Modernizace a výstavba silnic a železnic zásadně přispívá ke zlepšení kvality života obyvatel nejen v Libereckém kraji, ale v celé České republice. Zkrácení cestovních dob, snížení negativních vlivů či hlukové zátěže, vyvedení tranzitní dopravy z center měst, zkvalitnění cestování či zlepšení dostupnosti veřejné dopravy pro osoby se zdravotním hendikepem, to vše jsou cíle, které se daří plnit i díky Operačnímu programu Doprava 2014-2020 (OPD2).

Nejvýznamnější zdroj prostředků pro dopravní infrastrukturu

OPD2, který navazuje na Operační program Doprava 2007–2013 (OPD1), představuje nejvýznamnější zdroj prostředků pro financování výstavby dopravní infrastruktury v České republice v programovém období 2014–2020. Jedná se o jeden z největších operačních programů v České republice. Prostřednictvím OPD2 je možné financovat infrastrukturu pro železniční dopravu, kombinovanou nákladní dopravu a městskou veřejnou dopravu; dále pak silniční infrastrukturu ve vlastnictví státu (dálnice i silnice I. třídy); a v neposlední řadě též veřejnou infrastrukturu pro čistou mobilitu (dobíjecí stanice pro elektromobily a čerpací stanice pro alternativní paliva), modernizaci železničního vozového parku a flotily nákladních plavidel.

Nové silnice a modernizované železniční tratě v Libereckém kraji

V letech 2007–2013 bylo prostřednictvím OPD1 podpořeno celkem   417 projektů, díky nimž bylo postaveno a zrekonstruováno 319 km dálnic a silnic I. třídy a zmodernizováno 675 km železničních tratí. Jedná se zejména o modernizace železničních tratí (včetně jejich elektrifikace), výstavbu nových zabezpečovacích zařízení na přejezdech, modernizace železničních stanic a výstavbu dálnic a silničních obchvatů či jejich modernizaci.

Přímo v Libereckém kraji pak bylo prostřednictvím OPD1 realizováno 19 dopravních projektů, postaveno nebo zrekonstruováno pak bylo 25,47 km silnic a dálnic a 9,26 km železnic.

 Trať 036 Liberec – Tanvald

Díky rekonstrukci trati Liberec – Tanvald byla zvýšena bezpečnost na železničních zastávkách a stanicích při nástupu a výstupu cestujících a také na železničních přechodech a přejezdech. Nová nástupiště na zastávkách a ve stanicích zkrátila dobu nástupu a výstupu cestujících, rovněž tak zvýšila bezpečnost a plynulost provozu při zastavení vlaku. Nové traťové zabezpečovací zařízení v kombinaci s novými přejezdovými zařízeními odstranily lokální omezení traťové rychlosti a zvýšily jak bezpečnost železničního provozu v traťových úsecích, tak i bezpečnost silničního provozu na železničních přejezdech. Informační systémy, které byly vybudovány v železničních stanicích, zvýšily informovanost a tím i atraktivitu železniční dopravy v tomto regionu. Realizací projektu bylo umožněno zkrácení jízdních dob v traťovém úseku Jablonec nad Nisou – Smržovka a zavedení 30minutového intervalu ve špičce. Celkově tak došlo ke zvýšení komfortu cestujících a k zatraktivnění železniční dopravy v tomto hustě obydleném regionu.

 

 R 35 Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou

V oblasti silniční dopravy byla realizována například silnice R 35 Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou. V rámci tohoto projektu došlo vedle samotné výstavby silnice I/35 v hlavní trase rovněž i k přestavbě mimoúrovňové křižovatky Bílý Kostel a výstavbě dvou nových křižovatek (Václavice a Hrádek nad Nisou). Vybudováno bylo rovněž množství přeložek místních, resp. účelových komunikací a polních cest a dále například 11 mostních objektů.

Realizované projekty OPD1 v  Libereckém kraji

Název projektu Místo realizace
Silnice I/9 Sosnová MÚK Česká Lípa, Sosnová
Zřízení výhybny Harrachov Harrachov
Rekonstrukce Rigelského tunelu trati Liberec – Černousy Železniční trať Liberec – Černousy v úseku Frýdlant v Čechách – Višňová
Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov p. J. Liberec, Kryštofovo Údolí, Křižany
Sanace skalního zářezu Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou
Rekonstrukce zastávky Tanvald zastávka Tanvald
Trať 036 Liberec – Tanvald Jablonec nad Nisou, Rádlo, Smržovka, Tanvald, Liberec-Vratislavice nad Nisou
Rekonstrukce příjezdového a odjezdového tunelu v žst. Liberec Liberec
Trať 030 Jaroměř – Liberec v úseku Stará Paka – Malá Skála Koberovy, Líšný, Malá Skála, Semily, Bělá, Chuchelna, Košťálov, Libštát, Slaná, Záhoří, Stará Paka, Železný Brod
Modernizace ŽST Velké Hamry Semily, Jablonec nad Nisou, Liberec
Trať 030 Jaroměř – Liberec v úseku Turnov – Liberec Turnov, Hodkovice nad Mohelkou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Liberec, Sychrov, Jeřmanice
Rekonstrukce přejezdu v km 88,285 trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov Poříčí Martinice v Krkonoších, Roztoky u Jilemnice
Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec – Harrachov Harrachov
Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald Jiřetín pod Bukovou, Jablonec nad Nisou, Josefův Důl, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Rádlo, Smržovka, Velké Hamry, Liberec-Vratislavice nad Nisou, Liberec
R 35 Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou Bílý Kostel nad Nisou, Hrádek nad Nisou
Silnice I/13 Stráž nad Nisou – Krásná Studánka Stráž nad Nisou, Liberec
Silnice I/14 Jablonec nad Nisou – Tanvald Jablonec nad Nisou, Lučany nad Nisou, Smržovka, Tanvald
Silnice I/14 Liberec – Kunratická, 3. etapa Liberec
Silnice I/14 Liberec – Kunratická, 2. etapa Liberec

 

Nejen modernizace železničních stanic

Modernizace ŽST Česká Lípa

V rámci OPD2 byl v Libereckém regionu realizován například projekt Modernizace ŽST Česká Lípa. Předmětem projektu byla jak modernizace železniční stanice, tak současně i rekonstrukce navazujících jednokolejových traťových úseků zaústěných do železničního uzlu Česká Lípa. Ve stanici i přilehlých úsecích byla provedena rekonstrukce železničního svršku a spodku, umělých staveb a železničních přejezdů. Ve stanici byla vybudována dvě ostrovní a jedno boční nástupiště. Díky tomu je přístup na nástupiště nyní podchodem, který zároveň propojil části města po obou stranách stanice.  Ve stanici i na všech návazných úsecích byla zřízena bezstyková kolej. Součástí stavby byla i rekonstrukce dvou železničních mostů na severním zhlaví stanice.

Mezi další významné dopravní projekty v Libereckém kraji bezesporu patří realizace přeložky silnice I/14 Kunratice – Jablonec nad Nisou. Cílem projektu je vybudování silnice s výrazně lepšími směrovými a výškovými parametry ve srovnání se stávajícími komunikacemi. Jedná se o součást silničního spojení mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou, jehož předcházející stavba byla dokončena v červenci roku 2008. Dokončení přeložky silnice I/14 bude znamenat zkvalitnění dopravního spojení obou severočeských aglomerací. Nová komunikace převezme veškerou dnešní dopravu ze silnice III/29024 a převážnou část ze stávající trasy silnice I/14. Tím bude umožněno také komfortnější spojení oblasti Krkonoš se severozápadní částí republiky. Přeložka silnice přitom nezasáhne ani žádným způsobem negativně neovlivní chráněnou krajinnou oblast Jizerské hory. Vzhledem k tomu, že na stávajících silnicích není v současné době žádná ochrana obytných domů proti hluku, přispěje projekt po dokončení stavby navíc i k výraznému zmírnění dopadu tohoto negativního jevu.

