Kniha Od mlýnů k továrnám s podtitulem Výrobní stavby na Frýdlantsku byla 15. listopadu 2017 pokřtěna v obřadní síni radnice ve Frýdlantu. Jejím autorem je historik Mgr. Petr Freiwillig, Ph.D

Publikace je výsledkem několikaletého výzkumu v archivech a v terénu. Vůbec poprvé přináší a vyhodnocuje řadu informací, týkajících se předprůmyslové a průmyslové výroby na Frýdlantsku. Věnuje se nejen výrobním stavbám – mlýnům, pilám, cihelnám nebo textilkám, ale také vývoji osídlení, proměnám krajiny a hospodářským vztahům. Zvláštní pozornost věnuje konceptu protoindustrializace a jeho použitelnosti na frýdlantské panství. Je opatřena bohatým obrazovým doprovodem v podobě historických stavebních plánů a map, dobových a současných fotografií, grafů a schémat. Patnáct staveb představujících různé typologické skupiny je podrobně představeno ve vedlejších textech,“ říká autor knihy Petr Freiwillig. Kniha vychází z disertační práce autora obhájené na katedře architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Kmotry knihy se stali starosta Frýdlantu Ing. Dan Ramzer, ředitel Zámeckého pivovaru Frýdlant Marek Vávra a vlastníci dvou z popisovaných objektů: Pavel Šercl z Jizerskohorského technického muzea v Bílém Potoce a Pavel Vursta ze mlýna v Krásném Lese.

Těší mě, že můžeme čtenářům po dlouhé době představit takto výpravnou a krásnou monografii, která se týká území Frýdlantska. Určitě si najde své čtenáře a bude pro ně přínosem,“ podotkl starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Kniha se křtila frýdlantským pivem ze Zámeckého pivovaru Frýdlant.

Vydavatelem knihy je Nakladatelství RK Romana Karpaše. Vznik finančně podpořily vedle města Frýdlant i další obce Frýdlantska.

Fotografie najdete zde.

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest