Ráj parních mašin? Žitavská úzkokolejka, která se pyšní světovým unikátem

Na pěti tratích v Sasku si můžete užít mimořádný zážitek – jízdu vlaky taženými parními lokomotivami. Velmi populární je úzkokolejka vedoucí ze Žitavy do Oybina. Parní spoj ze saské Žitavy do Oybina a Jonsdorfu jezdí zhruba v hodinových intervalech.

Více se dočtete zde.

 

 

Zdroj: Český rozhlas Liberec

Společnost CiS hledá do svého týmu posilu – zručného montážního dělníka/dělnici

Společnost CiS systems s.r.o. v Novém Městě pod Smrkem je dle auditorské společnosti Intertek-London roky jedním z nejlepších zaměstnavatelů v celosvětovém srovnání.

Už více než 40 let vyvíjí a vyrábí inovativní a úspěšný rodinný podnik specifická řešení pro klientelu v oblasti spojovací techniky pro přenos dat v odvětvích elektrotechniky a elektroniky.

Společnost CiS působí v různých odvětvích a mimo jiné dodává produkty pro tyto trhy: Konstrukce zařízení a strojírenství, obnovitelná energie, automatizační, bezpečnostní a lékařská technika.

Proto jsou naše pracoviště v Jizerských horách více než 20 let obzvláště stabilní.

Pro naše pracoviště v Hejnicích a Ludvíkově pod Smrkem na česko-německo-polské hranici hledáme:

Zručného montážního dělníka/dělnici

Vaše pracovní náplň:

 • lehká, čistá montážní činnost bez velké fyzické zátěže
 • budete zpracovávat kabely a konektory pro přenos dat
 • Vaše pracoviště je moderní, vysoce čisté, klidné, příjemné a světlé
 • u takzvané kabelové konfekce záleží podobně jako u textilní konfekce na velké schopnosti koncentrace a trpělivosti
 • námi vyráběné kabelové svazenky se používají například v inkubátorech pro předčasně narozené děti
 • přebíráme tedy odpovědnost za systémy na záchranu života a pracujeme velmi koncentrovaně, precizně a spolehlivě
 • dostanete se do rodinné firmy a budete respektovat náš etický kodex
 • v souladu se svými požadavky a schopnostmi můžete dále zvyšovat svou kvalifikaci a zvýšit tak i příjmy dle naší kvalifikační matice.

Váš profil:

 • rádi vykonáváte jemnou, čistou práci jako např. manuální práci
 • máte trpělivost a dokážete pracovat soustředěně při jemné montážní práci
 • odpovědnost, spolehlivost a flexibilita
 • pokud máte zájem o zvyšování kvalifikace v naší společnosti, můžeme Vám nabídnout spoustu stupňů rozvoje

Vaše perspektiva:

Nehledáme žádné „příležitostné pracovníky“, kteří dnes pracují tady a zítra o dům dál.

Hledáme přátelské, poctivé a spolehlivé kolegyně a kolegy na jednosměnný a dvousměnný provoz, kteří mají zájem o dlouhodobou spolupráci.

Čeká Vás motivovaný tým v rodinném podniku s dlouhodobou vizí a více než 600 kolegyněmi a kolegy v Jizerských horách.

Pokud jsme ve Vás vzbudili zájem, pošlete nám žádost o místo společně s uvedením možného termínu nástupu a představou platového ohodnocení.

Případně nám zavolejte a dohodněte si hned schůzku s naším personálním oddělením v Hejnicích.

Těšíme se na Vás!

CiS systems s.r.o – personální oddělení – Petra Bezruče 22 – 463 62 Hejnice

Tel.: +420 482 412 415 – personalnioddeleni@cis-europe.eu

Další informace a zajímavé nabídky práce najdete v sekci „Kariéra“: www.cis-europe.eu

 

Informace k fotce: „Vévoda Albrecht z Valdštejna“ nám prokázal čest a pozval osobně personál společnosti CiS na návštěvu Valdštejnských slavností ve Frýdlantu. Společnost CiS je již roky generálním partnerem města Frýdlant.