Plánované projekty OPD2 v  Libereckém kraji

Název projektu Místo realizace
Rozvoj ITS v Liberci – zavedení silniční meteorologie Liberec
Parkovací informační a navigační systém v Liberci Liberec
Silnice I/14 Kunratice – Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou, Liberec 
Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava Raspenava
Modernizace ŽST Česká Lípa Česká Lípa

 

Více informací naleznete na webových stránkách www.szdc.cz a www.rsd.cz, popř. v brožurách „Plánované projekty silniční/železniční infrastruktury ČR z prostředků Evropské unie v období 2014-2020“, které jsou dostupné ke stažení na webových stránkách www.opd.cz.

Pro informace do Liberce

Prostřednictvím OPD2 se i nadále budeme snažit dělat dopravu konkurenceschopnější, přístupnější, rychlejší, komfortnější a především bezpečnější pro všechny účastníky dopravního provozu. Více informací nejenom o dopravních projektech ve vašem regionu zjistíte na našem webu OPD2 – www.opd.cz/liberec. Navštívit rovněž můžete libereckou pobočku Eurocentra na adrese Evropský dům, U Jezu 525/4, kde obdržíte informační materiály o dopravě v Libereckém kraji.

 

Autor: Odbor fondů EU, Ministerstvo dopravy

 

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
485226302

Zdroj: Liberecký kraj

Dětské centrum a Domov důchodců v Jindřichovicích mají nové vedení

Dětské centrum a Domov důchodců v Jindřichovicích mají nové vedení
Od prvního března povedou dvě příspěvkové organizace resortu sociálních věcí Libereckého kraje nové ředitelky. Dětské centrum Liberec bude řídit Jindřiška ...
Číst dále

V Jizerských horách klesly teploty pod minus 22 stupňů Celsia

V Jizerských horách klesly teploty pod minus 22 stupňů Celsia
Sever Čech se dnes probudil do dalšího mrazivého rána. Teploty na některých místech klesly až k minus 17 stupňům Celsia ...
Číst dále

Společenský ples MŠ a ZŠ Lázně Libverda / Fotoreportáž

Společenský ples MŠ a ZŠ Lázně Libverda / Fotoreportáž
16. února 2018 na Obřím sudě v Lázních Libverda pro MŠ a ZŠ Lázně Libverda nafotil Petr Bíma, www.petr-bima.cz ...
Číst dále

Zázraky v Hejnicích aneb chrám Panny Marie je národní kulturní památkou

Zázraky v Hejnicích aneb chrám Panny Marie je národní kulturní památkou
V sobotu večer byla v liturgickém průvodu do kostela Navštívení Panny Marie v Hejnicích vnesena sedm set let stará soška Panny Marie Hejnické ...
Číst dále

Frýdlant zve na archeologickou přednášku nejen o Špitálku

Frýdlant zve na archeologickou přednášku nejen o Špitálku
Přednášku o archeologických nálezech Frýdlantu pořádá ve středu 21. února 2018 Město Frýdlant. O zajímavých nálezech bude v obřadní síni ...
Číst dále

Volná pracovní pozice – kontrolor kvality

Volná pracovní pozice – kontrolor kvality
 JIZERSKOHORSKÁ STROJÍRNA, spol. s r. o., provozovna Hejnická 301, Raspenava hledá kontrolora kvality Požadujeme: ukončené SŠ vzdělání (výhodou, ne podmínkou) ...
Číst dále
Loading...

