KPZ neboli Komunitou podporované zemědělství je partnerství mezi farmářem a zákazníkem. Je založeno na blízkém vztahu bez dalších prostředníků a sdílení výhod a rizik hospodaření.

Komunita odběratelů si objedná a dopředu zaplatí podíl z produkce farmy a odebírá tak po celou sezónu pravidelně od místního ekologického  zemědělce to, co nabízí (zeleninu, vejce, mléčné výrobky, květiny, maso apod.). Podporuje tak lokální produkci s nižší uhlíkovou stopou, ekologické zemědělství a péči o půdu a krajinu místo anonymní průmyslové výroby a přispívá k ekonomické stabilitě malé farmy ve svém okolí. Podílník získává lokální čerstvou bio produkci za oboustranně přijatelnou cenu, která zemědělcům a jejich rodinám zajistí možnost udržet si svá hospodářství a důstojný život. Sdílí se svým zemědělcem jak výhody nadprodukce, tak rizika neúrody, která s sebou zemědělství přináší. Spojení producent-spotřebitel je založeno na přímém osobním kontaktu, důvěře a solidaritě.

Myšlenka KPZ stojí na třech základních principech:

  • Potravinová suverenita – právo na zdravé, lokální potraviny, které jsou produkovány udržitelně, a právo vybrat si, jaké potraviny spotřebitel chce.
  • Solidární ekonomika – tj. ekonomika postavená na spolupráci producenta a spotřebitele a solidaritě (nejen s producentem, ale i s ekonomicky slabšími členy komunity), nikoliv na soutěživosti a čistě obchodních vztazích.
  • Ekologicky šetrné hospodaření – tj. hospodaření s ohledem na možnosti daného území s využitím šetrných postupů a ve spolupráci s přírodou. Takové hospodaření podporuje rozmanitost a dbá na dobré životní podmínky zvířat.

Do KPZ je ve Frýdlantském výběžku zapojena Rodinná farma Lukava.

Lukava je agroekologická farma. V současné době se věnuje zejména pěstování bio zeleniny s moderním využitím koní. Na farmě chovají koně, nosnice a okrajově i ovce. Snaží se o zodpovědný přístup k přírodě a důraz na kvalitu produktů. Důležitým aspektem hospodářství je rodinný charakter. Zkušenosti předávají dál lidem, které to k zemědělství táhne a proto nabízí na na farmě mimo jiné i dlouhodobé stáže. Pořádají akce komunitního charakteru pro místní, přátele a podílníky KPZ, pro zájemce o využití koní v zemědělství i širší veřejnost. Vytvářejí prostor pro sociální zemědělství. Iniciují vznik vzdělávacího centra Konipas.

Pokud Vás toto téma zaujalo a máte zájem o pravidelný odběr sezónní čerstvé bio zeleniny přímo z farmy, chcete podpořit lokální produkci, místní ekonomiku a podílet se na rozhodování o tom, jak bude Vaše jídlo vznikat, můžete se zapojit do KPZ s rodinnou farmou Lukava. 

Na tomto odkazu zde je přihláška pro získávání informací k sezóně 2022, komunitou podporované zemědělství, nárazové sezónní nabídky zeleniny, masa, vajec

Akce na farmě Lukava najdete v kalendáři akcí zde: https://www.frydlantsko.eu/kalendar-akci/

Zdroj: https://www.lukava.net
Zdroj: https://www.asociaceampi.cz

 

 

 

 

Žehnání obnovenému pomníku obětem první světové války a instalaci čtrnácti skleněných stanic Křížové cesty smíření v zahradě u kostela sv. Anny v Dětřichově / Fotoreportáž

Žehnání obnovenému pomníku obětem první světové války a instalaci čtrnácti skleněných stanic Křížové cesty smíření v zahradě u kostela sv. Anny v Dětřichově / Fotoreportáž

V sobotu 18. listopadu 2023 jsme slavnostně požehnali obnovenému pomníku obětem první světové války v Dětřichově a instalaci čtrnácti skleněných stanic Křížové cesty smíření v zahradě u kostela sv. Anny. Mezi hosty, kteří se této významné události zúčastnili, byli...

číst více
Na odnomu korabli – zapojujeme ukrajinské rodiny

Na odnomu korabli – zapojujeme ukrajinské rodiny

Od roku 2022 přibylo na Frýdlantsko 600 ukrajinských uprchlíků. Mnoho jich už region opustilo, ale mnoho jich u nás zůstává. Aktuální situace je trochu nepřehledná, jedná se o 200-500 osob. Projekt Na odnomu korabli pomáhá uprchlíkům z celého...

číst více
Školy a školky na Frýdlantsku – Nová mapa vzdělání

Školy a školky na Frýdlantsku – Nová mapa vzdělání

Frýdlantsko je těžký kraj. Na relativně velkém prostoru nás žije 24,7 tisíc a jsme roztroušeni po 18 obcích. Máme tu 3 střední školy (1 106 žáků), 15 základních škol (2 276 žáků) a 14 mateřských škol (805 dětí). Naše děti učí 296 učitelů v mateřských (78)...

číst více

Pin It on Pinterest