 

 

 

Nabídka bio oldřišského hovězího a jehněčího masa

Statek Dolní Oldřiš přichází s nabídkou jehněčího a hovězího masa v certifikované BIO kvalitě. 5 kg BIO hovězí balíček (2 kg zadní, 2 kg přední, 1 kg žebra) za 180 Kč / kg  nebo 3 kg BIO jehněčí balíček za 200 Kč / kg.

Objednávejte na www.statekdolnioldris.cz, mailem: info@statekdolnioldris.cz
nebo telefonicky +420 724 188 666.

O Statku Dolní Oldříš

Dolní Oldříš, ležící dnes na samé státní hranici, je doložena již v roce 1346, kdy zde podle zápisů míšeňského biskupství existoval kostel. Stojí tu na mírném návrší svažují­cím se k potoku dodnes. Dolní Oldříš bývala lenním statkem a jeho majitelé sídlili v nejstarších dobách na tvrzi zbudované na protilehlém svahu. Dosud je patrný příkop, na­plněný kdysi vodou, který obepíná plochu zhruba kruhového půdorysu. Na ní stávala věžovitá tvrz, z níž se však bohužel nic nezachovalo.

Kdy ji majitelé opustili, nelze doložit, nejspíše na sklonku 15. století. Zřejmě když se poměry po husitských válkách uklidnily, postavili několik desítek metrů východněji obytnou budovu, obehnanou spolu s hospodářskými budovami a dvorem zdí. Přístup do sídla umožňovala brána na jižní straně. To snad již byli držiteli této nemovitosti pří­slušníci zámožné zhořelecké měšťanské rodiny Eberhardtů, kteří se tu udrželi až do počátků 17. století, jak dokazují náhrobníkv na vnější kostelní zdi.

Michal Eberhardt ml. postoupil roku 1629 Dolní Oldříš Adamu von Rodewitz výmě­nou za statek Quitzdorf v Lužici a přitom byl pořízen zápis, který dobře zachycuje stav zdejšího šlechtického sídla. Dočteme se v něm, že „je tu výstavné a dobře postavené rytířské sídlo, v němž jsou pěkné světnice, prostorná dlážděná kuchyň, pěkné pokoje a komory, také sklepy a klenuté prostory se železnými dveřmi, na domě je spolehlivý hodinový stroj s pěkným zvonem, jímž se současně může zvonit čeledi. Je tam pěkný příkop, napájený dobrou tekoucí vodou, v němž mohou být chováni kapři a ryby pro potřebu domácnosti…“

Popis psaný německy odpovídá i vyobrazení Dolní Oldříše na Globicově mapě frýdlantského panství z roku 1660. V době, kdy byl pořizován, zde by­lo 20 usedlostí selských, 19 chalupnických, 7 domkářů a 21 podruhů, k šlechtickému statku náleželo asi 100 ha osévané půdy, chovalo se na něm 39 kusů hovězího dobytka, 15 vepřů, 250 ovcí, patřilo k němu i 11 rybníků s 12 kopami násady a stály tu i dva mlýny. Za třicetileté války statek hodně sešel, byl několikrát vypleněn a v roce 1654 se v herní rule vesnice uvádí jako zcela pustá. Později se někteří obyvatelé z lužického exilu vrátili, ale normální poměry nastaly až na konci 17. století. To však již Dolní Oldříš nebyla lenním statkem, protože ji v roce 1689 koupil hrabě Gallas a spojil ji se svým frýdlant­ským panstvím.