Přes dva platné zákazy řízení usedla za volant

Přes dva platné zákazy řízení usedla za volant
LIBERECKO – Z Českých Budějovic až do Nového Města pod Smrkem řídila žena se zákazem řízení.  Ve středu 14. února ...
Číst dále

Růžové „paskvily“ hyzdí hokejovou halu

Růžové „paskvily“ hyzdí hokejovou halu
LIBERECKO – Sprejer způsobil na zánovní hokejové hale škodu 40 tisíc korun.  Ve Frýdlantu je zimní stadion s umělou ledovou plochou ...
Číst dále

Mladí sprejeři skončili neslavně

Mladí sprejeři skončili neslavně
Sprejeři byli dopadeni jen pár minut po poničení prolézaček. Tři mladí sprejeři ve Frýdlantě si za svůj cíl vybrali oblíbené ...
Číst dále

VIDEO: Další honička na Liberecku. Cizinec v kradeném BMW marně ujížděl na letních pneumatikách

VIDEO: Další honička na Liberecku. Cizinec v kradeném BMW marně ujížděl na letních pneumatikách
Téměř pět set kilometrů dlouhá cesta z Mnichova v kradeném BMW M6 skončila pro šestadvacetiletého cizince v Novém Městě pod ...
Číst dále

Pomozme najít Pavlínu Bímovou

Pomozme najít Pavlínu Bímovou
Služba kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Liberec pátrá po 16leté Pavlíně BÍMOVÉ. Pohřešování oznámil dne 3. ledna 2018 v ...
Číst dále

Z vraždy ve večerce policie obvinila zraněného muže považovaného za oběť

Z vraždy ve večerce policie obvinila zraněného muže považovaného za oběť
Z pátečního přepadení večerky v Liberci - Vratislavicích policie obvinila muže, který byl původně považovaný za jednu z obětí. Přepadení ...
Číst dále

Policie dopadla podezřelého z vraždy ve večerce. Rozsáhlá policejní akce na jeho dopadení skončila

Policie dopadla podezřelého z vraždy ve večerce. Rozsáhlá policejní akce na jeho dopadení skončila
Liberečtí policisté dopadli podezřelého z vraždy ve vratislavické večerce, po kterém od pátečního dopoledne intenzivně pátrali. Dopadený muž je zatím ...
Číst dále

Vražda ve Vratislavicích. Policie pátrá po dvou mužích, kteří přepadli večerku

Vražda ve Vratislavicích. Policie pátrá po dvou mužích, kteří přepadli večerku
Liberečtí kriminalisté vyšetřují od pátečního dopoledne vraždu, ke které došlo v Dopravní ulici ve Vratislavicích nad Nisou. Dvojice mužů tam ...
Číst dále

Kapsáři mají žně, využívají tlačenic v obchodních centrech i městské hromadné dopravě

Kapsáři mají žně, využívají tlačenic v obchodních centrech i městské hromadné dopravě
S vánočním shonem přibývá také kapesních krádeží, kdy zloději využívají stresu, tlačenic a nepozornosti nakupujících v obchodních domech a v ...
Číst dále

Frýdlant rozšířil svůj kamerový systém

Frýdlant rozšířil svůj kamerový systém
V polovině listopadu 2017 byly ve Frýdlantě dokončeny práce na projektu prevence kriminality, který dotovalo Ministerstvo vnitra ČR – odbor ...
Číst dále

Zahradní chatka „lehla“ celá popelem

Zahradní chatka "lehla" celá popelem
LIBERECKO - V pondělí 4. prosince ve večerních hodinách vyjížděli hasiči a policisté k požáru zahradní chatky v Novém Městě ...
Číst dále

Recidivista ujížděl před policejní hlídkou v cizím autě

Recidivista ujížděl před policejní hlídkou v cizím autě
LIBERECKO - Zmocnil se cizího vozidla a pod vlivem alkoholu a drog ujížděl 47letý recidivista před policisty z Nového Města ...
Číst dále
Loading...

