Ošetření devatenácti vytipovaných dřevin podél zpevněné cesty na Křížovém vrchu dokončili arboristé ve značném předstihu a ve velmi dobré kvalitě. Provedená opatření stabilizovala stromy a povedou k prodloužení jejich životnosti. Ošetření stromů probíhalo dle předem vytvořeného plánu, pouze u dvou stromů museli arboristé přistoupit k neplánovanému postupu a to u dvou lip srdčitých. U jedné z nich došlo v březnu letošního roku k vylomení jedné z mohutných kosterních větví a kmen proto musel být zkrácen na 4 metry. Torzo lípy zůstane v lokalitě pro podporu biodiverzity. Další lípa se při silném větru zlomila ve spodní partii a nebyla možná její záchrana. Protože se však Křížová cesta nachází v přírodní rezervaci, byla dřevní hmota stromu ponechána na místě ke kolonizaci dřevními houbami, hmyzem, případně k dokončení vývoje již přítomných organismů. 

 

logo Paměť v krajině Trojzemí nové 2, obrázek se otevře v novém okně

Stavební práce na projektu „Paměť v krajině Trojzemí, č. 100260207 “ pokračují dle stanoveného harmonogramu. Jedná se o rekonstrukci přístupových  chodníků, zpevněných ploch (pokládka čedičových kamenů na sucho, jenž tvoří hrany chodníků) a opravy objektů Studánka, Poustevny a Božího hrobu.

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (85%) v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020, ze státního rozpočtu ČR (5%) a soukromých zdrojů (10%).

IMG 7983, obrázek se otevře v novém okně

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest

Share This