Kamery byly policistům nápomocny k dopadení pachatele

LIBERECKO – Několika krádeží a porušování domovní svobody se dopouštěl recidivista na Frýdlantsku. 

Šestadvacetiletý muž, ačkoli byl již v minulosti odsouzen pro majetkovou trestnou činnost, ve svém „podnikání“ navzdory rozsudku i nadále pokračoval.

Od září do října vykonával příležitostné pomocné práce na stavbě domu na Frýdlantsku. I přes zákaz vstupu do objektu, který mu byl stavbyvedoucím avizován. Mladík využil toho, že mistr odjel na několik minut mimo rekonstruovaný objekt a vlezl dovnitř. Zde prohledal dvě místnosti, ze kterých následně odcizil 3ks náramkových hodinek a sbírku poštovních známek. Za nějaký čas, jakmile majitel rekonstruované nemovitosti zjistil, že mu z obytných prostor domu věci zmizely, obrátil se na vedoucího stavebních dělníků. Záhy bylo zřejmé, kdo za krádeží stojí.

V dalším případu, který se stal 1. října 2017, zatoužil recidivista po tom, aby sdělil matce svého syna, jak je pro něho důležitá nejen ona, ale samozřejmě také jejich potomek. Neváhal a ke své bývalé přítelkyni se vloupal. Krátce před půlnocí využil toho, že jeho „bývalá“ obývá byt v přízemí panelového domu v obci nedaleko Frýdlantu. Otevřel z části pootevřené okno bytu a skrz síťku na hmyz se prodral dovnitř. Prošel kuchyní a zamířil do ložnice. Vzbudil matku svého dítěte a počal jí mimo jiné vyčítat, že se se svým synem skoro nevidí a vzápětí jí vyznal lásku. Ač vyrušena nečekanou návštěvou, zachovala si  mladá žena chladnou hlavu. „Recidivistu Romea“ si vyslechla a za několik okamžiků mu ukázala dveře. Mladík poté, co vyřkl vše, co mu leželo na srdci, využil shovívavosti a nabídnuté možnosti neprodírat se ven zbytky síťky na hmyz, odešel s grácií vstupními dveřmi.

V polovině měsíce září letošního roku, několikrát navštívil recidivista areál firmy, která se zabývá prodejem nápojů. Areál navštěvoval opakovaně, vesměs v podvečerních hodinách, kdy už měla firma zavřeno a nehrozila mu konfrontace se zaměstnanci nebo s majitelem.  Po téměř akrobatickém výkonu slezl stráň situovanou nad areálem skladovacích prostor firmy, přehoupl se přes plot a zamířil si to k paletám, na nichž byly nastohované přepravky od piva s prázdnými lahvemi. Vždy uzmul tolik, aby byl schopen absolvovat i obtížnou cestu zpět. Bezprostředně po krádežích pak v centru města basy s prázdnými lahvemi prodal.  Při poslední návštěvě areálu doplatil na krkolomnou cestu, při které si vymkl kotník.

Celkem v sedmi případech odcizil 27 kusů pivních přepravek s 520 kusy prázdných lahví. Škoda, kterou způsobil, byla majitelem prodejny vyčíslena na částku téměř čtyři a půl tisíce korun.

Vyšetřující policisté, na které se poškození obrátili o pomoc, vyhodnotili mimo jiné také množství kamerových záznamů z prodejen, do kterých 26letý muž basy s lahvemi odprodával. Vynikající místní a osobní znalostí policistů zvěčněná postava na kamerových záznamech získala i jméno.
Jakmile se recidivista ocitl na policejní stanici, nezapíral a k případům se doznal.
Záhy mu policisté sdělili podezření ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody, za což mu v případě odsouzení, může hrozit trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

Celková škoda, kterou způsobil, přesáhla částku 5 tisíc korun.
11. 10. 2017
por. Bc. Vojtěch Robovský
KŘP Libereckého kraje, tiskový mluvčí

Zdroj: Policie ČR

Jan Rais: některá očekávání veřejnosti i zaměstnanců jsou nereálná

Dlouholetý technický ředitel Krajské nemocnice Liberec Jan Rais usedl od 1. 9. 2017 do křesla nového ředitele Nemocnice Frýdlant zdravotnické skupiny EUC.

S Krajskou nemocnicí Liberec je vaše profesní dráha spojena poměrně úzce a dlouhodobě. Proč jste se rozhodl pro změnu a přijal nabídku na vedení frýdlantské nemocnice?

Mrzí mě, že hned na první otázku musím odpovídat pomocí tisíckrát obehraného klišé: „je to výzva“. Pověst frýdlantské nemocnice byla v minulosti více než dobrá, ale za poslední roky bohužel trochu utrpěla. Nemyslím si ale, že by se kvalita poskytovaných služeb zhoršila, jen je tu velký rozpor mezi nereálnými očekáváními veřejnosti a třeba i zaměstnanců a možnostmi malé soukromé nemocnice v prostředí zdravotnictví 21. století. Frýdlantská nemocnice už nikdy nebude poskytovat medicínu na úrovni té liberecké, na to se medicína příliš specializovala, ztechnizovala, ale prostor pro malou nemocnici tu určitě je. Ve Frýdlantě nemůžeme dělat vše, co v Liberci, ale to co dělat můžeme, můžeme dělat dobře a kvalitně a navíc v prostředí, které je příjemnější, takřka rodinné. V tom může být naše síla. Za jeden ze svých stěžejních úkolů pokládám vysvětlování našich možností, narovnání vztahů s veřejností i s libereckou nemocnicí. Současně ve frýdlantském výběžku bydlím, takže mám i osobní zájem na tom, aby frýdlantská nemocnice fungovala, bez ní by se atraktivita našeho regionu výrazně snížila, navíc je tu i aspekt sociologický, existence nemocnice atrahuje do regionu inteligenci, pracovní příležitosti, zvyšuje životní úroveň… To už se dostávám hodně daleko, takže se můžu vrátit zase na začátek: „je to výzva!“

Zůstáváte ale zároveň technickým ředitelem Krajské nemocnice Liberec, a.s., jak se podařilo narovnat vztahy mezi znepřátelenými nemocnicemi?

V Liberci mám ještě spoustu nedodělané práce, a jelikož se chystá výběrové řízení na generálního ředitele liberecké nemocnice, je pravděpodobné, že si nový generální ředitel bude chtít do týmu vybrat svého člověka. Pro KNL by bylo nevýhodné, aby pozice technického ředitele zůstala zatím neobsazená nebo tam byl narychlo někdo na pár měsíců dosazen bez znalosti souvislostí. Proto jsme se se současným vedením nemocnice i zástupci vlastníků dohodli, že v pozici technického ředitele KNL zatím zůstanu. Zároveň je ale důležité, aby i frýdlantská nemocnice měla už stabilní dlouhodobé vedení, takže ani EUC již nemohla déle čekat. Díky moudrému přístupu pana hejtmana Půty i pana Blaško došlo k dohodě o mém současném působení v obou nemocnicích. Osobně v tom vidím pro obě nemocnice oboustranné výhody. f

Více se dočtete zde.

Zdroj: Medical news 

>

Frýdlant začal s podzimní výsadbou stromů a rostlin

Na několika místech Frýdlantu se v současné době sázejí nové stromy. Podzimní výsadbu zahájilo v pondělí 9. října 2017 sázení 15 lip malolistých podél hlavní silnice na Raspenavu u bývalého autokempu. 

„Stromořadí lip malolistých navázalo na stávající alej, která vede od bývalého statku podél cyklostezky na Raspenavu. Nové stromy jsou vysázeny podél nově zbudovaného chodníku až k mostu přes řeku Smědou u Zámeckého pivovaru Frýdlant,“ říká místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka, který má zeleň ve městě ve své kompetenci. Výsadba stromořadí je dalším krokem k revitalizaci území, nazývaného Podzámčí.

Další sázení stromů probíhá v těchto dnech ve Frýdlantě v ulici Lužická. „Původní dřeviny tam jsou postupně nahrazovány od křižovatky s ulicí V Úvoze stromy, nazývanými česky myrobalán třešňový. Jde o listnatý, mrazuvzdorný strom, který dobře snáší i větrné stanoviště. Tento konkrétní druh má tmavě červené až červenofialové listy a kvete růžovými květy,“ doplňuje Jiří Stodůlka.

Další nové stromy, konkrétně hlohy, budou vysazeny v ulici U Nemocnice, u parkoviště v Lužické ulici pak své místo najde solitérní červený buk. „Během následujících týdnů pak dojde ještě k výsadbě rostlin v některých částech města. Například v ulici Sídlištní bude svah osázen půdokryvnou rostlinou skalníkem,“ uzavírá Jiří Stodůlka.

Více fotografií najdete zde.