Dolní Oldříš zůstala za Gallasů a vlastně dodnes ryze zemědělskou obcí, jejíž vývoj byl určen nejen její excentrickou polohou vůči Frýdlantu, ale i blízkostí hranice, což umož­ňovalo snadný styk s německými obcemi Gerlachsheim (dnes Grabiszyce) a Küpper (Miedziane). Zemědělská tradice je patrná i ze statistických dat z 19. století. V roce 1845 tu byla škola, panský dvůr, ovčín, hájovna, mlýn, pila, stanice finanční stráže a ži­lo tu v 90 domech na 550 obyvatel. Od té doby se počet obyvatel pozvolna, ale neustá­le snižoval až na dnešních 26 lidí a 9 domů (2001). Nástup průmyslové éry se tu tedy vůbec neprojevil a význam obce naopak upadal.

Dolní Oldříš měla v roce 1935 celkem 221 obyvatel, z toho byli 4 Češi a 5 Slováků. Děti mohly chodit pouze do jednotřídní obecné školy, na železniční stanici se muselo až do Frýdlantu. Obživu nemnoha dělníkům poskytovala místní tkalcovna Heinricha Grossmanna. V provozu tu byl i mlýn, tři hospody, smíšený obchod a trafika. Z živnost­níků se uplatnili holič, kovář, obuvník, stolař a zahradník. Do poloviny 30. let měli v obci hlavní slovo němečtí agrárníci a společenské dění organizovaly především jejich spolky (Zemědělské kasino a místní organizace Bund der Landwirte). Kromě nich zde působila také místní skupina Svazu Němců, hasičský spolek a elektrárenské družstvo.

Když vznikl 1. 6.1949 Čs. státní statek Frýdlant, patřilo k němu také hospodářství v Dolní Oldřiši, protože o samostatné hospodaření v odlehlé obci nebyl mezi osídlenci zájem. V roce 1960 bylo sloučeno s bulovským statkem. V oldříšském dvoře se ještě do­nedávna chovaly krávy i prasata, ale protože se dobytek ztrácel do Polska, chov v roce 1998 skončil. Původní kovárna čp. 90 sloužila dlouho jako sklad hnojiv a v devadesá­tých letech byla zrekonstruována na rekreační účely. V protějším domě čp. 12 byla do konce války pekárna a potom zde našel umístění obchod smíšeným zbožím, zrušený kolem roku 1952.

Po určitém zdráhání, které bylo frýdlantským ONV patrně zlomeno výstavbou lesní silničky do Háje, se obec stala ke dni 22.7.1950 součástí Bulovky. MNV Dolní Oldříš zanikl a s ním bohužel i většina písemných dokumentů. Řídící učitel Radim Nesvadba skončil vyučování v roce 1960 a ze školy se pak stala rekreační chalupa. Vesnice se na­dále vylidňovala. Telefon do domu čp. 1 byl zaveden teprve roku 1988. V devadesátých letech se přikročilo k rekonstrukci kostela, který má od října 2001 od církve pronajatý Obecní úřad Bulovka. Poutní mši, konanou po dlouhých letech 17. listopadu 2001, na­vštívilo 60 občanů.

Článek byl převzat z knihy:

Anděl Rudolf, Karpaš Roman a kol. (2002): Frýdlantsko – minulost a současnost kraje na úpatí Jizerských hor – Nakladatelství 555, Liberec

Najatého šoféra zadrželi policisté v průběhu dopravní kontroly

LIBERECKO – Soud poslal do vazby 27letého Poláka. 

Minulou středu zkontrolovali policisté při běžné silniční kontrole v Ludvíkovské ulici v Novém Městě pod Smrkem řidiče osobního vozidla tovární značky Audi A 4 Avant s německou poznávací značkou a přitom zjistili, že 27letý polský šofér nemá za volantem tohoto vozidla co dělat. Nepatří mu totiž a ani mu ho jeho majitel nesvěřil. Z policejních databází vyplynulo, že toto vozidlo někdo odcizil téhož dne v ranních hodinách ve Spolkové republice Německo. Policejní hlídka řidiče na místě okamžitě zadržela a pozdější vyšetřování ukázalo, že toto vozidlo neodcizil, ale jenom řídil. Na tuto službu si ho najali v Polsku lidé, kteří se zabývají krádežemi aut a fungují jako organizovaná skupina. Auta kradou kvalifikovaní specialisté a ti je pak předávají najímaným řidičům, kteří je za finanční odměnu dovezou,  kam je třeba. Pokud je ovšem nezastaví policisté.

