Kniha Od mlýnů k továrnám s podtitulem Výrobní stavby na Frýdlantsku se bude ve středu 15. listopadu 2017 od 16.00 hodin křtít v obřadní síni radnice ve Frýdlantu. Jejím autorem je historik Mgr. Petr Freiwillig, Ph.D.  

Publikace je výsledkem několikaletého výzkumu v archivech a v terénu. Vůbec poprvé přináší a vyhodnocuje řadu informací, týkající se předprůmyslové a průmyslové výroby na Frýdlantsku. Věnuje se nejen výrobním stavbám – mlýnům, pilám, cihelnám nebo textilkám, ale také vývoji osídlení, proměnám krajiny a hospodářským vztahům. Zvláštní pozornost věnuje konceptu protoindustrializace a jeho použitelnosti na frýdlantské panství. Je opatřena bohatým obrazovým doprovodem v podobě historických stavebních plánů a map, dobových a současných fotografií, grafů a schémat. Patnáct staveb představujících různé typologické skupiny je podrobně představeno ve vedlejších textech. Kniha vychází z disertační práce autora obhájené na katedře architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Kmotry knihy se stanou starosta Frýdlantu Dan Ramzer a vzorní vlastníci dvou z popisovaných objektů: Pavel Šercl z Jizerskohorského technického muzea v Bílém Potoce a Pavel Vursta ze mlýna v Krásném Lese.
Křtít se kniha bude frýdlantským pivem ze Zámeckého pivovaru Frýdlant.

Kniha bude po křtu v obřadní síni k dostání za nakladatelskou cenu, lze si ji nechat autorem též podepsat.

Vydavatelem knihy je Nakladatelství RK Romana Karpaše.

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest