KRAJ – Policie ČR spolu s krajským koordinátorem pro záležitosti národnostních menšin v Libereckém kraji uspořádali seminář „Integrace národnostních menšin v Libereckém kraji“. K tématu hovořili specialisté z Úřadu vlády ČR, Ministerstva vnitra ČR, Agentury pro sociální začleňování a další. 

Ve čtvrtek se v zázemí multimediálního sálu Krajského úřadu Libereckého kraje konala konference věnovaná problematice národnostních menšin – „Integrace národnostních menšin v Libereckém kraji“.

Organizátory celodenní konference byla styčná důstojnice pro problematiku menšin kpt. Bc. Danuše Trojáková z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje a koordinátor pro záležitosti národnostních menšin a cizinců Krajského úřadu Libereckého kraje Václav Strouhal, DiS. Oba organizátoři představili aktivity a činnosti, které v souvislosti s menšinami, v rámci svých organizací vykonávají a jak jsou zaměřeny.

Pozvání přijali i odborníci na tuto problematiku z Kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Mgr. Zdeněk Doubravský, který hovořil o aktuálních výzvách v oblasti Romské integrace, o rizicích, ale i předsudcích. Velice poutavě hovořila také Bc. Jana Leitnerová, asistentka koordinátora Kampaně proti rasismu a násilí z nenávistia z Úřadu vlády ČR, to o fenoménu sociálních sítí a tzv. „hoaxech“, které jsou v souvislosti s národnostními menšinami šířeny, ale i o tom, zda a jakým způsobem na ně reagovat, jak je odhalit, kam je oznámit.

Příspěvek v souvislosti s problematikou cizinců a jejich integraci v naší republice představila Mgr. Markéta Benešová z odboru bezpečnostní politiky a prevenkce kriminality Ministerstva vnitra ČR. Hovořila zejména o diverzitě a integraci cizinců coby výzvě pro českou společnost, ale také o pohledu cizinců, kteří se u nás rozhodli žít, pracovat a prosadit se, na naši společnost z pohledu tolerance na jejich „jinakost“, a to i s vyjádřením konrkétních osob, které byly ochotny se k této problematice vyjádřit.

O otázce sociálního vyloučení a začleňování hovořil Mgr. Martin Chochola z Agentury pro sociální začleňování, který představil činnost a úkoly agentury, specifika sociálního vyloučení, aspekty, ale i dopady na jednotlivce i společnost. Současně pozval přítomné na veřejné setkání na téma „Bydlení a bezdomovectví: věc veřejná“, které se uskuteční v Liberci 22. 11. 2017 od 15hodin v kině Varšava.

Konference se zúčastnil také Mgr. Dušan Slačka z Muzea Romské kultury, který prostřednictvím své přednášky přiblížil posluchačům historii Romů a jejich příchod do českých zemí.

Konference měla vzdělávací i osvětový charakter, posluchači měli možnost získat informace k současným trendům v integraci národnostních menšin, jak jsou vnímány tyto skupiny veřejností, jaké negativní fenomény, mnohdy i předsudky s sebou pro společnost přinášejí. Tato konference byla rovněž plynulým navázáním na konferenci konanou Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje a Krajského úřadu Libereckého kraje v listopadu 2015 s podtitulem „Stop sociálnímu vyloučení v Libereckém kraji“.

3. listopadu 2017
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

Zdroj: Policie ČR

 

Pin It on Pinterest

Share This