Tohoto rizika jsou si lidé výše postavení v hierarchii skupiny vědomi a proto náborují řidiče, kteří vezmou za vděk jejich odměnou. Velmi často se jedná o dlouhodobě nezaměstnané Poláky. To mimochodem potvrzuje i 27letý zadržený, který do policejního protokolu uvedl, že mu tuto placenou „službu“ zprostředkoval jeden známý v baru poté, co si mu  postěžoval na svou špatnou finanční situaci a na to, že se mu nedaří sehnat  zaměstnání.

Policisté dodávají, že tito lidé se nejenom vědomě podílejí na trestné činnosti, ale současně představují velké bezpečnostní riziko v silničním provozu. Jednak se rekrutují z řad sociálně slabých skupin a nemají žádné zkušenosti s řízením drahých silných vozidel. V případě, že začnou být pronásledováni policií, se snaží  uniknout policejním vozidlům za každou cenu.  Proto, aby splnili úkol a dostali své peníze, obrovsky riskují na silnici nejen své životy, ale přímo ohrožují všechny ostatní účastníky silničního provozu.  Policisté na Liberecku proto zesilují kontroly zaměřené na vytipovaná vozidla a podle potřeby budou tlak na pachatele této trestné činnosti ještě zvyšovat. Vycházejí ze skutečnosti, že se vozidla kradená ve SRN, vozí do Polska po konkrétních trasách Libereckého kraje a rozhodně mají v úmyslu dát jasně najevo, že průjezdy s kradenými vozidly naším regionem pro jejich šoféry vůbec nejsou bezpečné, a že mohou velmi snadno skončit za mřížemi.

Stejně tak dopadl i 27letý Polák, kterého soudce už minulý týden poslal do vazby. Důvodem byla obava, že by na svobodě ve své trestné činnosti znovu pokračoval. V souvislosti s řízením kradené audiny čelí obvinění z přečinu podílnictví, za který mu hrozí až pětiletý trest odnětí svobody. Policisté by touto cestou rádi poslali vzkaz polským  občanům ve finanční nouzi, kteří dostanou podobnou nabídku krátkodobého výdělku, aby ji nevyužili, protože se jim tato „brigáda“ vzhledem k míře rizika, které podstupují, opravdu nevyplatí.

K úspěšnosti při odhalování a objasňování případů krádeží motorových vozidel napomáhá českým policistům i výborná spolupráce s jejich německými a polskými kolegy.

20. 4. 2017
por. Bc. Ivana Baláková
KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

Zdroj: Policie ČR

Valdštejnské slavnosti 2017 sázejí na tradici, přinesou ale i novinky

Jedna z největších kulturních akcí regionu proběhne třetí květnový víkend ve Frýdlantu. Jde o tradiční Valdštejnské slavnosti, které Město Frýdlant pořádá v tomto termínu vždy jednou za dva roky v lichý rok. Tentokrát slavnosti proběhnou od 19. do 21. května 2017.

„Valdštejnské slavnosti mají mezi návštěvníky už své jméno. V posledních letech na ně míří desetitisíce lidí. Díky zpětné vazbě víme, že se jim velmi líbí historické pojetí slavností a také to, že slavnosti jsou postaveny na pevných a stále stejných základních kamenech. Lidé si v nich vždy najdou oblíbenou historickou bitvu, pochodňový průvod, ohňostroj nebo kulturní vystoupení na náměstí či na zámku. A také třeba vojenské ležení v parku. Nicméně je nám jasné, že nelze usnout na vavřínech. I proto se pokaždé snažíme do programu slavností dostat několik novinek. Letos jde například o řemeslné dílny v jinak nepřístupných prostorách bývalé mlékárny nebo o sobotní koncert kapely Corvus Corax, která hraje neo-středověkou hudbu ve velmi neobvyklých kostýmech a na autentické historické nástroje,“ říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Sobotní koncert bude opravdu výjimečný nejen díky vybranému interpretovi, ale především proto, že až dosud patřily koncerty velkých kapel výhradně do pátečního programu. „Letos jsme udělali právě kvůli druhu hudby, která koresponduje s dobou, ve které se Valdštejnské slavnosti nesou, výjimku. Koncert německé skupiny Corvus Corax bude jedním z hlavních hřebů sobotního programu. Přímo na něj plynule naváže závěr pochodňového průvodu, který půjde od zámku na náměstí T. G. Masaryka a také následný ohňostroj,“ přibližuje část sobotního programu vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Iva Beranová.

Program 13. ročníku Valdštejnských slavností bude opět třídenní. Pátek bude, stejně jako v předchozích ročnících, patřit místním spolkům a kapelám. „Proběhne celý na náměstí T. G. Masaryka, kde vedle dětí ze ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant a Domu dětí a mládeže vystoupí i například skupina Doktor PP, The Grizzlies, Vlasta Horváth s kapelou nebo Sebastian,“ říká starosta města.

„Letos poprvé bude páteční program zpoplatněný. Za vstupné na něj lidé zaplatí 100 Kč, což není nikterak vysoká částka. Lidé mohou navíc využít možnosti nákupu třídenní vstupenky, která je vyjde levněji než vstupné na každý den zvlášť. A pokud si zajdou ještě před slavnostmi pro vstupenku do turistického informačního centra, budou je mít v předprodeji ještě levnější,“ podotýká Iva Beranová.

Podrobnější přehled vstupného najdete zde:

  Cena u pokladen Zvýhodněná cena v předprodeji
 Dvoudenní sobota + neděle          200 Kč                    180 Kč
 Třídenní na celé slavnosti          250 Kč                    230 Kč
 Páteční hudební program          100 Kč
 Sobotní program          150 Kč
 Nedělní program          100 Kč
 Děti do 130 cm          ZDARMA
 Držitelé průkazu ZTP/P a jejich  
 doprovod
         ZDARMA
 Vstup v dobovém kostýmu          ZDARMA

 

Sobotní a nedělní program se opět ponese v ryze historickém duchu. Atrakce pro návštěvníky budou rozmístěny po téměř celém městě. Na náměstí lidé najdou bohatý kulturní program, který se tentokrát bude v sobotu a v neděli lišit a také dobový jarmark, u kterého opravdu dbáme na vizuální podobu i nabízené zboží. Stánkaři musejí být v dobových kostýmech a dobový musí být i jejich stánek. Letos bylo k prodeji na Valdštejnské slavnosti přijato 108 stánkařů, což je o 11 více, než předloni. Nabídka tedy bude bohatší,“ říká Iva Beranová.

Chybět na slavnostech nebude oblíbené vojenské ležení. Návštěvníci ho najdou v městském parku a také u motelu Daniela. „Vojáci se totiž do parku už všichni nevejdou. Letos se jich bude aktivně na programu podílet rekordní množství, a sice bez jednoho 600. Během bitvy, ukázek a čestných salv spotřebují téměř 150 kilogramů střelného prachu,“ doplňuje vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Iva Beranová. Bitvy se tradičně uskuteční v sobotu i v neděli, ta sobotní začne na louce za motelem Daniela v 16.00 hodin, nedělní pak už ve 14.00 hodin.

Další částí města, která během Valdštejnských slavností ožije, bude už zmiňovaná bývalá mlékárna. „Jde o prostor, který je v současné době nevyužívaný. K nápadu umístit do něj řemeslné dílny, nás přivedlo město Jičín. Také tam začlenili řemeslné dílny do nevyužívaného objektu – jezuitské koleje a mělo to své kouzlo. Věříme, že takto kouzelně bude kontrast působit i na naše návštěvníky,“ doufá Iva Beranová. V bývalé mlékárně si budou moci návštěvníci vyrobit vlastní ruční papír, zkusit si práci dráteníka, skláře, tesaře nebo si třeba vytvořit vlastní keramiku.

Už podruhé také bude součástí Valdštejnských slavností kostel Nalezení svatého Kříže, ve kterém budou probíhat komentované prohlídky, včetně prohlídky věže, zájemci si budou moci vyslechnout barokní kázání nebo poslechnout dobovou hudbu. Chybět nebude v neděli dopoledne ani tradiční mše, které se účastní i vévoda Albrecht z Valdštejna se svojí manželkou Isabellou Kateřinou z Harrachu a také někteří jeho blízcí. Před kostelem pak budou zájemce učit odborníci dobové tance nebo jim zahrají na dobové hudební nástroje.

Oblíbeným místem návštěvníků slavností je pak hrad a zámek Frýdlant. Program se tam uskuteční v sobotu. Odstartuje ho snídaně s vévodou a ukončí večerní divadlo, koncert, ohňová show a následně odchod ohňového průvodu směrem na náměstí.

Především dětské návštěvníky potěší bohatý program na nádvoří radnice. „Po oba víkendové dny budou k dispozici ve výstavní síni tvořivé dílničky pro děti a děti se mohou zapojit do výtvarné soutěže, jejíž výsledek vyhodnotí vždy navečer sám vévoda Albrecht z Valdštejna. Každý den jsou pak pro děti připraveny čtyři divadelní pohádky. Novinkou bude také stan pro maminky s malými dětmi, kde bude možné ratolesti v klidu a soukromí nakojit nebo přebalit,“ doplňuje Iva Beranová.

Během Valdštejnských slavností budou otevřeny všechny městské objekty, jako je muzeum Špitálek, městské muzeum v prostorách radnice a umožněn bude i výhled z radniční věže. Otevírací doby budou prodloužené, v pátek a v sobotu do 20.00 hodin, v neděli do 18.00 hodin.

Na přípravě Valdštejnských slavností 2017 pracuje už více než rok přípravný tým, který je tvořen ze zaměstnanců města a čítá 15 lidí. Samotné slavnosti však tomuto týmu pomáhají zajistit také nezbytní dobrovolníci. „Letos máme domluveno více jak 150 dobrovolníků, převážně z řad studentů, zaměstnanců úřadu nebo dobrovolných hasičů. Všichni městu svou pomoc nabízejí dobrovolně a bez nároku na honorář, velmi si této pomoci ceníme. Dobrovolníci pomáhají jednak s prodejem vstupenek na sedmi místech kolem náměstí, pak také třeba se zajištěním bezpečnosti. To mluvím především o dobrovolných hasičích, kteří budou zajišťovat například bitvy, sobotní pochodňový průvod a jeho bezpečný průchod náměstím. Hasiči z Větrova také vyrobili téměř 400 pochodní pro pochodňový průvod. A coby dobrovolníci se nám hlásí i naši aktivní senioři, kteří si spolu s dětmi z Domu dětí a mládeže připravili módní přehlídku historických kostýmů, nebo se budou účastnit slavností coby zranění v lazaretu v městském parku. Ostatně i ten je jednou z letošních novinek. Tady nám inspirací byly Valdštejnské slavnosti v německém Altdorfu,“ uvádí starosta Dan Ramzer. 

Na samotné slavnosti pak budou dohlížet i další desítky členů složek Integrovaného záchranného systému, k dispozici bude na rohu radnice opět sanitní vůz.

Program na náměstí si návštěvníci mohou užít nejen přímo u pódia, k vidění bude i na dvou velkoplošných obrazovkách, které budou letos umístěné do větší výšky. Tak, aby byl komfort při sledování programu na pódiu i v odlehlejších částech náměstí dostatečný.

Celý program a podrobné informace nejen o Valdštejnských slavnostech 2017, ale i o předchozích ročnících, můžete najít na www.valdstejnske-slavnosti.cz.

