Pomník obětem sedmileté války v Luhu obnoven a požehnán / Fotogalerie

Vlastivědný badatel Anton Franz Ressel, autor Dějin obcí Raspenava, Luh a Lužec, 1914–1929 o události napsal: „Roku 1760 měl ve Frýdlantu svůj hlavní stan pruský rekviziční oddíl pod vedením generála von Stutterheima. Na Supím vrchu byla postavena polní stráž pruského jezdectva, která musela být zásobována městskou obcí ve Frýdlantu. Zdá se, že touto polní stráží na úpatí Supího vrchu byla přepadena rakouská transportní kolona. Mezi dvěma mohutnými lipami téhož vrchu na svahu k Luhu byl postaven prostý kříž. Nachází se na pozemku Josefa Hausmanna č. 109 v Luhu. Označuje místo, kde roku 1760 nalezli smrt při přepadení pruským oddílem uherský husarský poručík, tři vojáci povoznictva (trénu, nebo, jak sděloval původní text starého kříže, „muži z vozatajstva“), vojákova žena a dvě děti… Protože se kříž téměř rozpadal, byl v předjaří roku 1905 na podnět místního spolku pro zachování válečných pomníků v politickém okrese Liberec opět opraven. O obnovu se obzvláště zasloužil velkoprůmyslník Gustav von Richter. Dne 22. června 1905 nově opravený kříž slavnostně posvětil frýdlantský děkan Stefan Neumann. Slavnosti posvěcení se účastnili mj. generální štábní šéf polní zbrojmistr svobodný pán von Beck, doprovázený mnoha generály a generálními štábními důstojníky, delegacemi liberecké posádky, státními a drážními úředníky v Liberci a jednotkami dělostřelectva a jízdy, obecními zastupiteli z Luhu a Raspenavy a velkým množstvím lidu.“

O 100 let později byla kdysi hojně uctívaná památka v dezolátním stavu. Vandalizmus, zub času i zánik kolem vedoucí obecní cesty, proměnilo místo k nepoznání. V roce 2015 začal spolek Frýdlantsko usilovat o obnovu válečného hrobu i o zpřístupnění původní cesty. V následujícím roce byla díky daru Agathe hraběnky Széchényi odlita kopie původního kříže s korpusem Krista. Na podzim téhož roku získal spolek Frýdlantsko na další práce grant Nadace Občanského fóra. Navázána byla spolupráce se Střední školou hospodářskou a lesnickou Frýdlant, která spravuje pozemek, na kterém pomník stojí. Letos se díky finančnímu příspěvku vlastníka, Libereckému kraji, mohla zahájit komplexní obnova. Její realizace se společně ujaly Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant a spolek Frýdlantsko. Ozdraveny byly více jak 150 let staré lípy, okolí pomníku upraveno. Restaurování kamenných částí pomníku provedla Vanesa Trostová, zlacení Ondřej Lábr. Kovářské práce zajistili Jan Moravec a Zdeněk Kvarda. Přístupovou cestu obnovilo město Raspenava.

Slavnostní odhalení připadlo na neděli 22. října 2017. Zdravici přednesla Alena Dvořáková, ředitelka Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant. Jan Heinzl ze spolku Frýdlantsko za pořadatele přivítal radu velvyslanectví Maďarska v Praze pana Antala Disztla s chotí, Agathe hraběnku Széchényi s bratry, radní Libereckého kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Květu Vinklátovou, místostarostu města Raspenava Jaromíra Hanzla a členy střeleckého spolku Schützengesellschaft Sohland an der Spree 1860 e.V., kteří se v závěru slavnosti ujali čestné salvy. Dějiny místa v kontextu sedmileté války přihlížejícím vyložil historik Milan Svoboda. Obnovený pomník za přihlížení 120 hostů požehnal vojenský kaplan Armády České republiky kpt. Petr Šabaka. 

Jan Heinzl

Kompletní fotogalerie galerie zde: https://flic.kr/s/aHsm6eKKg6

Pro spolek Frýdlantsko nafotil Petr Bíma, www.petr-bima.cz

Slavnost požehnání obnoveného Wenzerichova pomníku v údolí Smědé nad obcí Bílý Potok / Fotogalerie

Wenzerichův pomníček, nacházející se při zeleně značené cestě od Zadní Studánky v Bílém Potoce k Sedmitrámovému mostu, připomíná smrtelnou nehodu 32letého dřevaře Floriana Krauseho z Libverdy, přezdívaného Wenzerich. K neštěstí došlo 19. března 1866 při svážení dřeva na saních.

Pomníček byl, stejně jako mnoho jiných, v poválečné době opakovaně rozvalen a opraven. Tak např. v roce 1961 se o znovupostavení zasloužili Miloslav Nevrlý s Otou Veselým, v roce 1965 Emil Novák.

V roce 2017 přistoupil k celkové opravě Spolek Patron. V sobotu 21. října 2017 požehnal tomuto místu za hojné účasti místních patriotů a členů spolku hejnický farář P. Andrš.

Přítomna byla i řada vzácných hostů. Více informací na http://web.spolekpatron.cz/slavnost-pozehnani-obnoveneho-wenzerichova-pomniku/

Otokar Simm

Kompletní fotogalerie galerie zde: https://flic.kr/s/aHsm6etSqP

Pro spolek Patron zaznamenal Petr Bíma, www.petr-bima.cz

Nález munice u rybníka v Raspenavě

LIBERECKO – V sobotu 21. října našel náhodný občan při procházce poblíž rybníka v Raspenavě munici. Jednalo se o dělostřeleckou minu z 2. světové války.

Krátce před pátou hodinou odpoledne oznámil na tísňovou linku 158 náhodný občan, že při procházce našel poblíž rybníka v Raspenavě předmět připomínající munici. Operační důstojník na místo neprodleně vyslal policejní hlídku z obvodního oddělení v Hejnicích. Policisté zajistili místo nálezu proti vstupu nepovolaných osob a na místo si vyžádali policejního pyrotechnika. Přivolaný pyrotechnik z expozitury Teplice po shlédnutí předmětu konstatoval, že se jedná o dělostřeleckou minu ráže 82 z 2. světové války. Vzhledem k pokročilé době rozhodl o její likvidaci až následujícího dne v ranních hodinách. Místo bylo střeženo až do ranních hodin policejní hlídkou.

V neděli v ranních hodinách došlo ze strany policejního pyrotechnika k odborné likvidaci nalezené munice. Policisté nemuseli provádět žádnou evakuaci osob. Při likvidaci munice nedošlo k ohrožení zdraví ani majetku.

23. 10. 2017
por. Bc. Vladimíra Šrýtrová
KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

Zdroj: Policie ČR

Ve středu se v budově radnice dozvíte, jak na kotlíkové dotace

Seminář týkající se žádostí o kotlíkové dotace pořádá ve středu 25. října 2017 v budově radnice ve Frýdlantu Krajský úřad Libereckého kraje. Začíná v 15.00 hodin v zasedací místnosti v prvním patře radnice. Na semináři se zájemci o takzvané kotlíkové dotace dozvědí jak správně vyplnit žádost, jaké přílohy je nutné doložit, jaké doklady jsou potřebné k vyúčtování dotace nebo jaké jsou způsobilé výdaje projektu. Prostor bude také pro individuální dotazy a konzultace. Pro zájemce je seminář zdarma, není se na něj ani třeba předem registrovat.

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest