Výrazně atraktivnější bude už v příštím roce expozice v městském muzeu Špitálek. Díky projektu „Unikátní prezentace kulturní a historické paměti ve Frýdlantu“ nabídne návštěvníkům doplnění části stávající expozice o nové moderní technologie. Na financování projektu za 1 471 948 korun se 50% podílí Evropská unie. Zbylou částku uhradí ze svého rozpočtu Město Frýdlant. 

 

 

Doplnit stávající expozici ve Špitálku, zaměřenou na archeologii a tradiční řemesla ve Frýdlantu, o moderní audiovizuální efekty, mělo Město Frýdlant v plánu už od otevření zrekonstruovaného objektu v roce 2012. Peníze na expozici se ale podařilo získat až nyní a to i díky přeshraniční spolupráci s Regionálním muzeem v polské Lubani, který je partnerem projektu,“ říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer.Moderní audiovizuální prvky nabídnou návštěvníkům mnoho zajímavého. „Návštěvník už nebude odkázaný pouze na to, že si informace o expozici přečte. Nově na něj bude sama promlouvat, ujme se v podstatě role průvodce,“ říká vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Iva Beranová.

Novinka ale samozřejmě nespočívá jen v mluveném průvodcovském slově. Po celé délce chodby, ze které se vchází do jednotlivých místností – expozicí, bude instalována časová osa našeho města a regionu. „Ta bude doplněná interaktivními dotykovými obrazovkami, které budou obsahovat historické fotografie i současné fotografie různých exponátů, historické dokumenty a řadu zajímavých informací. Návštěvník si bude moci sám regulovat, jak podrobně ho tématika zajímá a dle toho prohlížet dokumenty. Své si najdou jak návštěvníci, kterým stačí základní informace, tak badatelé,“ doplňuje Iva Beranová.

Expozice pak nabídne také středověké tržiště. Jeho atmosféru hned při vstupu do místnosti navodí jednak zvuky tržiště, tak speciálně vytvořená kulisa. Ve stáncích si pak budou moci lidé prohlédnout jak dobové exponáty, šikovně zapuštěné a ukryté za sklem, tak exponáty určené k přímému zkoumání. „Chceme, aby výstava byla co nejvíc interaktivní,“ doplňuje vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu. Nová expozice nabídne i prvky pro děti.

První návštěvníci by mohli muzeum Špitálek zažít jinak a nově už na jaře příštího roku.

Mikroprojekt je financován 50% z Evropské unie / Evropského fondu pro regionální rozvoj  / Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 a 50% z rozpočtu města Frýdlant. 

V rámci projektu budou uspořádány také dvě přednášky. Jedna koncem tohoto roku v Lubani na téma restaurování rituálních nádob a druhá začátkem příštího roku ve Frýdlantě. Ta bude zaměřena na výsledky archeologického průzkumu v objektu Špitálek.

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest