Pětatřicet milionů eur. Tolik obdržel Liberecký kraj od polského státu a nadace PGE Foundation jako kompenzaci, která je součástí česko-polské dohody o řešení vlivu těžební činnosti v hnědouhelném dole Turów u českých hranic. Pro další využití této částky krajští radní na včerejším jednání souhlasili se zřízením Fondu Turow a jeho začleněním do rozpočtu kraje. Vše ještě musí schválit Zastupitelstvo Libereckého kraje.

Fond bude spravovat odbor životního prostředí a zemědělství. „Spolu s ním vznikne Výbor Fondu Turow Zastupitelstva Libereckého kraje, jenž bude posuzovat výši prostředků, které kraj žadatelům o dotace poskytne. Jsou v něm zástupci Libereckého kraje a obcí, jichž se problematika těžby v polském dole Turów a s ní spojený úbytek podzemních vod týkají. Členové výboru vykonávají svou práci bez nároku na odměnu,“ uvedl Václav Židek, krajský radní pro resort životního prostředí a zemědělství.

Žádat o individuální dotace mohou obce ovlivněné těžbou v dole Turów, na jejichž území budou uskutečňovány projekty podporující výstavbu a obnovu vodohospodářské infastruktury, dále pak Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. a Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Fond podpoří chystané projekty, jimiž jsou v oblasti ležící blíže k Hrádecku rekonstrukce úpravny vody v Machníně, vybudování přivaděče vody z Machnína do Uhelné, zvýšení kapacity chrastavského vodojemu Svatý Ján a stavba vodovodů mezi Hrádkem nad Nisou a Václavicemi a z Chrastavy do Horního Vítkova.

„Budou ale určeny také na sledování stavu budov, které jsou nejblíže dolu, především v obcích Uhelná a Oldřichov na Hranicích,“ řekl hejtman Martin Půta.

Na Frýdlantsku se pak bude jednat o navýšení kapacity úpravny vody ve Frýdlantu, vybudování vodovodních přivaděčů Frýdlant–Bulovka a Frýdlant–Dětřichov a zvýšení kapacity stávajících vodovodních řadů a vodojemů.

„Jsem rád, že se podařilo s Polskem dosáhnout mezistátní dohody o Turówu a díky ní finanční kompenzace získat. Také se budeme snažit jednat o dalších možných financích z evropských případně státních zdrojů,“ dodal hejtman Půta.  

Zdroj: Liberecký kraj

Mgr. Andrea Fulková
vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů
andrea.fulkova@kraj-lbc.cz
485226332
739541549

Žehnání obnovenému pomníku obětem první světové války a instalaci čtrnácti skleněných stanic Křížové cesty smíření v zahradě u kostela sv. Anny v Dětřichově / Fotoreportáž

Žehnání obnovenému pomníku obětem první světové války a instalaci čtrnácti skleněných stanic Křížové cesty smíření v zahradě u kostela sv. Anny v Dětřichově / Fotoreportáž

V sobotu 18. listopadu 2023 jsme slavnostně požehnali obnovenému pomníku obětem první světové války v Dětřichově a instalaci čtrnácti skleněných stanic Křížové cesty smíření v zahradě u kostela sv. Anny. Mezi hosty, kteří se této významné události zúčastnili, byli...

číst více
Na odnomu korabli – zapojujeme ukrajinské rodiny

Na odnomu korabli – zapojujeme ukrajinské rodiny

Od roku 2022 přibylo na Frýdlantsko 600 ukrajinských uprchlíků. Mnoho jich už region opustilo, ale mnoho jich u nás zůstává. Aktuální situace je trochu nepřehledná, jedná se o 200-500 osob. Projekt Na odnomu korabli pomáhá uprchlíkům z celého...

číst více
Školy a školky na Frýdlantsku – Nová mapa vzdělání

Školy a školky na Frýdlantsku – Nová mapa vzdělání

Frýdlantsko je těžký kraj. Na relativně velkém prostoru nás žije 24,7 tisíc a jsme roztroušeni po 18 obcích. Máme tu 3 střední školy (1 106 žáků), 15 základních škol (2 276 žáků) a 14 mateřských škol (805 dětí). Naše děti učí 296 učitelů v mateřských (78)...

číst více

Pin It on Pinterest