Co nového v jízdním řádu od 3. září?

S novým školním rokem přicházejí novinky v jízdních řádech autobusové dopravy. Koordinátor veřejné dopravy upozorňuje na zánik některých komerčních spojů v dálkové dopravě, ale zároveň budou zavedeny i spoje nové. Nebuďte překvapeni a sledujte web www.iidol.cz.

Změny na dálkových linkách

V relaci Liberec – Jičín – Hradec Králové bude posílena ve spolupráci Libereckého a Královéhradeckého kraje linka 370. Oba kraje tak reagují na aktuální vývoj a ukončení nebo omezení provozu některých komerčních linek. V březnu byl ukončen provoz linky Liberec – Hradec Králové – Luhačovice a od září bude ukončen provoz linky Brno – Hradec Králové – Liberec (dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí).

„Cestující se však v tomto případě nemusí obávat negativních dopadů, neboť mezi Libercem a Hradcem Králové budou zavedeny spoje, které tyto linky nahrazují,“ upřesňuje Otto Pospíšil, zástupce ředitele spol. KORID LK (koordinátor veřejné dopravy v Libereckém kraji).

Z Liberce tak na lince 370 bude v pracovní dny veden spoj s odjezdem 11:35, v sobotu pak bude nově zaveden spoj ve 13:35. Z Hradce Králové pojede nový spoj v 8:35 v pracovní dny a v 8:55 v sobotu.

Dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí dále ke dni 3. září ruší také linky z Prahy a z Brna do Špindlerova Mlýna. Částečně tyto linky nahrazuje Královéhradecký kraj.

Dopravce Zlatovánek omezuje provoz na lince z Poličky přes Českou Lípu do Teplic – spoje této linky budou ukončeny v Hradci Králové a dále přes Jičín, Mladou Boleslav, Českou Lípu až do Ústeckého kraje nebudou spoje v provozu.

Dopravce ČSAD Liberec se rozhodl pozastavit provoz linky 630. Od 3. září tak nebudou v provozu spoje z Nového Města pod Smrkem do Prahy.

Regionální doprava v Libereckém kraji

V rámci regionální dopravy dochází k úpravám několika linek na Železnobrodsku, konkrétně k přetrasování ranního spoje linky 851 z Držkova přes Radčice a Jirkov do Železného Brodu. Obce Jílové u Držkova a Radčice tak budou mít novou možnost přímého ranního spoje do Železného Brodu. V této oblasti budou upraveny linky 851 a 854 také v odpoledních hodinách.

V Chrastavě bude od září fungovat pro žáky nová zastávka „Školní“ v blízkosti základní školy ve Školní ulici. Tuto zastávku budou obsluhovat školní spoje linek 71 a 74 pro dopravu z Andělské Hory a z Bílého Kostela.

Nové a lepší možnosti spojení do škol získá i Horní Tanvald, odkud pojede ze zastávky Údolí Kamenice v 7:25 nový školní spoj do Tanvaldu.

Na Frýdlantsku bude ve večerních hodinách obnoven spoj z Frýdlantu do Nového Města s odjezdem v 18:09 od železniční stanice, resp. v 18:16 z autobusového nádraží, který částečně nahrazuje pozastavený spoj linky 630. Z Nového Města do Jindřichovic pak bude upravena linka 672 v odpoledních hodinách, aby spoje lépe navazovaly na konec výuky v ZŠ.

Novinkou je také kompletní zapojení linek 361 (Turnov – Loukov – Mnichovo Hradiště) a 363 (Turnov – Kobyly – Sezemice) do IDS IDOL v celé trase linek. Na jízdní doklady IDOL tak těmito linkami mohou cestovat také cestující ze středočeských obcí Březina, Loukov, Mnichovo Hradiště nebo ze Sezemic.

V jiných částech kraje dojde již pouze k menším změnám. Kompletní přehled změn naleznou cestující na webu www.iidol.cz v sekci Jízdní řády/Připravované změny.

Také je třeba upozornit, že v Libereckém kraji do konce roku budou pokračovat opravy pozemních komunikací, s čímž souvisejí i výluková opatření v linkové dopravě. To se týká především Semil, kde již od 17. srpna je upraven provoz autobusových linek v centru města a v blízkosti autobusového nádraží, a Frýdlantska, kde v rámci projektu „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“ pokračují opravy silnic.

Informace o výlukových opatřeních ve veřejné dopravě naleznou cestující také na webu www.iidol.cz.

Závěrem informujeme, že probíhá příprava jízdních řádů na prosinec. Připomínky k autobusovým linkám je stále možné zasílat na info@korid.cz nebo prostřednictvím webového formuláře na webu www.iidol.cz.

Jedna z etap na Křížovém vrchu je ukončena

Ošetření devatenácti vytipovaných dřevin podél zpevněné cesty na Křížovém vrchu dokončili arboristé ve značném předstihu a ve velmi dobré kvalitě. Provedená opatření stabilizovala stromy a povedou k prodloužení jejich životnosti. Ošetření stromů probíhalo dle předem vytvořeného plánu, pouze u dvou stromů museli arboristé přistoupit k neplánovanému postupu a to u dvou lip srdčitých. U jedné z nich došlo v březnu letošního roku k vylomení jedné z mohutných kosterních větví a kmen proto musel být zkrácen na 4 metry. Torzo lípy zůstane v lokalitě pro podporu biodiverzity. Další lípa se při silném větru zlomila ve spodní partii a nebyla možná její záchrana. Protože se však Křížová cesta nachází v přírodní rezervaci, byla dřevní hmota stromu ponechána na místě ke kolonizaci dřevními houbami, hmyzem, případně k dokončení vývoje již přítomných organismů. 

