Občané a návštěvníci města Frýdlant mohou na konci léta a na začátku podzimu 2017 pomocí ankety na webových stránkách města vyhodnotit stávající městský kamerový dohlížecí systém ve Frýdlantě a navrhnout lokality, kam by se mohl v příštím období rozšířit. Výsledky ankety budou probrány v pracovní skupině prevence kriminality a pro Radu města Frýdlant budou navržena opatření na rok 2018, která by měla bezpečnostní situaci ve městě vylepšit. (aš)

Město Frýdlant má  v současné době v systému celkem 16 kamer. Další dvě přibydou v listopadu 2017 do lokalit autobusového nádraží a prostor před OD TESCO. Pracovní skupinu pro prevenci kriminality zajímá názor občanů na výběr zájmových lokalit a samozřejmě si také pomocí ankety měří efektivitu už realizovaných opatření. V anketách z předešlých let se objevovala nedostatečná informovanost občanů a návštěvníků o umístění kamer, která by se už ale po důsledném rozmístění samolepek a cedulí po městě měla změnit. To vše ukáže letošní anketa!

Děkujeme vám za vyplnění ankety: Kamery a bezpečnost ve Frýdlantě 2017 a věřte, že vaše názory jsou jedním z podkladů pro naši práci!

Více k anketě najdete zde.

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest

Share This