Společenský ples MŠ a ZŠ Lázně Libverda / Fotoreportáž

Společenský ples MŠ a ZŠ Lázně Libverda / Fotoreportáž
16. února 2018 na Obřím sudě v Lázních Libverda pro MŠ a ZŠ Lázně Libverda nafotil Petr Bíma, www.petr-bima.cz ...
Číst dále

Zázraky v Hejnicích aneb chrám Panny Marie je národní kulturní památkou

Zázraky v Hejnicích aneb chrám Panny Marie je národní kulturní památkou
V sobotu večer byla v liturgickém průvodu do kostela Navštívení Panny Marie v Hejnicích vnesena sedm set let stará soška Panny Marie Hejnické ...
Číst dále

Jak na příšery aneb divadlo MALÉhRY v Klašteře Hejnice

Jak na příšery aneb divadlo MALÉhRY v Klašteře Hejnice
O víkendu 10. - 11. 2. zavítaly na Frýdlantsko herečky brněnského divadla Malé hry Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová a Nikola ...
Číst dále

Rozsvěcení hromniček v chrámu Navštívení Panny Marie v Hejnicích

Rozsvěcení hromniček v chrámu Navštívení Panny Marie v Hejnicích
Svátek Uvedení Páně do chrámu (dříve nazývaný Očišťování Panny Marie) v pátek 2. února 2018. Rozžaté svíce (tradičně nazývané „hromničky“) ...
Číst dále

Bohoslužba a setkání k 7. výročí úmrtí R.D. doc. Miloše Rabana

Bohoslužba a setkání k 7. výročí úmrtí R.D. doc. Miloše Rabana
Před sedmi lety na věčnost odešel R.D. doc. Miloš Raban Zaplněný chrám i refektář kláštera. Sedmé výročí úmrtí hejnického, raspenavského ...
Číst dále

Rozsvícení vánočního stromu v Lázních Libverda 2017

Rozsvícení vánočního stromu v Lázních Libverda 2017
Vánoční strom se rozzářil v sobotu 2. prosince 2017 u Bikecentra Libverda přibližně v 17 hodin za účasti Mikuláše, anděla ...
Číst dále

Hudební večer v CAFÉ Jazzové Osvěžovně ve Frýdlantu / Fotoreportáž

Hudební večer v CAFÉ Jazzové Osvěžovně ve Frýdlantu / Fotoreportáž
Hudební těleso ve složení Honza Donát, Luděk Sobotka, Jakub Krejčí a David Kodym zahrálo pátek 1. prosince 2017 v CAFÉ ...
Číst dále

Vítání občánků v Lázních Libverda 2017 / Fotoreportáž

Vítání občánků v Lázních Libverda 2017 / Fotoreportáž
Podívejte se na fotografie z tradiční akce pro rodiče a jejich mladé ratolesti v Lázních Libverda. Pro Obecní úřad Lázně ...
Číst dále

Frýdlantsko diskutuje o tom, jak chce žít

Frýdlantsko diskutuje o tom, jak chce žít
Na stovku lidí strávilo pátek podvečer a sobotu odpoledne 10. – 11. listopadu diskusí na téma zdánlivě abstraktní: jaké Frýdlantsko ...
Číst dále

Diskuse ke vzniku Programu rozvoje obce Lázně Libverda na období 2018 – 2022 / Fotogalerie

Diskuse ke vzniku Programu rozvoje obce Lázně Libverda na období 2018 - 2022 / Fotogalerie
JAK BUDOU VYPADAT LÁZNĚ LIBVERDA V ROCE 2022? KAM JE POTŘEBA NAPŘÍT SÍLY? V pondělí 6. 11. 2017 proběhla diskuse ...
Číst dále

Kunratická JamParáda 2017 / Fotogalerie a výsledky

Kunratická JamParáda 2017 / Fotogalerie a výsledky
Výsledková listina Kunratické JamParády 2017: Kategorie Aronie 1) Bořivoj Pohl, Liberec 7 - Růžodolský speciál II. - aroni, rybíz, jahody, ...
Číst dále

Pomník obětem sedmileté války v Luhu obnoven a požehnán / Fotogalerie

Pomník obětem sedmileté války v Luhu obnoven a požehnán / Fotogalerie
Vlastivědný badatel Anton Franz Ressel, autor Dějin obcí Raspenava, Luh a Lužec, 1914–1929 o události napsal: „Roku 1760 měl ve ...
Číst dále
Loading...

Podívejte se na film o frýdlantském panství

Podívejte se na film o frýdlantském panství
Autor dokumentárního filmu Jakub Kulda si Vás dovoluje pozvat k zhlédnutí dokumentárního filmu "Státní hrad a zámek Frýdlant". Premiéra filmu ...
Číst dále

Život na kolečkách. Film o neobyčejném Jakubovi se blíží do finále. Podpořte jej také!

Život na kolečkách. Film o neobyčejném Jakubovi se blíží do finále. Podpořte jej také!
Při jedné cestě vlakem mě mile překvapila jedna rodinka. Hodně dětí, hodně křiku hodně otázek. Jedna směřovala i k bezpečnostnímu pásu ...
Číst dále

Frýdlantský zámek a pivovar v reportáži Kudy z nudy

Frýdlantský zámek a pivovar v reportáži Kudy z nudy
Za historií i za vynikajícím pivem se vydejte do severočeského Frýdlantu. Místní hrad a zámek je nejstarším zámeckým muzeem v ...
Číst dále

Premiéra dokumentu o hradu a zámku ve Frýdlantu

plakát_premiéra
Autor dokumentárního filmu Jakub Kulda si Vás dovoluje pozvat na premiéru dokumentárního filmu "Státní hrad a zámek Frýdlant". První uvedení ...
Číst dále

Téměř čtyři sta marmelád a sto dvacet devět soutěžících o víkendu bojovalo u Kunraticích

Téměř čtyři sta marmelád a sto dvacet devět soutěžících o víkendu bojovalo u Kunraticích
Kunratická JamParáda 2015 je už minulostí. Letošního ročníku se účastnil rekordní počet soutěžích z šedesáti čtyř obcí a měst z ...
Číst dále

Památný kámen v Kunraticích připomíná povodně i její oběti

Památný kámen v Kunraticích připomíná povodně i její oběti
Před pěti lety povodně zasáhly Severní Čechy. Škody se odstraňovaly několik let. Teď velkou vodu připomíná už jen pár památníků, ...
Číst dále

Hejnicman 2015: voda, lyže i závod do vrchu

Hejnicman 2015: voda, lyže i závod do vrchu
Občanské sdružení Jizerské aktivity Liberec, Klub turistů Hejnice a Město Hejnice pořádali v rámci XIII. Mezinárodního festivalu outdoorových filmů 4 ...
Číst dále

Soutěž o nejlepší marmelády se blíží do finiše. Zapojte se také!

Soutěž o nejlepší marmelády se blíží do finiše. Zapojte se také!
Máte doma marmeládu, která chutná celé rodině? Teď máte možnost se s ní pochlubit i na veřejnosti. Do konce října ...
Číst dále

Nová kniha o jizerskohorském podivínovi je plná vzpomínek na Hnojový dům i bývalý režim

Nová kniha o jizerskohorském podivínovi je plná vzpomínek na Hnojový dům i bývalý režim
…byla sobota a ráno ukazoval venkovní teploměr mínus pětadvacet stupňů. Wolfgang si nasadil na zdi pověstně klozetové brýle (plynové masky ...
Číst dále

Zásah záchranářů v Novém Městě pod Smrkem urychlil vrtulník a policie

Zásah záchranářů v Novém Městě pod Smrkem urychlil vrtulník a policie
V neděli 4. října 2015 ráno zasahovala v Novém Městě pod Smrkem záchranná služba. Pro pacientku stěžující si na dušnost přiletěla helikoptéra ...
Číst dále

Revitalizace řeky Smědé pomůže pstruhům

Revitalizace řeky Smědé pomůže pstruhům
Ve středu 16. 9. 2015 se slavnostně otevřel zrevitalizovaný úsek řeky Smědé pod chatou Smědava. Zakončena tak byla téměř tříletá práce ...
Číst dále

Dobročinný bazar podpořil základní školy ve Frýdlantu

Dobročinný bazar podpořil základní školy ve Frýdlantu
Nadační fond MAMA FOUNDATION podpořil frýdlantské děti. V Zámeckém pivovaru Frýdlant uspořádali dobročinný bazar. Akci podpořil FC Slovan Liberec a ...
Číst dále
Loading...

Společenský ples MŠ a ZŠ Lázně Libverda / Fotoreportáž

Společenský ples MŠ a ZŠ Lázně Libverda / Fotoreportáž
16. února 2018 na Obřím sudě v Lázních Libverda pro MŠ a ZŠ Lázně Libverda nafotil Petr Bíma, www.petr-bima.cz ...
Číst dále

Zázraky v Hejnicích aneb chrám Panny Marie je národní kulturní památkou

Zázraky v Hejnicích aneb chrám Panny Marie je národní kulturní památkou
V sobotu večer byla v liturgickém průvodu do kostela Navštívení Panny Marie v Hejnicích vnesena sedm set let stará soška Panny Marie Hejnické ...
Číst dále

Pozvánka na Hasičský ples

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů Lužec pořádá tradiční Hasičský ples Kdy: v sobotu 17. února od 20.00 hodin Kde: na sále České ...
Číst dále

Jak na příšery aneb divadlo MALÉhRY v Klašteře Hejnice

Jak na příšery aneb divadlo MALÉhRY v Klašteře Hejnice
O víkendu 10. - 11. 2. zavítaly na Frýdlantsko herečky brněnského divadla Malé hry Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová a Nikola ...
Číst dále

Rozsvěcení hromniček v chrámu Navštívení Panny Marie v Hejnicích

Rozsvěcení hromniček v chrámu Navštívení Panny Marie v Hejnicích
Svátek Uvedení Páně do chrámu (dříve nazývaný Očišťování Panny Marie) v pátek 2. února 2018. Rozžaté svíce (tradičně nazývané „hromničky“) ...
Číst dále

Hejnickému poutnímu kostelu Navštívení Panny Marie se dostalo povýšení na Národní kulturní památku

Hejnickému poutnímu kostelu Navštívení Panny Marie se dostalo povýšení na Národní kulturní památku
Chrám Navštívení Panny Marie v Hejnicích je Národní kulturní památkou České republiky! 31. ledna L. P. 2018 byl hejnický poutní ...
Číst dále

Pozvánka na nedělní pohádku

Pozvánka na nedělní pohádku
Zveme vás na nedělní pohádku Tři medvědi a drzá Máša Kdy: v neděli 4. 2. od 15.00 hodin Kde: CAFÉ ...
Číst dále

Koncert Two Towers Hulu Jazz

Koncert Two Towers Hulu Jazz
Přijďte si zpříjemnit páteční večer k nám do Osvěžovny, kde se opět po roce setkáme s přáteli, kteří stáli u ...
Číst dále

Chovatelský ples

Chovatelský ples
Chovatelský ples Kdy: 20. ledna 2018 od 20.00 hodin Kde: v sále České Besedy v Raspenavě K tanci a poslechu ...
Číst dále

Pozvánka na výstavu 7. únor 1278: první písemná zmínka o hradu Frýdlant

Pozvánka na výstavu 7. únor 1278: první písemná zmínka o hradu Frýdlant
Roky zakončené 8 jsou pro Českou republiku osudové, ale nejen pro ni! I pro město Frýdlant a hrad byl rok ...
Číst dále

Bohoslužba a setkání k 7. výročí úmrtí doc. Miloše Rabana

Bohoslužba a setkání k 7. výročí úmrtí doc. Miloše Rabana
V neděli 7. ledna – svátek Křtu Páně – bude mše svatá v hejnické bazilice v 9.00 hod. obětována za ...
Číst dále
Loading...