Kapela Corvus Corax

Kapela Corvus Corax

 

PROGRAM

Program na náměstí

Pátek 19. 5. 2017

14:10 ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, Dům dětí a mládeže Frýdlant – Zumba, Ruská národní pohádka „Bouda, Budka“, módní přehlídka, vokálně instrumentální soubor CARMINA

15:40 Skupina Klíč

16:55  The Neons

17:55 Doctor P.P.

18:55 The Grizzlies

20:20 Vlasta Horváth s kapelou

22:00 Sebastian

23:25 RAiN

 

Sobota 20. 5. 2017

9:00 Sbandieratori Castiglion Fiorentino  a Landsknechte Delitzsch

 • Budíček, verbování, vlajková show, zahájení programu a střelba

9:30 Ambrosia – Šlechtické taneční vystoupení

10:00 Exulis – Duelanti

10:30 Exulis – Právo útrpné

10:50 Přivítání hostů

11:00 Příjezd vévody Albrechta z Valdštejna

11:45 Sbandieratori Castiglion Fiorentino – vlajková show

12:00 Tempus – středověký folk-rock

13:10 Módní přehlídka pro vévodkyni Isabelu Kateřinu z Harrachu

13:40 Exulis – Rivalové

13:55 Kejklíř Martin – Ejhle kejkle

14:35 Musica Canora – středověká hudba napříč Evropou

15:05 Páni z Kolína – Písně války třicetileté

15:25 Sbandieratori Castiglion Fiorentino – vlajková show

15:35 Odjezd vévody Albrechta z Valdštejna s vojskem na bitvu

15:50 Módní přehlídka pro vévodkyni Isabelu Kateřinu z Harrachu

16:15 Ambrosia – Vesnické tance

16:40 Divadlo Bez Střechy – Židle

17:30 Musica Canora – středověká hudba napříč Evropou

17:40 Návrat vévody Albrechta z Valdštejna s vojskem z bitvy

18:00 Ambrosia – Tance markytánek s dýkou, šavlí a tamburínou

18:30 Sbandieratori Castiglion Fiorentino – vlajková show

18:45 Odchod vévody Albrechta z Valdštejna na autogramiádu

18:50 Žonglér Ati

19:00 Sbandieratori Castiglion Fiorentino – trubači a bubeníci

19:05 Žonglér Ati

19:15 Krvavý regiment – přehlídka vojska

19:30 Žonglér Ati a Sbandieratori Castiglion Fiorentino vlajkonoši

20:00 Páni z Kolína – výcvik halapartníků Albrechta z Valdštejna, verbování a výcvik nových rekrutů

20:30 Sbandieratori Castiglion Fiorentino – vlajkonoši

20:40 Střípky z Valdštejnských slavností 2017

20:50 Žonglér Ati – Malé překvapení

21:00 Corvus Corax – králové hry na autentické hudební nástroje

22:15 Příchod pochodňového průvodu s vévodou ze zámku

22:30 Ohňostroj

 

Neděle 21. 5. 2017

9:00 Sbandieratori Castiglion Fiorentino  a Landsknechte Delitzsch

 • Budíček, verbování a střelba

9:15 Sbandieratori Castiglion Fiorentino – vlajková show

9:25 Zahájení nedělního programu Valdštejnských slavností

9:30 Módní přehlídka pro vévodkyni Isabelu Kateřinu z Harrachu

10:15 Musica Canora – středověká hudba napříč Evropou

10:40 Sbandieratori Castiglion Fiorentino – vlajková show

10:55 Animata – Renesanční taneční suita

11:20 Divadlo Bez Střechy – Židle

12:15 Quanti Minoris – Hard rock, aneb středověký pouliční bigbeat

13:05 Vystoupení Pánů z Kolína

13:30 Odjezd vévody Albrechta z Valdštejna s vojskem na bitvu

13:45 Módní přehlídka pro vévodkyni Isabelu Kateřinu z Harrachu

14:30 Zrcadla – folk-rockový koncert

15:30 Návrat vévody Albrechta z Valdštejna s vojskem z bitvy

15:40 Animata – Slasti a strasti markytánek (barokní humoreska)