Zdroj: Město Frýdlant

Chovatelská výstava lákala a bavila

V sobotu 30. září 2017 uspořádala Základní organizace Českého svazu chovatelů Frýdlant za finanční podpory Města Frýdlant a Agrární komory Libereckého kraje, ve spolupráci se Střední školou hospodářskou a lesnickou, Frýdlant Okresní výstavu králíků a drůbeže a místní výstavu holubů a exotického ptactva

Výstavu navštívilo mnoho malých i dospělých návštěvníků laické i odborné veřejnosti, kteří mohli zhodnotit chovatelské výsledky našich chovatelů. Celkem bylo k vidění 340 králíků ze 43 plemen, asi 180 kusů drůbeže z 31 plemen, 80 holubů ze 17 plemen a kolem 80 exotických ptáků, taktéž různých druhů a barevných rázů.

Všechna zvířata byla v pátek 29. září 2017 odborně posouzena kvalifikovanými posuzovateli a bodově ohodnocena. Na základě bodového hodnocení bylo v rámci Okresní výstavy uděleno OO ČSCH Liberec 7 pohárů králíkům a 6 pohárů drůbeži. Za místní organizaci Frýdlant bylo uděleno 25 čestných cen králíkům, 10 čestných cen drůbeži, 5 holubům a 5 pro exotické ptactvo.
Speciální cenou, která byla udělena, byl pohár Josefa Bláhy, určený nejlepšímu králíkovy malého plemene. Pohár věnoval dlouholetý a zkušený chovatel malého plemene Kuní modrý Josef Bláha, jehož chovatelská činnost přesahuje hranice okresu.  Pohár nakonec získal Jan Ďuraško z Arnoltic s národním plemenem Český černopesíkatý.

Pro zatraktivnění výstavy návštěvníkům byla připravena expozice Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant, ze které se letos podařilo získat pro rozšíření základny chovatelů hned tři mladé zapálené chovatele. Epozice lákala především děti na maketu krávy Agnes a kozy Lízy, na kterých bylo možné si vyzkoušet dojení. Připraveny byly i další atrakce a soutěže pro malé návštevníky. Vše opodál sledovala opravdová koza Líza, která se podojit nenechala, ale soutěžila s některými dětmi o to, kdo umí silněji mečet.

Mezi klecemi se líně producírovala želva Barborka, která budila svou velikostí mnoho pozornosti zvláště u dětí. V zahradě za chovatelským areálem vozil na svém hřbetě děti koník Ozy. Papoušek Eliška dohlížel z klece na svého pána a šéfkuchaře Jirku, který se v klubovně staral o návštěvníky, kteří si přišli pro občerstvení.

V expozici holubů měl fotokoutek fotograf Pavel Hanzálek, který zdarma zájemcům o focení se zvířátky zhotovil na památku pěkné fotografie.
Příroda nám všem byla nakloněna a přichystala nádherné počasí. Díky tomu spousta lidí mohla u chovatelů strávit příjemný sobotní den spojený s nevšedními zážitky.

Bylo nám ctí přivítat všechny v tak hojném počtu a věříme, že se podaří rozšířit naše řady o další mladé chovatele.

Za ZO ČSCH
Karel Lupínek

Foto: Pavel Hanzálek a ZO ČSCH

Fotografie najdete zde.

Zdroj: Město Frýdlant

Druhá fotografická soutěž na téma Život v neživém má své vítěze

Druhá fotografická soutěž vyhlášená v rámci projektu „Paměť v krajině Trojzemí“, která probíhala od 1. 5. 2017 do 19. 9. 2017 a v rámci které bylo úkolem soutěžících vyfotografovat drobné památky v Trojzemí na téma „Život v neživém“, zná své vítěze. 

Do soutěže bylo v průběhu jejího trvání zasláno krásných 31 tematických fotografií od 11 českých i německých autorů ve dvou soutěžních kategoriích. Všechny soutěžní fotografie si můžete prohlédnout v prezentaci či zonerama albu na odkaze http://www.pametvkrajinetrojzemi.cz/page3.aspx?zaz=25-68. Na základě hodnocení všech fotografií odbornou porotou a projektovými partnery byly vybrány nejlepší fotografie fotosoutěže.

V kategorii mládež byla jedinou odvážnou soutěžící Hana Modrá se svým snímkem s názvem „Oživení“, který zachycuje detail drobné památky ze Zdislavského hřbitova. Tento snímek je tak vítězný v kategorii mládež.

Více se dočtete zde.

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest