Autobusový zájezd do polského města Lubaň pořádalo 9. listopadu 2017 Město Frýdlant. Hlavním cílem cesty byla přednáška v Městském muzeu v Lubani o zajímavém historickém fenoménu, kterým je pohřbívání plodových lůžek do speciálních rituálních nádob. Hovořilo se také o restaurování těchto vzácných hliněných schránek. Zájemci o historii si pak kromě toho užili i komentovanou prohlídku Lubaně. Z Frýdlantu se na přednášku i prohlídku města vypravilo 25 lidí. Stejný počet návštěvníků pak na přednášku dorazil i v Lubani. 

Zájezd na přednášku do Lubaně, kterou stejně jako prohlídku města vedl ředitel Městského muzea v Lubani dr Łukasz Tekiela, byl součástí projektu „Unikátní prezentace kulturní a historické paměti ve Frýdlantu“. Díky němu bude do konce roku stávající expozice v Městském muzeu Špitálek doplněna o nové moderní technologie.

Nejde přitom o jedinou přednášku, která v rámci česko-polského projektu proběhne. Už na začátku příštího roku bude ve Frýdlantu uspořádána další, která bude prezentovat výsledky archeologického průzkumu v městském muzeu Špitálek. Na tu budou kromě široké veřejnosti z České republiky zváni i zájemci z partnerského města Lubaň.

Mikroprojekt je financován 50% z Evropské unie / Evropského fondu pro regionální rozvoj  / Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 a 50% z rozpočtu města Frýdlant.

Více fotografií najdete zde.

Zdroj: Město Frýdlant

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 2)
[pt_view id=”b74251faj2″]
[pt_view id=”673d3cctsq”]
[pt_view id=”b6ea8f194d”]
[pt_view id=”b90a221j8l”]
[pt_view id=”f3784a8dor”]
[pt_view id=”76600d0f1w”]

Pin It on Pinterest