jsem přijal nabídku řídit frýdlantskou nemocnici, která se stala následně větší výzvou, než jsem předpokládal.

V době zásadních právních změn a v době prudkého technologického a odborného rozvoje medicíny bylo prvořadým úkolem nastavit naši nemocnici tak, aby dokázala čelit odchodu lékařů a sester tím, že jim nabídne dobrou práci, odborné zázemí a jistotu dlouhodobé stability. V některých oborech v celém světě nastává jak specializace tak centralizace odborníků do větších a dobře vybavených nemocnic. To se nás dotklo v interním lékařství. Uvědomili jsme si včas, že sami tento trend nezvrátíme a proto jsme místo lůžkové interny zřídili lůžka ošetřovatelská, určená zejména pacientům s interními potížemi po jejich akutním léčení ve větší nemocnici. To se dodnes nesetkalo s úplným pochopením veřejnosti a místních politiků. Čas a zkušenosti z jiných nemocnic v Česku jistě ukážou, že to bylo dobré rozhodnutí.

Pro chirurgické oddělení bylo potřeba sehnat lékaře a lékařky a dát mu novou náplň. Od všeobecné akutní chirurgie, jsme se posunuli k plánované operativě konkrétních diagnóz. Začali jsme dělat užší spektrum výkonů, ale zoveň kvalitně a bezpečně pro pacienty i zdravotníky. Stejně tak, jako to již bylo nastaveno na naší skvělé gynekologii. Myslím, že se nám tato změna podařila a máme vyhledávané chirurgické oddělení s kvalitními lékaři a sestřičkami.

Trend dnešní světové a evropské (chcet-li bližší přirovnání) medicíny směřuje nikoliv k neúčelnému a neefektivnímu vybavování malých nemocnic novými, moderními a drahými přístroji, s nímž je spojené take neefektivní nasazení odborné zdravotnické síly – sester a lékařů – ale k přiblížení dobré a kvalitní (a musím stále opakovat bezpečné) péče pacientům rychlou a dostupnou zdravotní dopravou. Tou je jak zdravotnická záchranná služba, kterou máme v ČR jednu z nejlépe organizovaných v Evropě, tak dopravní zdravotní služba k přepravě neakutních nemocných pacientů.

Tato změna se nám v Frýdlantu začala dařit prosazovat do života. Někdy to byla těžší období, někdy lehčí. Nicméně skutečnost, že máme stabilní lékařský a sesterský tým (minimálně v porovnání s některými menšími i většími nemocnicemi v okolí) svědčí o tom, že nastavený směr je správný.

Přeji mým nástupcům ve vedení nemocnice, aby vnímali všechny specifické podmínky, ve kterých žije naše nemocnice. Držím nemocnici palce, aby byla vždy svou vizí napřed před ostatními. To jí udrží přízeň nejen pacientů, ale i odborného personálu. Bez lékařů, lékárníků, sestřiček, fyzioterapeutů, laborantů, zdravotnických asistentek, sanitářek a dalšího pomocného zdravotnického personálu totiž nemocnici provozovat nejde.

Děkuji všem za dosavadní spolupráci. Jiří Benedikt

Zdroj: Nemocnice Frýdlant

Kontroly na železnicích v kraji

KRAJ – V závěru minulého týdne proběhla další dopravně bezpečnostní akce na území Libereckého kraje, nyní ve spolupráci s pracovníky Správy železniční dopravní cesty. 

V minulých dnech probíhala na železničních přejezdech a železničních stanicích napříč Libereckým krajem společná akce policistů a zástupců správy železniční a dopravní cesty. Hlídky dopravní policie byly dislokovány například v Turnově v ulici Nad Perchtou, v Sedmihorkách, Jablonci nad Nisou v ulici Vodní, Rychnově u Jablonce nad Nisou, ale také v Zákupech u České Lípy, v Jablonném v Podještědí, Liberci v ulici Doubská, ale i ve Frýdlantu nebo například v Řasnici u Frýdlantu.

Při plánování akce byly zohledněny především ty železniční přejezdy, na nichž v minulosti došlo k dopravním nehodám, nebo na kterých jsou ze strany policie registrovány případy páchání protiprávních jednání. Tato exponovaná místa byla konzultována a navržena ve spolupráci s pracovníky Správy železniční a dopravní cesty.

Dopravními policisty, v rámci akce probíhající u železničních přejezdů, byla využívána služební vozidla určená zejména pro tzv. „skrytý dohled“, která jsou vybavena záznamovými zařízeními k dokumentaci protiprávního jednání účastníků silničního provozu.

Hlídky služby pořádkové policie se zaměřily především na neoprávněný vstup a pohyb osob v okolí dráhy a v kolejišti nádraží Českých drah, ale také na porušování nebo ohrožení provozování dráhy a drážní dopravy. Probíhaly také kontroly veřejného pořádku ve vlacích a na nádražích. Stanoviště hlídek byla naplánována opět po konzultaci s pracovníky Správy železniční dopravní cesty tak, aby akce byla směrována na nejproblematičtější lokality, v nichž dochází například k porušování povinností uvedených v zákoně o drahách. Vybrány byly železniční stanice a nádraží v Hrádku nad Nisou, Liberci, Chrastavě, Semilech a v Turnově.

V průběhu dopravně bezpečnostní akce bylo dopravními policisty zkontrolováno 136 vozidel a jejich osádek. Zjištěno bylo 44 přestupků, za které byly uděleny blokové pokuty přesahující částku 15tisíc korun. 4 přestupky byly oznámeny správnímu orgánu. Mimo jiné byli zjištěni dva řidiči pod vlivem alkoholu.

V prostorech železničních přejezdů dopravní policisté zaznamenali celkem 19 přestupků, při nichž v 16ti případech byly uděleny blokové pokutu v hodnotě převyšující 5tisíc korun a tři přestupky byly oznámeny správnímu orgánu. Odhalená přestupková jednání se týkala nepoužití bezpečnostních pásů, nepoužití dětského zádržného systému nebo také nevyhovující technický stav vozidel.

Hlídky služby pořádkové policie provedly kontroly 104 osob, přičemž uložily blokové pokuty v osmi případech a v celkové částce osmi set korun. V rámci opatření byly provedeny kontroly 43 vlakových souprav. V souvislosti s nerespektováním pokynů provozovatele dráhy bylo zjištěno 19 přestupků, za něž byly uloženo pokuty ve výši dva a půl tisíce korun.

Celkem 34 policistů se účastnilo této dopravně bezpečnostní akce v teritoriu Libereckého kraje.

V souvislosti se zajišťování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, se zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti na území České republiky, a současně také v rámci dohledu a prevence na nádražích Českých drah a železnici, budou policisté v obdobných bezpečnostních akcích, ve spolupráci s pracovníky Správy železniční dopravní cesty, provádět i další obdobné akce.

Fotografie najdete zde.

3. 4. 2017
nprap. Bc. Vojtěch Robovský
KŘP Libereckého kraje, tiskový mluvčí

Zdroj: Policie ČR

Pin It on Pinterest