 

logo Paměť v krajině Trojzemí nové 2, obrázek se otevře v novém okně

Stavební práce na projektu „Paměť v krajině Trojzemí, č. 100260207 “ pokračují dle stanoveného harmonogramu. Jedná se o rekonstrukci přístupových  chodníků, zpevněných ploch (pokládka čedičových kamenů na sucho, jenž tvoří hrany chodníků) a opravy objektů Studánka, Poustevny a Božího hrobu.

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (85%) v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020, ze státního rozpočtu ČR (5%) a soukromých zdrojů (10%).

IMG 7983, obrázek se otevře v novém okně

Zdroj: Město Frýdlant

Policisté chrání i přírodní bohatství

KRAJ – Na neukázněné řidiče, ať už jsou to houbaři či turisté, ale také na motorkáře a řidiče čtyřkolek zaměřují více pozornost policisté i v lesích a v okolích vodních zdrojů.

Od počátku roku funguje vzájemná spolupráce Krajského ředitelství policie Libereckého kraje s Chráněnou krajinnou oblastí a Lesy ČR. Po dohodě se provádějí kontroly na exponovaných místech zalesněných lokalit, zejména na lesních cestách a  v okolí vodních zdrojů.

Policisté více zaměřují pozornost na protizákonné vjezdy řidičů a motorkářů do lesů a do přísněji chráněných oblastí. Dohlížejí také více na nezákonné parkování motorových vozidel v lesích a  nazákonné vjezdy motorových vozidel na lesní cesty. Policisté se zaměřují zejména na oblasti, které jim lesníci určí. Strážci přírody a lesníci už mají kontakty na policisty z obvodních oddělení. V případě negativního vývoje bezpečnostní situace řeší policisté společně se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny a lesních správ společné postupy proti lidem, kteří nezákonně vjíždějí do lesů.

V uplynulých týdnech zaměřili policisté zejména z oddělení silničního dohledu a z pohotovostního a eskortního oddělení Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pozornost na Chráněnou krajinnou oblast Jizerské hory – vodní zdroje Souš, přehrada Černá Nisa, Josefův Důl, Bedřichov a jeho okolí, Šámalova chata apod. Řešili hned několik řidičů, kteří zaparkovali své vozy tam, kde je to zakázáno. Těm je buď uložena bloková pokuta přímo na místě, či ji policisté zanechají za stěrači okénka „pozdrav“ o spáchání přestupku a  jejich protiprávní jednání oznámí příslušnému správnímu orgánu. Nejsou však jedinými, kdo na neukázněné řidiče v těchto lokalitách dohlíží. Kontroly také provádějí strážníci Městské policie z Janova nad Nisou.

Objevují se  oznámení občanů, kteří si na porušování zákazu stěžují, zejména pak s ohledem na ochranu životního prostředí, poškozování dřevin a v neposlední řadě plašení zvěře. „Nejsou nám lhostejné ani tyto lokality, jako lesy či chráněné krajinné oblasti. Vnímám, že tam nemají auta či motorky a nadšenci čtyřkolek co dělat, a proto chci, aby se policisté zaměřovali i na tato místa a snažili se svou přítomností preventivně působit a dát pomyslný vzkaz těm, kteří lesní lokality k svým projížďkám využívají, že se mohou potýkat hned s několika porušeními zákona, jako například zákona o ochraně přírody a krajiny či lesního zákona,“ komentuje aktivitu policie krajský ředitel plukovník Husák.

Některé kontroly již policisté zrealizovali v loňském roce, zejména v chráněné krajinné oblasti Kryštofova Údolí a na Ještědském hřebenu.

A v namátkových kontrolách hodlají policisté pokračovat. „Disponujeme i lepším technickým vybavením, tedy vozovým parkem, který nám umožní vjezd i do míst, kde by to bylo služebními vozy komplikované nebo nereálné. Takže se budeme nepravidelně zaměřovat i na tyto lokality,“ uzavřel plukovník Husák.

Více se dočtete zde.

Zdroj: Policie ČR

Pomozme najít Rózu

Dobrý den,

ještě jednou prosím o pomoc při hledání po Róze.

Zaběhla se 13. 8. v Oldřichově v Hájích odpoledne. Včera 21. 8. byla viděna v Raspenavě a v Lázních Libverda.

Róza je čipovaná a má na krku černý obojek se známkou. Na známce je vyřezávané Róza a z druhé strany vyryto telefonní číslo na Národní regisrt zvířat. Je hodně tmavě hnědá až do černa s bílou náprsenkou a bradou. Je malá do 9 kg.

Je nedůvěřivá k lidem a hlavně k mužům. Moc nám chybí a děkuji za jakoukoli pomoc. 😢😢😢

Případné informace na tel.: 732 365 976

Předem děkuji

Vlasta Stiburková

Čtyři aleje kolem silnic na Frýdlantsku se dočkají obnovy. Stromy se vrátí i na kočárovou alej

Přes sedm kilometrů obnovených alejí, 333 nově vysázených a 215 ošetřených stromů. Takový je plán obnovy čtyř alejí kolem krajských silnic na Frýdlantsku. A cena? Asi 2,4 milionu korun, které kraj z 80 procent získá z evropských dotací.

Více se dočtete zde.

Zdroj: Liberecká drbna

Pin It on Pinterest