16:15 Musica Canora – středověká hudba napříč Evropou

16:45 Nástup jednotek

16:50 Rozloučení s vévodou Albrechtem z Valdštejna a jeho manželkou Isabelou Kateřinou z Harrachu

17:05 Ohlédnutí za Valdštejnskými slavnostmi 2017

17:30 Claymore – gaelic-rockový koncert
Program na zámku


Sobota 20. 5. 2017

9:30 Snídaně s vévodou Albrechtem z Valdštejna a jeho manželkou Isabelou Kateřinou z Harrachu na zámku, vlajková show, dobová módní přehlídka

10:30 Odjezd vévody Albrecht z Valdštejna s vojsky do města

20:00 Sbandieratori Castiglion Fiorentino – vlajková show

20:15 Ambrosia – Šlechtické taneční vystoupení

20:25 Divadlo Bez Střechy – Zbojník všech zbojníků

21:00 Musica Canora – středověká hudba napříč Evropou

21:15 Ambrosia – ohňová show

22:00 Odchod pochodňového průvodu s vévodou do města

 

Bitvy

 1. 5. 2017 od 16 hodin na louce za motelem Daniela
 2. 5. 2017 od 14 hodin na louce za motelem Daniela

 

Dětský program na nádvoří radnice

Sobota 20. 5. 2017

9:30 – 16:00 Tvůrčí dílničky ve výstavní síni

9:30 Divadlo Krtek – Cirkus plný pohádek

11:00 Sváťovo dividlo – Máša a tři medvědi

12:30 Divadlo Rolnička – Barevná pohádka

13:45 Divadlo Fortissimo – Tajemství starého kufru

17:30 Předání dílek z barokního módního ateliéru vévodkyni Isabele Kateřině z Harrachu

 

Neděle 21. 5. 2017

9:30 – 15:00 Tvůrčí dílničky ve výstavní síni

9:30 Divadlo Na cestě Liberec – O Smolíčkovi

10:45 Sváťovo dividlo – O Koblížkovi

12:15 Divadýlko Trumpeta – O slunci a králi Hamounovi

16:00 Předání dílek z barokního módního ateliéru vévodovi a jeho manželce

 

Program v kostele Nalezení sv. Kříže

Sobota 20. 5. 2017

10:00 Komentovaná prohlídka kostela

11:00 Komentovaná prohlídka kostela

12:00 Komentovaná prohlídka kostela

13:00 Komentovaná prohlídka kostela

14:00 Ukázka barokního kázání

15:00 Komentovaná prohlídka kostela

15:30 Komentovaná prohlídka varhan s ukázkou dobové hudby

16:00 Komentovaná prohlídka kostela

17:00 Komentovaná prohlídka varhan s ukázkou dobové hudby

18:00 Komentovaná prohlídka kostela

Po celý den je v kostele otevřena výstava o restaurování hrobky Redernů a výstava liturgických předmětů.

 

Neděle 21. 5. 2017

10:00 Slavnostní mše

12:00 Komentovaná prohlídka varhan s ukázkou dobové hudby

12:30 Komentovaná prohlídka kostela

13:00 Barokní kázání o sv. Janu Nepomuckém

13:30 Komentovaná prohlídka kostela

14:00 Komentovaná prohlídka kostela

15:00 Koncert – Adama Václav Michna z Otradovic: Loutna česká

16:30 Komentovaná prohlídka kostela

17:00 Komentovaná prohlídka varhan s ukázkou dobové hudby

17:30 Komentovaná prohlídka kostela

Po celý den je v kostele otevřena výstava o restaurování hrobky Redernů a výstava liturgických předmětů.

Zdroje:

Martina Petrášková

tisková mluvčí
Městský úřad Frýdlant
tel.: 602 632 667

Fotoarchiv města Frýdlant, Radek Petrášek, Petr Bíma

 

Pin It on Pinterest