Sportovci na Jizerské 50 pomáhali pohybem

Sportovci na Jizerské 50 pomáhali pohybem
Své sportovní výkony mohli závodníci Jizerské 50 převádět díky aplikaci EPP Pomáhej pohybem na body a ty pak věnovat na ...
Číst dále

Pozvánka na finálové zápasy HC GARDA vs HC PSANCI

Pozvánka na finálové zápasy HC GARDA vs HC PSANCI
Pozvánka na finálové zápasy HC GARDA vs HC PSANCI o Pohár města Frýdlantu Kdy: v pátek 23. 2. 2018 a ...
Číst dále

Frýdlantská šipka zahájila další společnou sezónu akcí seniorů tří měst

Frýdlantská šipka zahájila další společnou sezónu akcí seniorů tří měst
V pátek 26. ledna 2018 odstartoval ve Frýdlantu další rok společných aktivit seniorských klubů z Frýdlantu, Liberce a Jablonce nad ...
Číst dále

Přijďte zítra v 16 hodin na zimní stadion ve Frýdlantě na akci Týden hokeje

Přijďte zítra v 16 hodin na zimní stadion ve Frýdlantě na akci Týden hokeje
V úterý 23. 1. 2018 v 16.00 hodin budou mít všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si ...
Číst dále

Novoroční výšlap na rozhlednu

Novoroční výšlap na rozhlednu
OKČT – Klub turistů Frýdlant pořádá turistickou akci pro pěší i cyklisty Novoroční výšlap na rozhlednu XXXIII. ročník Datum konání: ...
Číst dále

Vánoční turnaj ve stolním tenisu

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Obec Krásný Les srdečně zve všechny milovníky rychlého míčku na 18. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu Kdy: ve středy ...
Číst dále

Výstup na Smrk

Výstup na Smrk
Vážení přátelé, SDH Ludvíkov pod Smrkem si Vás dovoluje pozvat dne 26. prosince 2017 na tradiční VÝSTUP NA SMRK Program: ...
Číst dále

Silvestrovský nohejbal

Silvestrovský nohejbal
Vážení přátelé, SDH Ludvíkov pod Smrkem si Vás dovoluje pozvat dne 31. prosince 2016 na tradiční „SILVESTROVSKÝ NOHEJBAL“ Kde: hřiště ...
Číst dále

Vánoční běh kolem Hejnic

Vánoční běh kolem Hejnic
Rok utekl jako voda a zase budou Vánoce a my bychom rádi vyrazili spálit nějakou tu kalorii po salátu s ...
Číst dále

Nabídku volnočasových aktivit rozšířil ve Frýdlantě nový areál ve Strmé ulici

Nabídku volnočasových aktivit rozšířil ve Frýdlantě nový areál ve Strmé ulici
Cyklistická trať s boulemi a klopenými zatáčkami pro lehké skákání na kole, kvalitní bezbariérové sociální zázemí čítající toaletu i sprchu, sportovní ...
Číst dále

V Jizerkách si první lyžování vyzkoušely o víkendu tisíce lidí

V Jizerkách si první lyžování vyzkoušely o víkendu tisíce lidí
Tisíce běžkařů se o víkendu vydaly do stop Jizerské magistrály. Museli si ale dávat pozor a jezdit opravdu jen po ...
Číst dále

Černí koně shání peníze na výrobu dalších kol pro postižené děti

Černí koně shání peníze na výrobu dalších kol pro postižené děti
Nezisková organizace Černí koně, jediný výrobce handbike kol pro postižené děti v České republice, spustila v půlce listopadu sbírku na ...
Číst dále
Loading...

Pin It on Pinterest

Share This